ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preauricular

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preauricular-, *preauricular*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา preauricular มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *preauricular*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preauricular-หน้าใบหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenopathy, Preauricularต่อมน้ำเหลืองที่หน้าหูโต [การแพทย์]
Lymph Nodes, Preauricularต่อมน้ำเหลืองหน้าหู [การแพทย์]
Lymphadenopathy, Preauricularต่อมน้ำเหลืองหน้าหูโต [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top