ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pouting

P AW1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pouting-, *pouting*, pout
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Supple, pouting breasts, firm thighs.อรชร, อกอวบอั๋น, ต้นขาแน่นเปรี๊ยะ Airplane! (1980)
Stop pouting and say somethingเมื่อวานคุณยังดูร่าเริงอยู่เลย Spygirl (2004)
You're pouting again?อารมณ์บ่จอยอีกแล้วสิ? Love So Divine (2004)
Any woman can do as much by cinching her bust and pouting her lips.ผู้หญิงคนไหนก็ทำได้มากกว่า บีบหัวนมกับเลียริมฝีปาก The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Pouting lips.หน้ามุ่ย Episode #1.13 (2009)
We're pouting now?ตอนนี้เราโกรธกันหรอ? The House Guest (2011)
I don't know who told you pouting was an option for you, but all you're making me feel right now is hatred of Renee Zellweger.ผมไม่รู้ใครบอกคุณ ให้ทำหน้าริมฝีปากล่างยื่นแบบนั้น แต่ที่คุณทำให้ผมรู้สึกตอนนี้ คือเกลียด Renee Zellweger จับใจ Contemporary Impressionists (2012)
Until the day that they took him, because I was off pouting like some brat.จนกระทั่งพวกมันมาจับเขา เพราะฉันออกไปข้างนอกทำตัวเป็นเด็กเหลือขอ Chained Heat (2012)
Since you're only threat seems to be running to the Emperor like a pouting child, เนื่องจากคุณกำลังคุกคามเท่านั้นดูเหมือนว่าจะทำงาน จักรพรรดิเหมือนเด็กมุ่ย, Last Knights (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poutingQuit pouting. Smile and cheer up.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POUTING P AW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pouting (v) pˈautɪŋ (p au1 t i ng)
poutingly (a) pˈautɪŋliː (p au1 t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷっと[putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
潮吹き[しおふき, shiofuki] (n) (1) spouting (e.g. of a whale, geyser, etc.); (2) thin-shelled surf clam; (3) (col) (vulg) female ejaculation [Add to Longdo]
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] (n, vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pout \Pout\ (pout), v. i. [imp. & p. p. {Pouted}; p. pr. & vb.
   n. {Pouting}.] [OE. pouten, of uncertain origin; cf. Prov.
   pot lip, Prov. F. potte, faire la potte to pout, W. pwdu to
   pout, be sullen, poten, potten, a paunch, belly.]
   1. To thrust out the lips, as in sullenness or displeasure;
    hence, to look sullen.
    [1913 Webster]
 
       Thou poutest upon thy fortune and thy love. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To protrude. "Pouting lips." --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pouting \Pout"ing\, n.
   Childish sullenness.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top