ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portent

P AO1 R T EH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portent-, *portent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portent(n) ลาง, See also: สัญญาณบอกเหตุ, ปาฏิหาริย์, Syn. clue, omen, token
portentous(adj) สำคัญมาก, Syn. extraordinary, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portent(พอร์'เทินทฺ) n. ลาง, การบอกเหตุล่วงหน้า, ความมหัศจรรย์, เรื่องปาฏิหารย์, เรื่องประหลาด
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง, ไม่เป็นมงคล, มหัศจรรย์, ทะนงตัว, วางท่าวางทาง.

English-Thai: Nontri Dictionary
portent(n) ลางสังหรณ์, เรื่องประหลาด, เรื่องมหัศจรรย์, ลางบอกเหตุ
portentous(adj) เป็นลางร้าย, เป็นลางสังหรณ์, ไม่เป็นมงคล, มหัศจรรย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
no signs of demon activity, no omens or portents i can see.ฉันไม่พบสัญญาณการเคลื่อนไหวของ พวกปิศาจ รึอะไรประหลาดๆที่เป็นลางร้ายเลย Wishful Thinking (2008)
Aye, Oin has read the portents and the portents say it is time.วาระแห่งอสูรจักสิ้น อสูรไหน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Comets were portents of doom.ดาวหางเป็นสัญญาณของการลงโทษ ข้อแตกต่างในหมู่พวกเขา When Knowledge Conquered Fear (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาเพศ(n) portent, See also: harbinger, omen, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้าเลือดกำเดาพระประธานไหลออกจะเกิดอาเพศในทางไม่ดี, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติวิสัย ถือว่าเป็นลางไม่ดี
ลางบอกเหตุ(n) omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ
ลางบอกเหตุ(n) omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้า[khao] (n) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent  FR: signe [ m ] ; indication [ f ] ; présage [ m ]
ลาง[lāng] (n) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign  FR: présage [ m ] ; augure [ m ] ; signe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PORTENT P AO1 R T EH0 N T
PORTENTS P AO1 R T EH2 N T S
PORTENTOUS P AO0 R T EH1 N T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portent (n) pˈɔːtɛnt (p oo1 t e n t)
portents (n) pˈɔːtɛnts (p oo1 t e n t s)
portentous (j) pˈɔːtˈɛntəs (p oo1 t e1 n t @ s)
portentously (a) pˈɔːtˈɛntəsliː (p oo1 t e1 n t @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょう, chou] (n) (1) (See 兆し) sign; omen; indication; portent; (num) (2) 10^12; 1, 000, 000, 000, 000; trillion (American); (obs) billion (British); (P) #6,268 [Add to Longdo]
先触れ[さきぶれ, sakibure] (n) preliminary announcement; previous announcement; portent; sign; forewarning [Add to Longdo]
前触れ[まえぶれ, maebure] (n, vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P) [Add to Longdo]
前兆(P);前徴[ぜんちょう, zenchou] (n, adj-no) omen; portent; sign; premonition; harbinger; (P) [Add to Longdo]
前表[ぜんぴょう, zenpyou] (n) omen; portent; sign; premonition; harbinger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portent \Por*tent"\ (?; 277), n. [L. portentum. See {Portend}.]
   That which portends, or foretoken; esp., that which portends
   evil; a sign of coming calamity; an omen; a sign. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      My loss by dire portents the god foretold. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portent
   n 1: a sign of something about to happen; "he looked for an omen
      before going into battle" [syn: {omen}, {portent},
      {presage}, {prognostic}, {prognostication}, {prodigy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top