ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poker-faces

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poker-faces-, *poker-faces*, poker-face
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poker-faces มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poker-faces*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put on your best poker face, Number One.Zeigen Sie Ihr bestes Poker-Face. The Enemy (1989)
She's got the shoe-sale face on.Das seh ich an ihrem Poker-Face. I Can't Get Started (2002)
Got your game face on?Habt Ihr euer Poker-Face aufgesetzt? The Bat Jar Conjecture (2008)
You just don't have a poker face yet.Du hast einfach noch kein Poker-Face. All in the Family (2008)
Nice poker face.Nettes Poker-Face. To'hajiilee (2013)
I've got a crazy-good poker face, but I didn't love the watch.Ich habe ein tolles Poker-Face, aber ich mochte die Uhr nicht. Do You Believe in Magic (2017)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poker-face (n) pˈoukə-fɛɪs (p ou1 k @ - f ei s)
poker-faces (n) pˈoukə-fɛɪsɪz (p ou1 k @ - f ei s i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top