Search result for

pi

(219 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pi-, *pi*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
平常[píng cháng,ผิง ฉาง] (n adj ) ธรรมดา,เวลาธรรมดา

English-Thai: Longdo Dictionary
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)
picket sign(n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.
pied(adj) มีสีสันหลากหลาย, มีสีฉูดฉาด, S. colourful,
pink slip(n slang) ซองขาว, จดหมายไล่ออกจากงาน เช่น Do not retreat into a shell if you have received a pink slip. The new economy has evolved rather unique ways of coping with job loss.
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
pithy(adj) มีสาระ เช่น For many years I have collected quips, quotes, and pithy sayings.
epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว
safety pin(n) เข็มกลัดซ่อนปลาย
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pi[N] ตัวพิมพ์ผสม
pi[N] พยัญชนะกรีกตัวที่ 16
pic[N] รูปถ่าย, See also: ภาพถ่าย, Syn. photograph
pie[N] ขนมพาย, See also: พาย, ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบ
pie[N] ส่วนทั้งหมด
pig[N] หมู, See also: สุกร, Syn. hog
pig[N] คนสกปรก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนมูมมาม, คนที่เหมือนหมู, คนตะกละตะกลาม
pig[N] ตำรวจ (คำสแลง), Syn. cop, police
pig[VI] ออกลูกหมู
pig[VT] กินอย่างตะกละตะกลาม (คำไม่เป็นทางการ), See also: กินอย่างมูมมาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pi(ไพ) n., (pl. pie) พยัญชนะตัวที่ 16ของภาษากรีก (II,) ,สัญลักษณ์อัตราส่วนเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลาง,อัตราส่วนดังกล่าว (3.141592)
piano(พีแอน'โน) n. เปียโน pl. pianos
piazza(พีแอซ'ซะ,-แอท'ซะ,-แอด'ซะ) n. บริเวณลานสาธารณะของเมือง (โดยเฉพาะในอิตาลี) ,ตลาด,ระเบียง,เฉลียง,ทางเดินที่มีหลังคา pl. piazzas,piazze
pica(ไพ'คะ) n.แบบตัวพิมพ์12พอยท์ที่มีขนาดระหว่างsmallpicaกับEnglish,ความลึกของแบบตัวพิมพ์ดัวกล่าว
picasso(พิคา'โซ) n. Pablo (เกิดปี1881) จิตรกรที่มีชื่อเสียงของสเปน
picayune(พิค'คียูน) adj. เล็กน้อย,ไม่สำคัญ,มีใจอคติ n., See also: picayunishnes n.
piccalilli(พิค'คะลิลลี) n. ผักดองรสเปรี้ยวเผ็ด
piccolo(พิค'คะโล) n. ขลุ่ยสั้นชนิดหนึ่ง,ขลุ่ยผิว
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
pickax(พิค'แอคซฺ) n. อีเต้อ,พลั่ว. vt. ขุดด้วยอีเต้อ -Phr. (pick off เด็ด เก็บ เลือกยิง) pl. pickaxes, Syn. pick axe

English-Thai: Nontri Dictionary
pianist(n) นักเปียโน
piano(n) เปียโน
pianoforte(n) เปียโน
piazza(n) เฉลียง,ระเบียง,ลาน,ตลาด
piccolo(n) ขลุ่ยผิว
pick(n) เสียม,อีเต้อ,จอบ,เครื่องจิ้ม
picker(n) เสียม,เครื่องมือเก็บ,คนงานเก็บฝ้าย,นักล้วงกระเป๋า
picket(n) เสาผูกสัตว์,ยาม,ทหารกองหน้า,รั้ว,เสาเข็ม
picket(vt) ผูกสัตว์กับเสา,ล้อมรั้ว,ตอกหลัก,วางยาม
pickle(n) ของดอง,ผักดอง,น้ำสำหรับดอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pia materเยื่อเพีย, เยื่อหุ้มสมองชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pia materเยื่อเพีย, เยื่อหุ้มสมองชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piastrinaemia; piastrinemia; thrombocythaemia; thrombocythemiaภาวะเกล็ดเลือดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piastrinemia; piastrinaemia; thrombocythaemia; thrombocythemiaภาวะเกล็ดเลือดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
picaอาการกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
picaresque novelนวนิยายชีวิตเสเพล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pick-up๑. สะเก็ดติด๒. หลอมรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pi-calculusไพแคลคูลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pianistsนักเปียโน [TU Subject Heading]
Pianoเปียโน [TU Subject Heading]
Piano musicดนตรีบรรเลงเปียโน [TU Subject Heading]
Picasso, Pablo, 1881-1973ปีกัสโซ่, ปาโบล, ค.ศ. 1881-1973 [TU Subject Heading]
Pickled foodsอาหารดอง [TU Subject Heading]
Picklesของดอง [TU Subject Heading]
Pickup trucksรถกระบะ [TU Subject Heading]
Picnicปิกนิก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Picocurie ปิโคคูรี
ปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่มีกัมมันตภาพเท่า กับ 10-2 คูรี [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Piaffe (n) a cadenced trot executed by the horse in one spot
pick a lock ( ) สะเดาะกุญแจ
See also: S. pick the lock, unlock,
pick on (vt) หาเรื่อง
pick up artist (n ) PUA(pick up artist) นักจีบสาว เป็นศัพท์ฉพาะใน seduction community
pickaxe (n ) อีเต้อ
pickaxe (n ) อีเต้อ
Piece Of MePiece Of Me
piece of shit (slang ) ห่วยแตก, ไม่ได้ความ
pig ball (n) ลูกชิ้นหมู
pimiento (n) พริกฝรั่ง เม็ดใหญ่กลมคล้ายมะเขือเทศ, เครื่องเทศชนิดหนึ่งทำจากพริกที่ว่านี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You didn't happen to buy a piece of art recently?คุณไม่ได้เพิ่งซื้องานศิลปะมาเมื่อเร็วๆนี้หรอคะ? The Serena Also Rises (2008)
Bukowski put a shot glass on my head and blew it off with a pistol.Bukowski วางแก้วเหล้าบนหัวฉัน แล้วเป่ามันซะกระเด็นด้วยปืนของเขา The Serena Also Rises (2008)
- "Pretty in pink.""Pretty In Pink." ถึงแม้จะเป็นแค่บทสมทบ The Ex-Files (2008)
I know. It's hard to picture.ฉันรู้ว่ายากที่จะนึกภาพออก The Ex-Files (2008)
Well, you--you certainly picked a winner.- งั้นหรอ ยังไงเธอก็เลือกคนชนะอยู่แล้ว The Ex-Files (2008)
Your day will come. We're just picking our moment.- วันของเธอจะมาถึงแน่ เราแค่รอเลือกเวลาเท่านั้นแหละ The Ex-Files (2008)
Isn't that the one who took all the pictures of the naked guys?เค้าถ่ายภาพนู๊ดผู้ชายทั้งหมดนี่คะ The Serena Also Rises (2008)
Every year the projects pile shrinks while the victims pile...ทุกๆ ปีพวกโปรเจคจะลดลง ขณะที่พวกเหยื่อจะรวมกลุ่มกัน The Ex-Files (2008)
I can't even picture that.หนูนึกภาพไม่ออกเลยล่ะ The Ex-Files (2008)
Well, it looks like a pilgrim at a funeral.มันดูเหมือนกับชุดบาทหลวงในงานศพมากเลยค่ะ The Dark Night (2008)
Just spare me the pity.ยังทำให้ฉันอายไม่พออีกเหรอ The Dark Night (2008)
What a pity. So much wasted potential.น่าสงสารจัง เสียดายความสามารถจริงๆ The Dark Night (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
piI believe it is a genuine Picasso.
piI have a couple of pieces of evidence to support my opinion.
piHe painted a picture of a dog.
piThe vase crashed to pieces.
piEven if pigs were to fly in the air, I would believe her.
piTed is the second pitcher on the baseball team.
piThat is not a yellow piece of chalk.
piThe pictures are pasted on all sides.
piFragment into pieces.
piI love this picture.
piI asked her to pick me up around four.
piThe pianist played two encores.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมเข้ม[ADJ] piercing, Syn. คมคาย, Example: คนภาคใต้มีผิวคล้ำหรือดำแดงเป็นส่วนใหญ่และมีนัยน์ตาคมเข้มส่อแววเหมือนคนดุ, Thai definition: หน้าตาคมคาย
น่าศรัทธา[ADJ] faithful, See also: pious, Syn. น่าเลื่อมใส, Example: พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมชนิดหนึ่งที่ศิลปะเข้าไปช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความงดงามน่านับถือน่าศรัทธา
มืดทึบ[ADJ] pitch-dark, See also: pitch-black, Ant. สว่างจ้า, ใสสว่าง, Example: ชายแก่เดินออกมาจากมุมห้องอันมืดทึบ, Thai definition: ลักษณะที่มืดมากเพราะแสงสว่างเข้าไม่ถึง
ยาบำรุง[N] tonic, See also: pick-me-up, stimulant, restorative, Example: ยาบำรุงที่คุณหมอให้ระหว่างตั้งครรภ์ มีส่วนประกอบหลักคือธาตุเหล็ก
รูปถ่าย[N] photograph, See also: picture, photo, shot, snap, snapshot, Syn. ภาพถ่าย, Example: รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่, Count unit: ใบ, รูป, Thai definition: ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์
กองพะเนินเทินทึก[V] pile up, See also: pile on, heap up, Syn. กองเป็นภูเขาเลากา, กองสุม, Example: โกดังเก็บของมีสินค้ากองพะเนินเทินทึก, Thai definition: สุมกันอยู่มากมาย
นักแซ้ง[N] pickpocket, Syn. นักล้วงกระเป๋า, Example: ตำรวจจับนักแซ้งที่สวนจตุจักรได้หลายคน, Count unit: คน, Notes: (สแลง)
ปิคอัพ[N] pick-up, See also: pick-up truck, Syn. รถปิคอัพ, Example: พ่อค้าขับรถปิคอัพขายผลไม้ตามหมู่บ้าน, Count unit: คัน, Thai definition: รถกระบะขนาดเล็ก, Notes: (อังกฤษ)
มั่วซั่ว[V] pick at random, See also: be slipshod in one's work, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: นักเรียนมั่วซั่วกาข้อสอบเพราะแก้โจทย์เลขไม่ได้, Thai definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง
ร.อ.ต.[N] pilot officer, See also: Plt.Off., Syn. เรืออากาศตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอสไพริน[n.] (aēsphairin) EN: aspirin   FR: aspirine [f]
อาหารดอง[n. exp.] (āhān døng) EN: pickle   
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred   

CMU English Pronouncing Dictionary
PI    P AY1
PIC    P IH1 K
PIG    P IH1 G
PIK    P IH1 K
PIH    P IH1
PIL    P IH1 L
PIH    P IY1 AY1 EY1 CH
PIA    P IY1 AH0
PIN    P IH1 N
PIE    P AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pi    (n) (p ai1)
pie    (n) (p ai1)
pig    (v) (p i1 g)
pin    (v) (p i1 n)
pip    (v) (p i1 p)
pis    (n) (p ai1 z)
pit    (v) (p i1 t)
pico    (n) (p ii1 k ou)
Pill    (n) (p i1 l)
Pisa    (n) (p ii1 z @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap, #403 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] disc; sheet, #430 [Add to Longdo]
[piàn, ㄆㄧㄢˋ, ] a slice; piece; flake; thin; slice; classifier for movies, DVDs etc, #430 [Add to Longdo]
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, ] brand name; trademark, #595 [Add to Longdo]
平均[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, ] average, #911 [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] bank note; ticket; a vote, #1,063 [Add to Longdo]
平方米[píng fāng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, ] square meter, #1,105 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping, #1,205 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher, #1,340 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] sheet; piece of writing; classifier for written items: chapter, article, #1,390 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ピンセット[ぴんせっと, pinsetto] (n ) ปากคีบ คีมหนีบ แหนบ
ピータン[ぴーたん, pitan] (n ) ไข่เยี่ยวม้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ピンポン[ぴんぽん, pinpon] Thai: ปิงปอง English: table tennis

German-Thai: Longdo Dictionary
Pinguin(n) |der, pl. Pinguine| นกเพนกวิน เช่น Pinguine sind die typischsten Bewohner der Antarktis.
pinkeln(vi) |pinkelte, hat gepinkelt| ปัสสาวะ ;ปกติคนเยอรมันไม่พูดว่าไปปัสสาวะ แต่จะพูดว่า Ich möchte auf die Toilette gehen., Wo ist die Toilette? ขอไปห้องน้ำหน่อย หรือ Ich bin gleich wieder da. ขอตัวเดี๋ยวมา
Pinsel(n) |der, pl. Pinsel| พู่กัน
Pinzette(n) |die, pl. Pinzetten| คีมที่ใช้หนีบ, แหนบ
pitschnass(adj) เปียกโชก
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Spiel(n) |das, pl. Spiele| เกม, การละเล่น
Spieler(n) |der, pl. Spieler| ผู้เล่น
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
spielenเล่น |spilete, gespielt|

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pinakothek (n ) (eng.) pinacotheca Bei WIKI... Unter Pinakothek (griechisch pinakotheke „Aufbewahrungsort von Weihgeschenktafeln“[1]) verstand man im alten Rom den Raum eines Hauses, in dem Tafelbilder aufbewahrt wurden. Seit der Renaissance ist mit Pinakothek eine Galerie für Gemälde gemeint. พิพิธภัณฑ์
pipi (slang ) ฉี่, ไปฉี่ เป็นคำที่มักใช้กับเด็กๆ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pi {n}pi [Add to Longdo]
Pianist {m}pianist [Add to Longdo]
Pickel {m}; Eispickel {m}pick; pickaxe; ice-pick [Add to Longdo]
Pickel {m} (im Gesicht)pimple; spot; zit [Am.] [Add to Longdo]
Picknick {n} | ein Picknick machenpicnic | to have a picnic [Add to Longdo]
Pidgin-Englisch {n}pidgin English [Add to Longdo]
Piercing {n}piercing [Add to Longdo]
Pietät {f} | aus Pietät (gegenüber)piety; reverence | out of reference (of) [Add to Longdo]
Pietätlosigkeit {f}irreverence [Add to Longdo]
Pigment {n} | Pigmente {pl}pigment | pigments [Add to Longdo]
Pigmentierung {f}pigmentation [Add to Longdo]
Pik {m} (Berg)peak [Add to Longdo]
Pik {n}; Grün (im deutschen Blatt) (Farbe im Kartenspiel)spade; spades [Add to Longdo]
Pikkolo {m}boy waiter [Add to Longdo]
Pikkolo {m} (Sekt)champagne miniature [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, See also: S. la monnaie,-s,
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้
papillon(n) |m| ผีเสื้อ
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

Japanese-English: EDICT Dictionary
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
インピーダンス[いんぴーだんす, inpi-dansu] impedance [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
クリッピング[くりっぴんぐ, kurippingu] clipping [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
クロックスピード[くろっくすぴーど, kurokkusupi-do] clock speed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丸薬[がにゃく, ganyaku] Pille [Add to Longdo]
巡礼[じゅんれい, junrei] Pilgerfahrt, Wallfahrt, Pilger [Add to Longdo]
毛筆[もうひつ, mouhitsu] Pinsel [Add to Longdo]
短銃[たんじゅう, tanjuu] Pistole, Revolver [Add to Longdo]
[ふで, fude] Pinsel [Add to Longdo]
[きん, kin] PILZ, KEIM, BAKTERIE,, KRANKHEITSERREGER [Add to Longdo]
遍歴[へんれき, henreki] Pilgerfahrt, Wallfahrt [Add to Longdo]
遍路[へんろ, henro] Pilger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pi \Pi\ (p[=e]` [imac]"), n. (Chem.)
   The inorganic orthophoshate ion; -- a symbol used in
   biochemistry. [acronym]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pi \Pi\ (p[imac]), n. [See {Pica}, {Pie} magpie, service-book.]
   (Print.)
   A mass of type confusedly mixed or unsorted. [Written also
   {pie}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pi \Pi\ (p[imac]), n. [Gr. pi^.]
   1. A Greek letter ([Pi], [pi]) corresponding to the Roman
    letter {P}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Specifically: (Math.) The letter [pi], [Pi], as used to
    denote the number or quotient approximately expressing the
    ratio of the circumference of a circle to its diameter;
    also, the quotient or the ratio itself. The value of the
    quotient pi, to twenty decimal places, is
    3.14159265358979323846 (see note). The number pi is an
    irrational number, i.e. it cannot be expressed as the
    quotient of two integers. It is also a transcendental
    number, i.e. it cannot be expressed as a root of an
    algebraic equation with a finite number of terms; and from
    this fact follows the impossibility of the quadrature of
    the circle by purely algebraic processes, or by the aid of
    a ruler and compass.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Note: The first 1000 decimal digits of the number pi are as
      displayed below.
      The digits are arranged as five sets of ten digits per
      line in twenty lines, proceeding left to right in each
      line.
      3.
      1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
      5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
      8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
      4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
      4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
      4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
      7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
      7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
      3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
      0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
      9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
      6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
      0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
      1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
      4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
      5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
      5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
      7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
      5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
      1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pi \Pi\, v. t. [imp. & p. p. {Pied}; p. pr. & vb. n. {Pieing}.]
   (Print.)
   To put into a mixed and disordered condition, as type; to mix
   and disarrange the type of; as, to pi a form. [Written also
   {pie}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pi
   n 1: the ratio of the circumference to the diameter of a circle;
      approximately equal to 3.14159265358979323846...
   2: someone who can be employed as a detective to collect
     information [syn: {private detective}, {PI}, {private eye},
     {private investigator}, {operative}, {shamus}, {sherlock}]
   3: the scientist in charge of an experiment or research project
     [syn: {principal investigator}, {PI}]
   4: the 16th letter of the Greek alphabet
   5: an antiviral drug used against HIV; interrupts HIV
     replication by binding and blocking HIV protease; often used
     in combination with other drugs [syn: {protease inhibitor},
     {PI}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PI
     Placement and Interconnect [system] (VLSI, MIT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PI
     Portable Interceptor (CORBA)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pi /pɛi˘l/
  pi

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top