ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

periscopes

P EH1 R AH0 S K OW2 P S   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -periscopes-, *periscopes*, periscope
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา periscopes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *periscopes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
periscope[N] กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ, Syn. telescope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
periscope(เพอริสโคพ') n. กล่องส่องดูเหนือผิวหน้าของเรือใต้น้ำ,กล้องส่องดูภาพที่อยู่เหนือระดับสายตาตรง,กล้องส่องดูภาพที่อยู่หักสายตาเป็นมุมฉาก

English-Thai: Nontri Dictionary
periscope(n) กล้องส่องดูทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Up periscope. Rig for depth charge. Stand by fire drill.กล้องส่องพร้อม ปีนพร้อม เตรียมรับคําสัั่งยิง Jaws (1975)
The rain's too heavy to make it out clearly. It looks like a periscope.ฝนตกหนักเกินกว่าเราจะเห็นอะไรชัด ดูเหมือนจะเป็น กล้องส่องเรือดำน้ำ The Water Horse (2007)
But, he's a little dinky and his periscope's a little rusty...แต่เขาชอบอยู่นิ่งๆ และ กล้องของเขามีสนิมนิดหน่อย Fae-de to Black (2013)
Oh, yeah. Like swinging a periscope around.เหมือนหมุนกล้องในเรือดำน้ำเลย Interstellar (2014)
Add my Snapchat, DJ Calvis.- Streamt live über Periscope, Bitches! Added mich auf Snapchat: DJ Calvis! Office Christmas Party (2016)
-Nobody's Periscoping. -No Periscoping.Kein Wort auf Periscope. Jack and Diane (2016)
I'm also reaching out to our social guys to discuss mobile integration, get the snapchatters to fuck the periscopers,-Jungs auf den mobilen Sektor angesetzt. Da können sich die "Snapchatter" und "Periscoper" austoben und so weiter. When the Battle Is Over (2016)
Your show could be posted or Periscoped last minute.Dein Set kann über Periscope laufen. Polyphony (2017)
- Periscoped?-Periscope? Polyphony (2017)
[woman] Are you one of the millions of people wondering, like, what is this crazy app called Periscope?Du brauchst Hilfe Fragst du dich wie Millionen von Menschen, was diese verrückte App Periscope ist? Don't Stop Filming (2017)
Investigators say she was live-streaming the assault on Periscope.Laut Polizei veröffentlichte sie das Verbrechen live über Periscope. Don't Stop Filming (2017)
[man] This was the first case that I was aware of involving the use of the Periscope app... to record the actual commission of a crime.Das war der erste Fall, von dem ich hörte, bei dem das Vergehen eines Verbrechens live über Periscope gesendet wurde. STAATSANWALT, FRANKLIN COUNTY Don't Stop Filming (2017)
[Lonina] One day my friends were using Periscope.Eines Tages benutzten meine Freunde Periscope. Don't Stop Filming (2017)
On Periscope, there was a lot of this kind of content.Auf Periscope gab es viele solcher Videos. Don't Stop Filming (2017)
Prosecutors say Gates met the victim at a shopping mall, and say a friend of the teenage girl live-streamed the rape on the social app Periscope.Gates lernte das Opfer im Einkaufszentrum kennen, und eine Freundin der Teenagerin übertrug die Vergewaltigung live auf Periscope. Don't Stop Filming (2017)
Before that, we had been on Periscope every day for several hours, and that day was no exception.Früher waren wir täglich mehrere Stunden auf Periscope, und so auch an diesem Tag. Don't Stop Filming (2017)
I decided to log into Periscope and asked them if they were okay with it.Ich ging auf Periscope und fragte, ob sie was dagegen haben. Don't Stop Filming (2017)
I was on Periscope hanging out with people online, and [bleeps] and Gates were alone by themselves.Ich war auf Periscope und unterhielt mich mit Leuten, und... und Gates waren für sich allein. Don't Stop Filming (2017)
All these guys on Periscope started writing, "Film it!Und diese Typen auf Periscope schrieben: "Film es! Film es! Don't Stop Filming (2017)
[bleeps] was saying one thing, the guys on Periscope were saying another....sagte: "Hör auf", die auf Periscope sagten: "Mach weiter". Don't Stop Filming (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periscopThe submarine's periscope was sticking right out of the water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริทรรศน์[N] periscope, Syn. กล้องตาเรือ, Example: เขาใช้กล้องปริทรรศน์ส่องดูสิ่งที่อยู่เหนือศีรษะ

CMU English Pronouncing Dictionary
PERISCOPE    P EH1 R AH0 S K OW2 P
PERISCOPES    P EH1 R AH0 S K OW2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
periscope    (n) pˈɛrɪskoup (p e1 r i s k ou p)
periscopes    (n) pˈɛrɪskoups (p e1 r i s k ou p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜望镜[qián wàng jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] periscope, #68,543 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Periskop {n}periscope [Add to Longdo]
Sehrohr {n}periscope [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペリスコープ[, perisuko-pu] (n) periscope [Add to Longdo]
潜望鏡[せんぼうきょう, senboukyou] (n) periscope [Add to Longdo]
潜望鏡深度[せんぼうきょうしんど, senboukyoushindo] (n) periscope depth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top