ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peevishness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peevishness-, *peevishness*, peevishnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
peevishness(n) ความบูดบึ้ง, ความโกรธขึ้ง, ความฉุนเฉียว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peevishness (n) pˈiːvɪʃnəs (p ii1 v i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
癇性;癇症;疳性[かんしょう, kanshou] (n, adj-na, adj-no) irritability; peevishness; irascibility; hot temper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peevishness \Pee"vish*ness\, n.
   The quality of being peevish; disposition to murmur; sourness
   of temper.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Petulance}.
     [1913 Webster] Peevit

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peevishness
   n 1: an irritable petulant feeling [syn: {irritability},
      {crossness}, {fretfulness}, {fussiness}, {peevishness},
      {petulance}, {choler}]
   2: a disposition to exhibit uncontrolled anger; "his temper was
     well known to all his employees" [syn: {temper},
     {biliousness}, {irritability}, {peevishness}, {pettishness},
     {snappishness}, {surliness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top