ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

party line

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -party line-, *party line*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
party line(idm) ความคิดหรือทัศนคติที่ได้รับการยอมรับ
party line(n) สายโทรศัพท์เชื่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
party linen. สายโทรศัพท์เชื่อม, เส้นแบ่งเขต, แนวนโยบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
party lineแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you forget the party line for once and make the call?คุณจะลืมพรรคเป็นครั้งแรกและโทร? Cubeº: Cube Zero (2004)
That can look past party lines and respects what the American flag stands for.ที่มองผ่านเส้นกั้นพรรค และเคารพสื่งที่ธงชาติอเมริกาแสดงถึง For the Good of Our Country (2010)
When I reached out to the company, the party line was that Samantha left on her own to work at Jake's charitable foundation.พอติดต่อกับบริษัท พวกเขาบอกว่าซาแมนต้าออกเอง Ka Hakaka Maika'i (2011)
Republicans and Democrats have indicated they will vote along party lines but some members have indicated that they may cross over.รีพับลิกันและเดโมแคร ได้ระบุว่าพวกเขาจะลงคะแนนตามสายงาน แต่สมาชิกบางคนได้ชี้ให้เห็นว่าพวกเขาอาจจะข้ามไป White House Down (2013)
Everyone knows the party line for the Lake Washington massacre.ทุกคนรู้ว่าเกิดการฆ่ากันที่ ทะเลสาบวอชิงตัน Pilot (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
party lineAny politician who does not toe the main party line would be branded a renegade.
party lineShe voted for Mr Nishioka irrespective of party lines.

Japanese-English: EDICT Dictionary
共同線[きょうどうせん, kyoudousen] (n) party line [Add to Longdo]
共同電話[きょうどうでんわ, kyoudoudenwa] (n) party line (telephone line shared by multiple subscribers) [Add to Longdo]
政策方針[せいさくほうしん, seisakuhoushin] (n) (political) policy position; line of policy; party line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 party line
   n 1: the policy of a political group; "He won in a vote along
      party lines"
   2: a telephone line serving two or more subscribers

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top