Search result for

paroling

(139 entries)
(0.03 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paroling-, *paroling*, parol
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา paroling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *paroling*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parol[N] ถ้อยแถลง, See also: ถ้อยคำ
parol[ADJ] โดยคำพูด, See also: โดยวาจา
parole[N] การพ้นโทษอย่างมีเงื่อนไขหรือทำทัณฑ์บนไว้, See also: การปล่อยจากคุกโดยมีเงื่อนไข, Syn. liberation
parole[N] คำสาบาน, See also: คำสัญญา, Syn. pledge, promise
parolee[N] ผู้พ้นโทษก่อนกำหนด, See also: นักโทษที่ถูกปล่อยจากคุกก่อนกำหนด
out on parole[IDM] ได้รับการปล่อยตัว (แต่ยังอยู่ในความดูแลของตำรวจ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parol(พะโรล) n. ข้อแถลง,แถลงความ,ด้วยวาจา
parole(พะโรล') n. การปล่อยจากคุกโดยมีทัณฑ์บนไว้., See also: parolee n.

English-Thai: Nontri Dictionary
parole(n) ทัณฑ์บน,คำสัตย์,คำสาบาน
parole(vt) ทำทัณฑ์บน,ภาคทัณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parole๑. การปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parole๑. การปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ (ป. วิ. อาญา) [ดู release on licence]๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paroleeผู้ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ, ผู้ได้รับการปล่อยโดยมีการคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parolทำด้วยวาจา, ปากเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parol contractสัญญาปากเปล่า, สัญญาด้วยวาจา [ดู oral contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parol evidenceพยานบุคคล, คำพยานบุคคล [ดู oral evidence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parol leaseการเช่าด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paroleทัณฑ์บน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bullies his way into life without parole,การระรานแบบนี้ ทำให้เขาติดคุกโดยไม่มีทัณฑ์บน Last Resort (2008)
I qualified for parole 3 years ago.ฉันผ่านการทดสอบของเพอโรล3ปีที่แล้ว Death Race (2008)
No more parole.ไม่มีทัณฑ์บนอีกแล้ว The Lazarus Project (2008)
It means parole on a short leash.งั้นคุณจะโทรหาใช่มั้ย The Echo (2008)
You speed your way into the parole office right now, or you illegally violate, and we come looking for you.คุณจะรีบไปไหน เข้ามารายงานตัวที่สำนักงาน เดี๋ยวนี้เลย หรือคุณจะละเมิด และให้เราตามหาคุณ The Echo (2008)
Convicted murderer, recently paroled, subject was found...ถูกฆาตกรรม เพิ่งอยู่ในทัณฑ์บน ศพถูกพบ Pathology (2008)
Spouse incarcerated, left without the possibility of parol.คู่สมรสอยู่ในคุก ต้องโทษสูงสุด Nและอาจไม่ได้รับการประกันตัว Gamer (2009)
You just got paroled out of here. You didn't last very long.แกเพิ่งได้ทัณฑ์บนออกไปเองนิ ไปได้ไม่นานนิหว่า Public Enemies (2009)
Jimmy Butterman, just got paroled.จิมมี่ บัตเตอร์แมน เพิ่งได้รับทัณฑ์บน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
AND WAS PAROLED 6 MONTHS AGO.เพิ่งได้ฑัณฑ์บนหกเดือนก่อน Zoe's Reprise (2009)
How many parolees did we rough up last month?พวกเราเล่นงานพวกพ้นโทษ ก่อนกำหนด ไปกี่คน? เมื่อเดือนที่แล้ว Bulletproof (2009)
LIKE A PAROLE OFFICER? I'M GETTING IN THE CAR.ลูกต้องอยู่ห่างจากพี่สาวลูกเอาไว้ Valley Girls (2009)
And if you try to stop me, your parole officer will see these.และถ้าคุณจะปฏิเสธ Boom Crunch (2009)
Consorting with a known felon is a parole violation.คบค้ากับอาชญากรเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บน Boom Crunch (2009)
Of course not. He was on parole. Tell you something, though.ไม่รู้อยู่แล้ว เขาโดนภาคทัณฑ์อยู่ จะบอกคุณบางอย่างนะ The Dwarf in the Dirt (2009)
When Derek offered to testify at his parole hearing.ตอนที่เดเร็คเสนอตัวเป็นพยาน แก้ต่างเพื่อให้เขาพ้นโทษ The Dwarf in the Dirt (2009)
(Derek) It wasn't like that at all. The whole parole thing was a lock with or without me.ผมไม่ชอบที่มันเป็นแบบนั้น เรื่องทัณฑ์บนถูกกำหนดไว้อยู่แล้ว จะมีผมหรือไม่ก็ตาม The Dwarf in the Dirt (2009)
Bryce testified against his cell mate in return for parole.ไบรซ์ให้การเป็นพยานเกี่ยวกับ เพื่อนร่วมห้องขัง เพื่อยื่นเรื่องขอทัณฑ์บน The Dwarf in the Dirt (2009)
We have information that Bryce ratted you out so he would look good for the parole board.เรารู้มาว่าไบรซ์เลิกคบหากับคุณ เพื่อให้บันทึกทัณฑ์บนของเขาไม่มีปัญหา The Dwarf in the Dirt (2009)
But when he got out on parole, he begged me to choose him.แต่พอเขาได้รับทัณฑ์บน เขาขอร้องให้ฉันเลือกเขา The Dwarf in the Dirt (2009)
Orson's still on parole, right?ออร์สันยังอยู่ในทัณฑ์บนใช่ไหม The Coffee Cup (2009)
If he violates parole by, for instance,ถ้าเขาละเมิดทัณฑ์บน เช่น The Coffee Cup (2009)
He can't touch you because if he does, the parole officer will get the pictures,เขาทำอะไรคุณไม่ได้ เพราะถ้าเขาทำ เจ้าหน้าที่ทัณฑ์บนก็จะได้รูป The Coffee Cup (2009)
If he violates parole by associating with a known felon, they can revoke it.ถ้าออร์สันกลับไปยุ่งกับพวกอาชญากรอีก จะถือเป็นการละเมิดทัณฑ์บน Would I Think of Suicide? (2009)
Sorry. I'd be breaking my parole.ไม่ได้หรอก ผมมีทัณฑ์บนอยู่ Would I Think of Suicide? (2009)
I could've just walked out, but then, this guy says that he's gonna tip me out of disorderly ...and then I'd lose my parole.ฉันจะเดินออกจากร้านอยู่แล้ว แต่ก็นะ เจ้านี่มันบอกเขาจะเล่นงานนายแน่ หัวใจฉันตกไปอยู่ตาตุ่ม Brothers (2009)
Oh, we also got a parole for the ladies.ทางเรามีเสื้อผ้าผู้หญิงด้วยนะครับ The Blind Side (2009)
[♪ Tina Parol: Hold Onto YourHeart]When in Rome (2010)
- It's part of my parole. - Yeah, yeah, yeah, no alcohol.-ฉันยังติดทัณฑ์บนอยู่ Questions and Antlers (2010)
You're a big fan of parolees.นายชอบพวกที่พ้นโทษก่อนกำหนดหรอ Smoke and Steel (2010)
It says you ran a halfway house for guys on parole.มันเขียนว่า นายเปิดสถานที่พักฟื้นทางจิตใจ ให้พวกพ้นโทษก่อนกำหนด Smoke and Steel (2010)
Some of those parolees, uh,นักโทษบางคน เอ่อ.. Smoke and Steel (2010)
Angela De Luca, you are hereby sentenced to life imprisonment without the possibility of parole.อาการเป็นยังไงบ้าง If... (2010)
This song is officially paroled! (cheering) Right, Jessie?เพลงนี้ พ้นโทษแล้ว! Bad Reputation (2010)
You’re on parole Greggy. You really wanna do this?นายกำลังอยู่ระหว่างคุมประพฤติ อยู่น่ะเครกจี้ นายอยากทำ แบบนี้จริงรึ? Blame It on Rio Bravo (2010)
My recommendation that the federal automatic weapons charges be reduced from 15 to three years, parole in 14 months.เอกสารชี้เเจงของฉันต่อรัฐบาลกลาง เรื่องอาวุธปืนได้รับการอนุมัติแล้ว ถูกลดโทษติดคุกจาก 15 ปี เหลือ 3 ปี พักการลงโทษใน 14 เดือน NS (2010)
Parole in 14 months.พักการลงโทษใน 14 เดือน NS (2010)
Judge Hasty will be eligible for parole in ten years.ผู้พิพากษาเฮสตี้จะมีสิทธิ์ ได้รับทัณฑ์บนในอีกสิบปี The Parts in the Sum of the Whole (2010)
CODIS says it belongs to one Murray Huddler, convicted of assault in 2008, paroled last October.ตามฐานข้อมูลอาชญกรรม บอกว่าเป็นเส้นขนของ เมอเรย์ ฮัดเลอร์ที่ถูกตัดสินว่า มีความผิด ในข้อหาทำร้ายร่างกายในปี 2008 ถูกปล่อยตัวมาปีเดือนตุลาก่อน The Witch in the Wardrobe (2010)
It's gonna happen, dad. You're gonna get paroled.กำลังจะได้เรื่องแล้วนะพ่อ พ่อจะพ้นโทษก่อนกำหนด Blowback (2010)
I thought we'd have to beg for life without parole.ฉันคิดว่าเราควรขอ อยู่ในนี้ตลอดชีวิต โดยไม่ขอลดหย่อนโทษ Let No Man Put Asunder (2010)
Parole officer says he lives right outside the park.เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนบอกว่า เขาอาศัยอยู่แถวนั้น นอกเขตอุทยาน The Couple in the Cave (2010)
I did my time- - I check in with my parole officer every week.ผมก็แวะไปหาเป็นประจำ-- ผมแวะไปหา เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน อยู่ทุกอาทิตย์ The Couple in the Cave (2010)
I could either tell your parole officer that you were belligerent or cooperative.ผมอาจจะบอกเจ้าหน้าที่ ลาดตระเวนคุณก็ได้น่ะ ว่าคุณมีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือว่าให้ความร่วมมือดี The Couple in the Cave (2010)
Parole violation, pal.ผิดทัณฑ์บนแล้วเพื่อน The Bones That Weren't (2010)
Your father's parole.ทัณฑ์บนของพ่อคุณ Gaslit (2010)
He was talking about how much it'll mean to the parole board to hear who he's going home to.เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะมีความหมายต่อคณะกรรมการทัณฑ์บนเป็นอย่างมาก ว่าเขาจะได้กลับบ้านไปกับใคร Gaslit (2010)
Your father's parole.ทัณฑ์บนของพ่อคุณ The Townie (2010)
Well, I spoke with the parole board.ฉันพูดกับคณะกรรมการการพักการลงโทษไปแล้ว The Townie (2010)
I feel like we've been paroled.ฉันรู้สึกเหมือนพ้นโทษเลย It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัณฑ์บน[N] parole, See also: verbal or written promise to refrain from doing something, Syn. ทานบน, Example: เขาถูกปล่อยออกจากคุกโดยมีทัณฑ์บนว่าจะไม่ลักทรพย์อีก, Thai definition: คำรับรองที่ทำขึ้นตามคำสั่งของศาลว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตลอดเวลาที่ศาลกำหนด, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto   FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]
ฟังไม่ออก[v. exp.] (fang mai øk) FR: ne pas comprendre les paroles
ให้สัญญา[v. exp.] (hai sanyā) EN: promise   FR: donner sa parole
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman   FR: porte-parole [m]
การพูด[n.] (kān phūt) EN: speech   FR: parole [f] ; expression [f]
การประมวลผลคำพูด[n. exp.] (kān pramūanphon khamphūt) EN: speech processing   FR: traitement de la parole [m]
เก่งแต่ปาก[v. exp.] (keng tāe pāk) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk   FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
คำ[n.] (kham) EN: word ; vocable ; speech   FR: mot [m] ; vocable [m] ; terme [m] ; parole [f]
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
คำพูด[n.] (khamphūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance   FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m]
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
ข้อศอกรัฐบาล[n. exp.] (khøsøk ratthabān) EN: government spokesman   FR: porte-parole du gouvernement [m, f]
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talkative person ; chatterbox   FR: moulin à paroles [m]
กลับคำ[v. exp.] (klap kham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word   FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
กระบอกเสียง[n. exp.] (krabøk sīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer   FR: porte-parole [m]
ลมปาก[n.] (lompāk) EN: words ; persuasive words ; gossip   FR: belles paroles [fpl] ; mots [mpl]
พากย์[v.] (phāk) EN: words ; commentary   FR: parole [f] ; langage [m]
ผิดคำพูด[v. exp.] (phit khamphūt) EN: break one's word ; go back on one's word ; break a promise   FR: manquer à sa parole
พจน์[n.] (phot) EN: word ; speech ; saying ; diction ; term   FR: mot [m] ; parole [f] ; terme [m]
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ;discuss ; chatter   FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter
พูดกับ[v. exp.] (phūt kap) FR: parler à ; parler avec ; s'adresser à ; adresser la parole à ; adresser
รักษาคำพูด[v. exp.] (raksā khamphūt) EN: keep one's word   FR: tenir sa parole
รองโฆษก[n.] (røngkhōsok) EN: spokesman   FR: porte-parole [m]
เสรีภาพแห่งการพูด[n. exp.] (sērīphāp haeng kān phūt) EN: freedom of speech   FR: liberté d'expression [f] ; liberté de parole [f]
เสรีภาพในการพูด[n. exp.] (sērīphāp nai kān phūt) EN: freedom of speech   FR: liberté d'expression [f] ; liberté de parole [f]
เสียคำพูด[v. exp.] (sīa khamphūt) EN: break one's promise ; go back on one's word   FR: manquer à sa parole
สอดกลางคัน[v. exp.] (søt klāngkhan) FR: interrompre ; couper la parole
ทักทาย[v.] (thakthāi) EN: greet ; say hello ; address   FR: adresser la parole à ; saluer
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.)   FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ถ้อย[n.] (thøi) EN: words   FR: mots [mpl] ; paroles [fpl]
ถอนคำพูด[v. exp.] (thøn khamphūt) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; talk back what one has said ; eat one's words   FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.)
วาจา[n.] (wājā) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance ; statement ; comment   FR: mot [m] ; parole [f] ; discours [m]
วาจาชอบ[n. exp.] (wājā chøp) EN: right speech   FR: parole juste [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAROLE    P ER0 OW1 L
PAROLED    P ER0 OW1 L D
PAROLEE    P ER0 OW2 L IY1
PAROLES    P ER0 OW1 L Z
PAROLEES    P ER0 OW2 L IY1 Z
PAROLING    P ER0 OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parole    (v) (p @1 r ou1 l)
paroled    (v) (p @1 r ou1 l d)
paroles    (v) (p @1 r ou1 l z)
paroling    (v) (p @1 r ou1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kennwort {n}; Parole {f}countersign [Add to Longdo]
Losung {f}; Parole {f}shibboleth [Add to Longdo]
Motto {n}; Devise {f}; Parole {f} | unter dem Motto; unter der Devisemotto | according to the motto [Add to Longdo]
Parole {f}; Kennwort {n}password; watchword [Add to Longdo]
politische Parole {f}; Schlagwort {n}slogan [Add to Longdo]
jdm. Paroli bietento give sb. as good as one gets [Add to Longdo]
einer Sache Paroli bietento pit oneself against sth. [Add to Longdo]
bedingt Entlassenerparolee [Add to Longdo]
bedingt entlassenparoled [Add to Longdo]
bedingt entlassendparoling [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
パロール[, paro-ru] (n) {ling} (See ラング) parole (fre [Add to Longdo]
ランガージュ[, ranga-ju] (n) {ling} (See パロール,ラング) language (as defined by Saussure; langue and parole) (fre [Add to Longdo]
位相語[いそうご, isougo] (n) parole [Add to Longdo]
仮釈放[かりしゃくほう, karishakuhou] (n) release on parole [Add to Longdo]
仮出獄[かりしゅつごく, karishutsugoku] (n) parole; release on bail [Add to Longdo]
仮出所[かりしゅっしょ, karishussho] (n) release on bail; parole [Add to Longdo]
言語活動[げんごかつどう, gengokatsudou] (n) (1) linguistic activity; (2) (See ランガージュ) language (as defined by Saussure; langue and parole) [Add to Longdo]
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假释[jiǎ shì, ㄐㄧㄚˇ ㄕˋ, / ] parole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Parole \Pa*role"\, v. t. [imp. & p. p. {Paroled}; p. pr. & vb.
     n. {Paroling}.] (Mil. and Penology)
     To set at liberty on parole; as, to parole prisoners.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top