ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paralytics

P EH2 R AH0 L IH1 T IH0 K   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paralytics-, *paralytics*, paralytic
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา paralytics มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *paralytics*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paralytic[N] คนเป็นอัมพาต, Syn. paretic, cripple, palsy victim
paralytic[ADJ] ี่ซึ่งเป็นอัมพาต, See also: เกี่ยวกับอัมพาต, Syn. powerless, immobile, crippled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paralytic(แพระลิท'ทิค) n. คนที่เป็นอัมพาต adj. เป็นอัมพาต

English-Thai: Nontri Dictionary
paralytic(adj) เป็นง่อย,เป็นอัมพาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postparalytic-ภายหลังเป็นอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic๑. -เป็นอัมพาต๒. ผู้เป็นอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic gaitท่าเดินอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic scoliosisกระดูกสันหลังคดเหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic strokeโรคลมอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke, paralyticโรคลมอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subparalytic-อัมพาตไม่เต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scoliosis, paralyticกระดูกสันหลังคดเหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, muscular; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, noncomitant; strabismus, incomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, nonconcomitant; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, nonparalytic; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscularตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, paralytic; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, concomitant; strabismus, comitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscular strabismus; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comitant strabismus; strabismus, concomitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concomitant strabismus; strabismus, comitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, paralyticท่าเดินอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomitant strabismus; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noncomitant strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonconcomitant strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonparalytic strabismus; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscularตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beriberi, Paralyticเหน็บชาชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Dementia Paralyticaดีเมนเชียพาราไลติกา [การแพทย์]
Ileus, Paralyticท้องอืดลำไส้ไม่ทำงาน, ลำไส้อุดตัน, ท้องอืด, ลำไส้ไม่ทำงาน, อัมพาตของลำไส้, ลำไส้อืดไม่ทำงาน, ลำไส้เป็นอัมพาต, ผนังลำไส้ไม่ทำงาน [การแพทย์]
Ileus, Reflex Paralyticลำไส้หยุดทำงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What she means is he's old and paralytic.เธอกำลังบอกว่าพ่อเธอเป็นอัมพาต [Rec] (2007)
I'm giving you more sedative and a paralytic to stop your shivering, okay?All right,coming down. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Gedge had possession of a paralytic drug.เกดจ์เป็นเจ้าของยาที่ทำให้เป็นอัมพาต Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
It seems the substance from Pennsylvania is a paralytic.ดูเหมือนวัตถุที่ได้มาจากเพนซิลเวเนีย จะเกี่ยวกับอัมพาต Night of Desirable Objects (2009)
Very clever of, Reordan to find a paralytic that was activated by the combination of copper and water.ให้คนฉลาดอย่างรีโอดอล หายาที่ก่ออัมพาธ ที่ทำปฎิกิริยากับส่วนผสมของ ทองแดงและน้ำ Sherlock Holmes (2009)
You didn't just kill four people because you're bitter. Bitterness is a paralytic.แกไม่ได้ฆ่าคนสี่คน.พราะความขมขื่นหรอก ความขมขื่นทำให้เป็นอัมพาต A Study in Pink (2010)
Used a paralytic to fake her death, straight out of our own playbook.ใช้ยาทำให้เป็นอัมพาต เพื่อตบตาการตายของเธอ เอาวิธีมาจากบทเรียนของเราเลย Pandora (2011)
Whatever made this cut, it's laced with a paralytic toxin, potent enough to disable all motor functions.อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดรอยกรีดนี้ ถูกเจือปนด้วยพิษอัมพาต มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ เครื่องยนต์เสื่อมสมรรถนะ Abomination (2012)
Because in the natural world, predators with paralytic toxins use them to catch and eat their prey.เพราะในโลกแห่งธรรมชาติ นักล่าที่มากับสาร ที่ทำให้เหยื่อเป็นอัมพาต เพื่อจับและกินเป็นอาหาร Abomination (2012)
Don't bother. It's a paralytic. Good day for a midlife crisis.เขาต้องการให้คนอย่างฉันตาย ไม่ต้องดิ้น นายกำลังเป็นอัมพาต เป็นวันที่ดีสำหรับวิกฤติวัยกลางคนนะ The Rager (2012)
It's a paralytic drug.มันเป็นยาเสพติดเป็นอัมพาต. Nurse 3D (2013)
Why would Larry inject himself with a paralytic drug?ทำไมลาร์รีจะฉีดตัวเอง กับยาเสพติดเป็นอัมพาต Nurse 3D (2013)
Powder residue on the neck of the soda bottle shows Vecuronium... scotch and soda and a paralytic agent.เศษผงที่ตกค้างอยู่ตรงคอขวดโซดานั้น เเสดงให้เห็นถึงตัวยา Vecuronium (ยาระงับอาการเจ็บปวด) สก็อต กับ โซดา เเล้วก็ยาที่ทำให้เป็นอัมพาต Coquilles (2013)
First I stole paralytic from infirmary then I shot her up when she was freaking out about you.ฉันขโมยพาราลีติกจากห้องพยาบาลฉันฉีดให้เธอ ตอนเธอเครียดเรื่องนาย Insurgent (2015)
But I did give him a powerful paralytic agent.Aber ich habe ihm ein starkes Paralyticum gegeben. Letharia Vulpina (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARALYTIC P EH2 R AH0 L IH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paralytic (n) pˌærəlˈɪtɪk (p a2 r @ l i1 t i k)
paralytics (n) pˌærəlˈɪtɪks (p a2 r @ l i1 t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
paralytischparalytic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
麻痺性痴呆[まひせいちほう, mahiseichihou] (n) (See 進行麻痺) paralytic dementia [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top