ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paralipsis

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paralipsis-, *paralipsis*, paralipsi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paralipsisn. วิธีการย่อส่วนสำคัญและเสริมน้ำหนักของความหมายของข้อความ.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paralipsis \Par`a*lip"sis\, n. [NL.]
   See {Paraleipsis}.
   [1913 Webster] Parallactic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paraleipsis \Par`a*leip"sis\, n. [NL., fr. Gr. ?, fr. ? to leave
   on one side, to omit; para` beside + ? to leave.] (Rhet.)
   A pretended or apparent omission; a figure by which a speaker
   artfully pretends to pass by what he really mentions; as, for
   example, if an orator should say, "I do not speak of my
   adversary's scandalous venality and rapacity, his brutal
   conduct, his treachery and malice." [Written also
   {paralepsis}, {paralepsy}, {paralipsis}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paralipsis
   n 1: suggesting by deliberately concise treatment that much of
      significance is omitted [syn: {paralepsis}, {paraleipsis},
      {paralipsis}, {preterition}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

paralipsis

 


  

 
paralipsis
 • n. วิธีการย่อส่วนสำคัญและเสริมน้ำหนักของความหมายของข้อความ. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top