ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panty

P AE1 N T IY0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panty-, *panty*
English-Thai: Longdo Dictionary
panty(n) กางเกงชั้นในของผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panty(แพน'ที) n., (pl. panties) ,=panties (ดู)
pantywaistn. เครื่องแต่งกายของเด็กที่ประกอบด้วยเสื้อและกางเกงที่ติดกันด้วยกระดุมที่เอว,บุรุษที่ไม่มีลักษณะความเป็นชาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Except, of course, for the guy who offered to chew on my pantyhose!ยกเว้นชายคนนึง เขาขอเีค้ยวถุงน่องของฉัน Oh, God! (1977)
I'm going back to L.A. No more boring suits. No more pantyhose.ไม่เอาแล้วสูทน่าเบื่อๆ ไม่เอาแล้วถุงน่อง Legally Blonde (2001)
Um, would you run down to Madison and get me three pairs of pantyhose?Would you run down to Madison and get me three pairs of pantyhose? Maid in Manhattan (2002)
So I'm a totally new man, and... By the way, you both look great in pantyhose.เออกูเป็นคนใหม่แล้ว และหวังว่าทั้งคู่จะให้อภัยกูนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
You needing to buy some pantyhose?คุณจำเป็นต้องซื้อถุงเท้ายาวจำนวนหนึ่ง? Black Snake Moan (2006)
We were released only when Big Razor Sis sacrificed her beloved yellow panty.*วิธีที่เราจะถูกปล่อย มีแค่ซือเจ๊... . * Dasepo Naughty Girls (2006)
Try to get you to wear pantyhose?จะให้คุณใส่ถุงน่อง? In the Valley of Elah (2007)
I think I'm gonna have to do a panty check.ต้องขอเวลาตรวจกางเกงก่อน The Love Guru (2008)
At Promises, I shivved a guy with a sharpened toothbrush because he bogarted the rehab toilet hooch that I'd made from apples and pantyhose.ครั้งนึง ผมเคยแทงชายคนนึงด้วย แปรงสีฟันเหลาแหลม เพราะเค้าหวงอีตัว\ ในห้องน้ำศูนย์บำบัด ที่ผมขอมีเอี่ยวแค่\ หน้าอกกับถุงน่องเอง The Love Guru (2008)
"Go to the pharmacy, get me a pair of black pantyhose.""ไปร้านขายยา ซื้อถุงน่องดำมาคู่นึง" Julie & Julia (2009)
I got several flashes of panty from your group today, and I'm not talking about the girls.ผมเห็นกางเกงในแว๊บๆ ไม่ใช่ของผู้หญิงด้วยสิ Showmance (2009)
- * some things are still the same * * slop pails and pantyhose * * oh, annie believes in me ** some things are still the same * * slop pails and pantyhose * * oh, annie believes in me * Advanced Criminal Law (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pantyHey, it's about time you quit it with the panty jokes. You'll put off the readers, and how!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถุงน่อง[n. exp.] (thung nǿng) EN: stocking ; panty hose   FR: bas collants [mpl]
ถุงน่องพยุงขา[n. exp.] (thung nǿng phayung khā) EN: support panty   

CMU English Pronouncing Dictionary
PANTY    P AE1 N T IY0
PANTYHOSE    P AE1 N T IY0 HH OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panty-hose    (n) pˈæntɪ-houz (p a1 n t i - h ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höschen {n} | Höschen {pl}panty | panties [Add to Longdo]
Slipeinlage {f}panty liner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーパン[, no-pan] (n) panty-less; wearing no underwear [Add to Longdo]
パンスト[, pansuto] (n) (abbr) (See パンティーストッキング) panty hose (wasei [Add to Longdo]
パンティー(P);パンティ[, pantei-(P); pantei] (n) panties; panty; briefs; (P) [Add to Longdo]
パンティーガードル[, pantei-ga-doru] (n) panty girdle [Add to Longdo]
パンティーコルセット;パンティー・コルセット[, pantei-korusetto ; pantei-. korusetto] (n) (See パンティーガードル) panty girdle; panty corset [Add to Longdo]
パンティースカート[, pantei-suka-to] (n) panty skirt; pantskirt [Add to Longdo]
パンティーストッキング;パンティストッキング[, pantei-sutokkingu ; panteisutokkingu] (n) panty hose (wasei [Add to Longdo]
パンティーライン;パンティー・ライン[, pantei-rain ; pantei-. rain] (n) panty lines; visual panty line; VPL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  panty
      n 1: short underpants for women or children (usually used in the
           plural) [syn: {pantie}, {panty}, {scanty}, {step-in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top