ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paddle

P AE1 D AH0 L   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paddle-, *paddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paddle[N] ไม้พาย (สำหรับพายเรือ), See also: ที่แจวเรือ, Syn. oar, pole
paddle[N] ไม้สำหรับตีเทนนิสหรือปิงปอง
paddle[N] ครีบนกเพนกวินหรือเต่า
paddle[N] ใบจักรเรือ, See also: ใบพัดน้ำ
paddle[VT] พาย, See also: แจว, กรรเชียง, พายเรือ, Syn. row, oar, scull
paddle[VT] ตี, See also: หวด, ฟาด, เฆี่ยน, Syn. spank, beat
paddle[VT] กวนด้วยพาย
paddle[VI] เดินเตาะแตะ, See also: เดินโซเซ, Syn. waddle
paddle[VI] แกว่งแขนหรือขาในน้ำ, Syn. dabble
paddle boat[N] เรือกลไฟ, Syn. paddle steamer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล <คำอ่าน>หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน
paddle tennisn. กีฬาเทนนิสชนิดหนึ่ง
paddle wheeln. ล้อใบจักรของเรือกลไฟสมัยก่อน.
paddlefootn. ทหารราบ pl. paddlfeet

English-Thai: Nontri Dictionary
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
paddle(vi) พายเรือ,ลงน้ำ,แกว่งเท้า,เดินเตาะแตะ
paddle(vt) พายเรือ,แกว่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paddle, son!พายเรือ ลูกชาย! Pinocchio (1940)
Paddles out.พายออก เตรียมที่จะพายเรือ How I Won the War (1967)
Prepare to paddle.พายเรือ How I Won the War (1967)
Don't raise sail, you're going to luff it. You got a paddle?อย่ากางใบ พายออกไปก่อน มีไม้พายมั้ย Jaws (1975)
I got a paddle.- ผมมีไม้พาย Jaws (1975)
And these coins like its paddles.และเหรียญเหล่านี้ชอบพายเรือ Idemo dalje (1982)
Put some gel on those paddles !Clear! Clear. The Thing (1982)
I only dog paddle.ข้าก็ว่ายน้ำเก่งกว่าลูกหมานิดเดียว The Princess Bride (1987)
Oh, that Paddlefoot. He funny, silly dog.โอ้ Paddlefoot ที่ เขาตลกสุนัขโง่ Pulp Fiction (1994)
- [ Paddlefoot Barking ]- [Paddlefoot เห่า] Pulp Fiction (1994)
Christ! Paddles! Kill the music.ปิดเพลงซะ พาเธอกลับไป City of Angels (1998)
Internal paddles.ใส่เข้าไปข้างใน ชาร์คไฟ 20 City of Angels (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paddleAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
paddleA son who could not learn to paddle his own canoe does not deserve to inherit his father's fortune.
paddleHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบพัด[N] propeller, See also: paddle, Example: เฮลิคอปเตอร์ไม่มีใบพัดฉุดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเครื่องบิน, Thai definition: วัตถุที่มีลักษณะแบนมีรูสำหรับใส่แกนหรือเพลาให้หมุนได้สำหรับพัดลมพัดน้ำ เพื่อขับยานมีเครื่องบินและเรือเป็นต้นให้เคลื่อนที่หรือเพื่อให้เกิดความเย็นเป็นต้น เช่น ใบพัดเครื่องบิน ใบพัดพัดลม ใบพัดสีลม
วาด[V] paddle, See also: row a boat, Thai definition: พายเรือจ้วงน้ำเข้ามาหาตัว
คอน[V] row, See also: paddle, oar, Example: เขาคอนเรือไปตลาด, Thai definition: พายเรือคนเดียว
พาย[N] paddle, See also: oar, Syn. ไม้พาย, Example: คนพายเรือใช้พายยันเรือออกจากบันไดท่าน้ำ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
พุ้ย[V] paddle briskly, See also: propel, Syn. วัก, พุ้ยน้ำ, Example: เขาใช้มือพุ้ยข้างเรือแทนไม้พาย, Thai definition: พายโดยแรงให้เรือไปโดยเร็ว
พุ้ยน้ำ[V] paddle water, Example: แขนฉันไม่มีแรงพุ้ยน้ำแล้ว เพราะน้ำกำลังเชี่ยวมาก, Thai definition: เอามือพายน้ำไปโดยแรง
เรือพาย[N] row boat, See also: paddle boat, dinghy, sculling boat, boat propelled by oar, Example: บริเวณศาลาท่าน้ำหน้าวัดในวันพระ จะมีเรือพายจอดเต็ม เพราะญาติโยมพากันพายเรือมาฟังเทศน์, Count unit: ลำ
พาย[V] row, See also: paddle, scull, propel, Syn. แจว, Example: เราพายเรือจากบ้านเลาะไปตามคลองอย่างตื่นเต้น, Thai definition: เอาพายพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
กรรเชียง[V] row, See also: paddle, Syn. ตีกรรเชียง, Example: พวกเราช่วยกันกรรเชียงเรือไปให้ถึงฝั่ง
คนพาย[N] paddler, See also: ferryman, Syn. คนแจว, ฝีพาย, คนพายเรือ, Example: เรือจะชนะได้สำคัญอยู่ที่ความสามัคคีของคนพาย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower   
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull   FR: aviron [m] ; rame [f]
กรรเชียง[n.] (kanchīeng) EN: oar ; scull ; paddle   FR: rame [f] ; aviron [m]
กรรเชียง[v.] (kanchīeng) EN: paddle ; row   FR: ramer
กรรเชียงปู[X] (kanchīeng pū) EN: crab paddle-leg   
พาย[n.] (phāi) EN: paddle   FR: rame [f] ; aviron [m] ; pagaie [f]
พาย[v.] (phāi) EN: paddle ; row ; oar   FR: pagayer ; ramer
พายเรือ[v. exp.] (phāi reūa) EN: paddle a boat   FR: ramer
พายสั้น[n. exp.] (phāi san) EN: blade ; paddle   FR: pagaie [f]
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: paddle briskly ; propel   

CMU English Pronouncing Dictionary
PADDLE    P AE1 D AH0 L
PADDLED    P AE1 D AH0 L D
PADDLES    P AE1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paddle    (v) pˈædl (p a1 d l)
paddled    (v) pˈædld (p a1 d l d)
paddles    (v) pˈædlz (p a1 d l z)
paddle-box    (n) pˈædl-bɒks (p a1 d l - b o k s)
paddle-boxes    (n) pˈædl-bɒksɪz (p a1 d l - b o k s i z)
paddle-wheel    (n) pˈædl-wiːl (p a1 d l - w ii l)
paddle-wheels    (n) pˈædl-wiːlz (p a1 d l - w ii l z)
paddle-steamer    (n) pˈædl-stiːmər (p a1 d l - s t ii m @ r)
paddle-steamers    (n) pˈædl-stiːməz (p a1 d l - s t ii m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paddel {n} | Paddel {n}paddle | paddles [Add to Longdo]
Plantschbecken {n}; Planschbecken {n} [alt]paddle pond; paddling pool [Add to Longdo]
Raddampfer {m}paddle steamer [Add to Longdo]
Radschaufel {f}paddle board [Add to Longdo]
Rührschnecke {f}paddle screw [Add to Longdo]
Schaufelrad {n}paddle wheel; blade wheel [Add to Longdo]
Schaufelraddampfer {m}paddle steamer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パドル[, padoru] (n) paddle; (P) [Add to Longdo]
ラケット[, raketto] (n) racket; paddle (in table-tennis); (P) [Add to Longdo]
外車船[がいしゃせん, gaishasen] (n) paddle steamer [Add to Longdo]
外輪[がいりん;そとわ, gairin ; sotowa] (n) wheel rim; paddle wheel [Add to Longdo]
外輪船[がいりんせん, gairinsen] (n) paddle steamer [Add to Longdo]
犬掻き;犬かき[いぬかき, inukaki] (n) dog paddle (swimming style) [Add to Longdo]
水掻き;蹼[みずかき, mizukaki] (n) web(foot); paddle; swimfin; (diving) fin; (diving) flipper [Add to Longdo]
掻く(P);搔く[かく, kaku] (v5k,vt) (1) (uk) to scratch; (2) (See 汗をかく) to perspire; (3) to shovel; to paddle; (P) [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]
箆蝶鮫[へらちょうざめ;ヘラチョウザメ, herachouzame ; herachouzame] (n) (uk) American paddlefish (Polyodon spathula) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paddle \Pad"dle\, n. [See {Paddle}, v. i.]
   1. An implement with a broad blade, which is used without a
    fixed fulcrum in propelling and steering canoes and boats.
    [1913 Webster]
 
   2. The broad part of a paddle, with which the stroke is made;
    hence, any short, broad blade, resembling that of a
    paddle, such as that used in table tennis.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt have a paddle upon thy weapon. --Deut.
                          xxiii. 13.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the broad boards, or floats, at the circumference
    of a water wheel, or paddle wheel.
    [1913 Webster]
 
   4. A small gate in sluices or lock gates to admit or let off
    water; -- also called {clough}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A paddle-shaped foot, as of the sea turtle.
    [1913 Webster]
 
   6. A paddle-shaped implement for stirring or mixing.
    [1913 Webster]
 
   7. [In this sense prob. for older spaddle, a dim. of spade.]
    See {Paddle staff} (b), below. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Paddle beam} (Shipbuilding), one of two large timbers
    supporting the spring beam and paddle box of a steam
    vessel.
 
   {Paddle board}. See {Paddle}, n., 3.
 
   {Paddle shaft}, the revolving shaft which carries the paddle
    wheel of a steam vessel.
 
   {Paddle staff}.
    (a) A staff tipped with a broad blade, used by mole
      catchers. [Prov. Eng.]
    (b) A long-handled spade used to clean a plowshare; --
      called also {plow staff}. [Prov. Eng.]
 
   {Paddle steamer}, a steam vessel propelled by paddle wheels,
    in distinction from a screw propeller.
 
   {Paddle wheel}, the propelling wheel of a steam vessel,
    having paddles (or floats) on its circumference, and
    revolving in a vertical plane parallel to the vessel's
    length.
    [1913 Webster] paddlebox

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paddle \Pad"dle\, v. i. [Prob. for pattle, and a dim. of pat,
   v.; cf. also E. pad to tread, Prov. G. paddeln, padden, to
   walk with short steps, to paddle, G. patschen to splash,
   dash, dabble, F. patouiller to dabble, splash, fr. patte a
   paw. [root]21.]
   1. To use the hands or fingers in toying; to make caressing
    strokes. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To dabble in water with hands or feet; to use a paddle, or
    something which serves as a paddle, in swimming, in
    paddling a boat, etc.
    [1913 Webster]
 
       As the men were paddling for their lives.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       While paddling ducks the standing lake desire.
                          --Gay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paddle \Pad"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Paddled}; p. pr. & vb. n.
   {Paddling}]
   1. To pat or stroke amorously, or gently. [Obsolescent]
    [1913 Webster]
 
       To be paddling palms and pinching fingers. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To propel with, or as with, a paddle or paddles.
    [1913 Webster]
 
   3. To pad; to tread upon; to trample. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. To spank with a paddle or as if with a paddle; -- usually
    as a disciplinary punishment of children.
    [PJC]
 
   5. To mix (a viscous liquid) by stirring or beating with a
    paddle.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paddle
   n 1: small wooden bat with a flat surface; used for hitting
      balls in various games
   2: a blade of a paddle wheel or water wheel
   3: an instrument of punishment consisting of a flat board
   4: a short light oar used without an oarlock to propel a canoe
     or small boat [syn: {paddle}, {boat paddle}]
   v 1: propel with a paddle; "paddle your own canoe"
   2: play in or as if in water, as of small children [syn:
     {dabble}, {paddle}, {splash around}]
   3: swim like a dog in shallow water
   4: walk unsteadily; "small children toddle" [syn: {toddle},
     {coggle}, {totter}, {dodder}, {paddle}, {waddle}]
   5: give a spanking to; subject to a spanking [syn: {spank},
     {paddle}, {larrup}]
   6: stir with a paddle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top