ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

p.m.

P IY1 EH1 M   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -p.m.-, *p.m.*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
p.m.[ABBR] หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน, Syn. pm, PM, P.M.
P.M.[ABBR] หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน, Syn. pm, p.m., PM

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
p.m.หลังเที่ยง,ช่วงเวลาระหว่างเที่ยงวันกับเที่ยงคืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
P.M.A. indexดัชนีพีเอ็มเอ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll arrive Thursday, by 5 p.m. bus.ฉันจะมาวันพฤหัส, ตอน 5 โมงเย็น ทางรถบัส. Cinema Paradiso (1988)
Between, say, 7 p.m. and 2 in the morning.ระหว่าง 1 ทุ่ม จนถึง ตี 2 Basic Instinct (1992)
Russian Embassy. They'll have daily progress reports 9 p.m. every evening at this office.สถานทูตรัสเซีย คุณต้องรายงานมาที่นี่ทุกคืน เวลา 3 ทุ่ม The Jackal (1997)
Item 4: at 1:05 p.m. Director Brown is scheduled to meet the First Lady at a diplomatic reception at the White House, regarding to a New Hope Hospital opening.เวลาบ่ายโมง 5 นาที ผู้อำนวยการบราวน์จะไปพบ ภรรยาประธานาธิบดีที่ไวท์เฮ้าส์ เพื่อปรึกษาเรื่องพิธีเปิดตึก โรงพยาบาลนิวโฮป The Jackal (1997)
Mr ambassador, we have arranged the 9 p.m. Aeroflot flight to Moscow.ท่านเอกอัครราชทูตคะ เราสั่งให้เครื่องบินรอตอน 3 ทุ่ม The Jackal (1997)
It's 6:00 p.m. already!นี่มัน 6 โมงเย็นแล้ว ! Ringu (1998)
According to records of the North Am Robotics company the robot, also known as Andrew Martin was powered up at 5:15 p.m. on April 3, 2005.ตามประวัติของ นอร์ธแฮม โรบอติกส์ หุ่นยนต์ หรือในชื่อว่า แอนดรู มาร์ติน Bicentennial Man (1999)
Yesterday, the 20th, at 11:47 p.m. Japam tome... sevem Amerocam astromauts... were laumched omto space from Cape Camaveral.เมื่อวาน, วันที่ 20, เวลา 23: 47 น. เวลาญี่ปุ่น... Millennium Actress (2001)
All radiation badges will be collected at 5:00 p.m. this afternoon.อุปกรณ์ในการส่องรังสีจะถูกรวบรวมตอน 5 โมงเย็น เย็นนี้ Resident Evil (2002)
I have a 7:00 p.m. Interview with Mr. Keller.ฉันมี 7: 00 สัมภาษณ์กับนายเคลเลอร์ Wrong Turn (2003)
"Apply 7 P.M. tonight."แจ้งเวลา 19.00 น. Inspector Gadget 2 (2003)
Now, just after 9:00 p.m. Last night, Detective William Lewis, an eight-year veteran of the force and an active member of the black community, was gunned down by a fellow officer.ทีนี้ หลัง 3 ทุ่มเมื่อคืน นักสืบ วิลเลี่ยม ลิวอิส ทำงานให้กับตำรวจมา 8 ปี และสมาชิกสมาคมคนดำ ได้ถูกยิงเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่อีกคน Crash (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
p.m.According to John, the bank closes at 3 p.m.
p.m.According to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
p.m.After 6 p.m. the employees began to disappear.
p.m.As it was past 8 p.m. we called it a day.
p.m.Can you make it to our usual place at 7:00 p.m. tonight?
p.m.Could you remind me to call my academic advisor at 9:00 p.m. tomorrow?
p.m.He goes on duty at 9 a.m. and come off duty at 6 p.m.
p.m.He is supposed to come here at 9 p.m.
p.m.He said that the last bus leaves at 10:50 p.m.
p.m.His plane leaves for Hong Kong at 2;00 p.m.
p.m.His plane leaves for Hong Kong at 2:00 p.m.
p.m.I arrived at the stadium at 4:00 p.m., but the game had already started.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีเอ็ม[N] p.m., See also: post meridiem, Syn. หลังเที่ยงวัน
ตอนบ่าย[N] afternoon, See also: p.m., Ant. ตอนเช้า, Example: ตอนบ่ายของทุกวันจันทร์ จะมีรายการภาพยนต์สารคดี, Thai definition: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
พักตอนเที่ยงถึงบ่าย 1 หนึ่ง[xp] (phak tøn thīeng theung bāi neung) EN: have a break at noon to 1 p.m.   
เที่ยงคืน [X] (thīeng kheūn) EN: midnight ; 12.00 p.m.   FR: minuit [m]
เที่ยงตรง [X] (thīeng trong) EN: at noon ; noon ; 12 p.m.   FR: midi pile ; 12 heures précises
...ทุ่ม[n.] (... thum) EN: o'clock (counting from 7 p.m.)   FR: heure (de 19 à 23 h) [f]
ทุ่มหนึ่ง[n. exp.] (thum neung) EN: 19 hours ; 7 p.m.   FR: dix-neuf heures ; 19 heures ; 7 heures du soir
ตอนบ่าย[n.] (tønbāi) EN: afternoon ; p.m.   FR: après-midi [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
P.M. P IY1 EH1 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
午後(P);午后(oK)[ごご, gogo] (n-adv,n-t) afternoon; p.m.; (P) [Add to Longdo]
打撃数[だげきすう, dagekisuu] (n) (1) number of blows (used in measuring the b.p.m. of an air hammer, etc.); (2) (See 打数) (number of) at bats [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 P.M.
   adv 1: between noon and midnight; "let's meet at 8 P.M." [syn:
       {post meridiem}, {P.M.}]
   adj 1: after noon [syn: {post meridiem}, {p.m.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PM
     Performance Management
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PM
     Peripheral Module
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PM
     Personal Message (BBS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PM
     Physical Medium
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PM
     Port Multiplier (SATA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PM
     Privileged Mode (HP, MPE)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PM
     Presentation Manager (OS/2)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PM
     Protected Mode (Intel, CPU)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top