ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

p��re

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -p��re-, *p��re*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา p��re มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *p��re*)
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
プリ[ぷり (puri), ] (n) มาจากคำว่า Prince,Princess ใช้ตัวคาตาคานะเขียน แปลว่าเจ้าชาย(หรือเจ้าหญิงก็ได้ตามโอกาส)
スッペシャル[suppesharu, suppesharu] (adj) เฉพาะ เจาะจง พิเศษ , See also: R. special
鉛筆[(えんぴつ、enpitsu), ] (n ) ดินสอ
鉛筆[えんぴつ, enpitsu, enpitsu , enpitsu] (n ) ดินสอ
ボールペン[ぼうるぺん, bourupen, bourupen , bourupen] (n ) ปากกา
シャープぺンシル[しゃあぷぺんしる, shapupenshiru, shaapupenshiru , shapupenshiru] (n ) ดินสอกด
カセットテープ[かせっとていぷ, kasettoteipu, kasettoteipu , kasettoteipu] (n ) เทป(คาสเส็ต)
テープレコーダー[ていぷれこうだあ, teipurekoudaa, teipurekoudaa , teipurekoudaa] (n ) เครื่องบันทึกและเล่นเทป
コンピューター[こんぴゅうたあ, konpyuutaa, konpyuutaa , konpyuutaa] (n ) คอมพิวเตอร์
デパート[でぱあと, depato, depaato , depato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
デパート[でぱあと, depaato, depaato , depaato] (n ) ห้างสรรพสินค้า
ペキン[ぺきん, pekin, pekin , pekin] (n ) ปักกิ่ง
スーパー[すうぱあ, suupaa, suupaa , suupaa] (n ) ซูปเปอร์มาร์เก็ต
パン[ぱん, pan, pan , pan] (n ) ขนมปัง
レポート[れぽうと, repouto, repouto , repouto] (n ) รายงาน
[N][lipəu,səkʃən, lip] การดูดไขมัน (ด้วยเครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
轟焦凍[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ]
轟焦凍[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ]
尻尾[しっぽ(P);しりお(ok), ] หาง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pre- \Pre-\ [L. prae, adv. & prep., before, akin to pro, and to
   E. for, prep.: cf. F. pr['e]-. See {Pro-}, and cf. {Prior}.]
   A prefix denoting priority (of time, place, or rank); as,
   precede, to go before; precursor, a forerunner; prefix, to
   fix or place before; pre["e]minent eminent before or above
   others. Pre- is sometimes used intensively, as in prepotent,
   very potent. [Written also {pr[ae]-}.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top