ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oversizing

OW2 V ER0 S AY1 Z IH0 NG   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oversizing-, *oversizing*, oversiz
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา oversizing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *oversizing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oversize[ADJ] ใหญ่กว่าปกติ, See also: ใหญ่กว่าธรรมดา, ใหญ่เกินจำเป็น, Syn. oversized
oversized[ADJ] ีขนาดใหญ่เกินไป, Syn. oversize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oversize(โอ'เวอะไซ?ซ) adj. ,n. (สิ่งที่) ใหญ่เกินไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oversized bookหนังสือที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now pay attention We pick up an oversized sockตอนนี้ ตั้งใจฟังกันหน่อย / เราเอาถุงเท้าคู่ใหญ่ๆ มา The Nightmare Before Christmas (1993)
May I have your attention. If you're waiting for oversized bags...โปรดทราบถ้าท่านกำลังคอยสัมภาระ... Taken (2008)
I mean, hence the oversized bird.ผมหมายความว่า จากนี้ไป นกที่ตัวใหญ่กว่าปกติ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
- One oversized hamster. There you go.พวกเราต้องการออกจากที่นี่ตอนนี้. G-Force (2009)
Finally, some action I'm gonna turn that oversized tin can into a really dented oversize tin canในที่สุดต้องอะไรซักอย่าง\\ ฉันจะขยายขนาดให้ใหญ่ที่สุดล่ะ ให้ใหญ่เท่าที่จะทำได้ Monsters vs. Aliens (2009)
She's oversized, humorless, refers to herself in the third person as an animal.เธอตัวใหญ่เกินไป ไร้อารมณ์ขัน พูดถึงตัวเองในแง่บุคคลที่สามอย่างกับสัตว์ Audition (2010)
That I never have to see Adam bat his oversized lashes at her undersized head ever again.ที่ฉันไม่ต้องทนดูอดัมเอาคิ้วที่ใหญ่เกินไปของเขา ไปชนกับหัวเล็กๆของเธออีกแล้ว Sacrifice (2012)
I am... quite oversized down there.ผมมี... ขนาดค่อนใหญ่เกินไป ที่ด้านล่างนั่น Lost My Power (2012)
What are you, then? An oversized squirrel?ถ้าเหลือแค่หนังกับกระดูก The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
By the oversized nipples of Della Reese!โดยหัวนมขนาดใหญ่ของเดลลารีส! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Bones will be brittle, probably oversized.กระดูกจะหักง่าย อาจมีขนาดใหญ่เกิน The Space Between Us (2017)
Thank you for the oversized key to arkham asylum.ขอบคุณสำหรับกุญแจยักษ์ของโรงพยาบาลอาร์คัม The Lego Batman Movie (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคร่ง[ADJ] oversize, See also: extra large, oversized, outsize, outsized, Syn. ใหญ่โต, เร่อร่า, เก้งก้าง, Ant. เล็ก, กะทัดรัด, Example: คนขับรถสวมเสื้อตัวโคร่งและสวมหมวกแก๊ปทะมัดทะแมง

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSIZE OW2 V ER0 S AY1 Z
OVERSIZED OW1 V ER0 S AY2 Z D
OVERSIZES OW2 V ER0 S AY1 Z IH0 Z
OVERSIZING OW2 V ER0 S AY1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oversize (j) ˌouvəsˈaɪz (ou2 v @ s ai1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臃肿[yōng zhǒng, ㄩㄥ ㄓㄨㄥˇ, / ] lit. overweight, so unable to move; fig. (of an organization) oversized or overstaffed, so unable to function properly, #20,241 [Add to Longdo]
太长[tài cháng, ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ, / ] oversize [Add to Longdo]
帧太长[zhèng tài cháng, ㄓㄥˋ ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ, / ] oversize frame; giant [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übergröße {f} | Übergrößen {pl}oversize | oversizes [Add to Longdo]
überdimensioniert {adj}oversized [Add to Longdo]
zu großoversized [Add to Longdo]
Überbereifung {f}oversizing [Add to Longdo]
Überdimensionierung {f}oversizing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house [Add to Longdo]
大きすぎる;大き過ぎる[おおきすぎる, ookisugiru] (v1) to be oversized (overloud, etc.) [Add to Longdo]
禿び[ちび(P);チビ, chibi (P); chibi] (n) (1) (uk) (sens) small child; pipsqueak; small fry; small, cute versions of manga, anime, etc. characters, typically with oversized heads; (2) (vulg) short person; midget; dwarf; (3) small animal; runt; (pref) (4) worn down (pencil, etc.); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top