ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orphism

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orphism-, *orphism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม <คำอ่าน>ในโปรแกรมเชิงวัตถุ object-oriented programming หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" display อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orphismกลุ่มออร์ฟิสต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
ポリモーフィズム;ポリモルフィズム;ポリモフィズム[porimo-fizumu ; porimorufizumu ; porimofizumu] (n) polymorphism [Add to Longdo]
遺伝子多型[いでんしたがた, idenshitagata] (n) polymorphisms [Add to Longdo]
遺伝的多型[いでんてきたけい, identekitakei] (n) genetic polymorphism [Add to Longdo]
擬人観[ぎじんかん, gijinkan] (n) anthropomorphism [Add to Longdo]
[しゃ, sha] (n) (1) (See 弓術) archery; (2) mapping; (3) { math } map; morphism; arrow [Add to Longdo]
準同型[じゅんどうけい, jundoukei] (n) { math } homomorphism [Add to Longdo]
性的二形[せいてきにけい, seitekinikei] (n) sexual dimorphism [Add to Longdo]
全射[ぜんしゃ, zensha] (n, adj-no) { math } surjection; onto mapping; epimorphism [Add to Longdo]
多型[たけい, takei] (n, adj-no) polymorphism [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top