Search result for

operating

(110 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -operating-, *operating*, operat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
operating room[N] ห้องผ่าตัด, Syn. operating theatre
operating table[N] โต๊ะผ่าตัด
operating system[N] ระบบปฏิบัติการซึ่งควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์, Syn. operating theatre, theatre
operating theatre[N] ห้องผ่าตัด, Syn. operating room

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
operating systemระบบปฏิบัติการใช้ตัวย่อว่า OS หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 7 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์แทน
disk operating systemระบบปฏิบัติการแบบใช้จานโปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่สั่งการให้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้าจะแปลให้ตรงตัว ก็จะเรียกได้ว่า เป็นระบบปฏิบัติการแบบที่ใช้จานบันทึกข้อมูล เรามักจะใช้คำย่อที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า DOS (อ่านว่า ดอส) ส่วนระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ เรียกว่า OS อ่านว่า โอเอส (Operating System) ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ประเภทเทียบเคียงกับไอบีเอ็ม (IBM compatibles) หรือพีซี (PC) จะใช้ "ดอส" ที่เขียนโดยบริษัทไมโครซอฟต์ นิยมเรียกกันว่าMS-DOS หรือ Microsoft DOS ส่วนระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช มีชื่อว่า System 6 หรือ 7
microsoft disk operatingใช้ตัวย่อว่า MS-DOS (อ่านว่า เอ็มเอสดอส) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8,000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)
network operating systemระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NOS เป็นชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน และซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับสถานีงาน (work station) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการติดต่อโต้ตอบระหว่างเครื่องบริการแฟ้มกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด
portable operating systemใช้ตัวย่อว่า POSIX (อ่านว่า โพสซิกส์) เป็นระบบปฏิบัติการ UNIX รุ่นหนึ่ง ที่สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) เป็นผู้พัฒนาขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
operating-ผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operating pressureความดันขณะทำงาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
operating ratioอัตราส่วนปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operating roomห้องผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operating systemระบบปฏิบัติการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
operating system (OS)ระบบปฏิบัติการ (โอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operating system (OS)ระบบปฏิบัติการ (โอเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operating theater; theatre, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operating theatre; theater, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operating weightน้ำหนักเครื่องใช้งาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Operating activitiesกิจกรรมดำเนินงาน [การบัญชี]
Operating cycleวัฏจักรวงจรการดำเนินงาน [การบัญชี]
Operating expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน [การบัญชี]
operating platformoperating platform, สะพานโครงยก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Operating room nursingการพยาบาลทางห้องผ่าตัด [TU Subject Heading]
Operating roomsห้องผ่าตัด [TU Subject Heading]
Operating system ระบบปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์]
Operating systems (Computers)ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's probably ten times as sterile as any mobile operating theater you'd find in a battlefield.มันอาจต้องใช้เวลา 10 ครั้งในการสเตอริไลย์ เหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่เราพบในสนามรบ The Itch (2008)
As you can see, the outpost is operating at peak efficiency.ท่านคงเห็นแล้วว่า สถานีนี้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ Rookies (2008)
We were operating around the clock.พวกเราทำงานแข่งกับเวลา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No one knows yet, but poor Frank died on an operating tableยังไม่มีใครรู้ว่าแฟรงเกนสไตน์ ตายบนเตียงผ่าตัด Death Race (2008)
If I can't even obtain the operating rights to International Hotel's casino,ถ้า.. ฉันไม่สามารถแม้แต่จะจัดการให้ตรงไป ที่คาสิโนของโรงแรมอินเตอร์เนชั่นเนล, Episode #1.5 (2008)
I will use every means, to obtain that casino operating rights.ผมจะเทความตั้งใจทั้งหมด, เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการบริหารคาสิโน Episode #1.5 (2008)
You know I can't do that. We're operating off the map here, Ted.นี่เราเล่นกันนอกแผน Burn After Reading (2008)
- Security, to the operating chamber!เรียก ร.ป.ภ. มาที่ห้องผ่าตัดด่วน! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Every chattering nonentity in Washington is out there with their standard operating procedures saying, "How was this done?ทุกคนที่พูดถึงหลักการอันไร้ตัวตน ในวอชิงตัน ข้างนอกนั้น ด้วยหลักการ การกระทำ พูด อย่างนั้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We want to maintain a boutiquelike style- of operating styleเอ่อ... แต่เราไม่ได้ ต้องการจะครองโลก The Girlfriend Experience (2009)
We were contracted to analyze risk and environmental sensitivity at all unr operating sites nationwide.เราได้ทำสัญญาให้เขาวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม จากการทำงานจากโรงงานของUNRทั้งประเทศ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Abby, a ponytail implies that you are either operating heavy machinery or emptying the litter box.แอบบี้ ทรงหางม้าบ่งบอกว่าคุณ คือเครื่องจักรเดินได้.. ...หรือกล่องขยะกลวงๆ The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
operatingAt that time she was engaged in operating a tractor.
operatingHigh operating temperatures shorten lubricant life.
operatingI had words with the manager of that store, because he refused to refund my money for the TV set that wasn't operating properly.
operatingRepairing a broken radio I realise over again that I don't have an understanding of the operating principles of circuitry.
operatingThe company is operating under joint Sino-Japanese management.
operatingThe cost of operating schools continued to rise.
operatingWe can not be too careful in operating a nuclear power plant.
operatingYou can't turn the heat off as long as the system is operating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบปฏิบัติการ[N] operating system, Example: ระบบปฏิบัติการเปรียบเสมือนผู้ที่จัดสรรทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีมีอยู่ ให้ผู้ใช้งานได้ใช้ทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม, Thai definition: โปรแกรมที่ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องผ่าตัด[n. exp.] (hǿng phātat) EN: operating room   FR: salle d'opération [f]
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk kān damnoēnkān) EN: operating profits   
การดำเนินกิจการ[n. exp.] (kān damnoēn kitjakān) EN: operating   
การดำเนินงาน[n.] (kān damnoēn-ngān) EN: operating   
การปฏิบัติการ[n.] (kān patibatikān) EN: operating ; actions   FR: opération [f]
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn kitjakān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn-ngān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
กิจกรรมการดำเนินการ[n. exp.] (kitjakam kān damnoēnkān) EN: operating activities   
กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน[n. exp.] (krabūankān patibat ngān māttrathān) EN: standard operating procedure (SOP)   
มาตรฐานวิธีปฏิบัติ[n. exp.] (māttrathān withī patibat ) EN: standard practice ; standard operating procedure   

CMU English Pronouncing Dictionary
OPERATING    AA1 P ER0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
operating    (v) (o1 p @ r ei t i ng)
operating-table    (n) - (o1 p @ r ei t i ng - t ei b l)
operating-tables    (n) - (o1 p @ r ei t i ng - t ei b l z)
operating-theatr    (n) - (o1 p @ r ei t i ng - th i@ t @ r)
operating-theatr    (n) - (o1 p @ r ei t i ng - th i@ t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahrgeschwindigkeit {f}operating speed [Add to Longdo]
Ansprechspannung {f}operating voltage [Add to Longdo]
Ansprechstrom {m}operating current [Add to Longdo]
Ansprechtemperatur {f}operating temperature [Add to Longdo]
Arbeitsanweisungen {pl}operating instructions; work instructions [Add to Longdo]
Arbeitsgeschwindigkeit {f}operating speed; working speed [Add to Longdo]
Arbeitsprozess {m} | automatisierter Arbeitsprozessoperating process; work process | automated operating procedure [Add to Longdo]
Bedienungs- und Wartungsanleitung {f}operating and maintenance instructions [Add to Longdo]
Bedienungsanweisung {f}; Betriebsanleitung {f}operating instructions [Add to Longdo]
Bedienungselemente {pl}operating equipment [Add to Longdo]
Bedienungsknopf {m}operating button [Add to Longdo]
Bedienungsmannschaft {f}operating crew [Add to Longdo]
Bedienungsseite {f}operating side [Add to Longdo]
Bedienungstafel {f}operating panel [Add to Longdo]
Betriebs- und Maschinendatenerfassung {f}operating and machine data logging [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
OS[オーエス, o-esu] (n) {comp} operating system; OS [Add to Longdo]
ウィンドウズ;ウィンドゥズ;ウインドウズ[, uindouzu ; uindouzu ; uindouzu] (n) {comp} Windows (Microsoft operating system) [Add to Longdo]
オペレーティング[, opere-teingu] (n) operating [Add to Longdo]
オペレーティングシステム;オペレイティングシステム[, opere-teingushisutemu ; opereiteingushisutemu] (n) {comp} operating-system; OS [Add to Longdo]
オペレーティングシステムイメージ[, opere-teingushisutemuime-ji] (n) {comp} operating system image [Add to Longdo]
オペレーティングシステムファームウェア[, opere-teingushisutemufa-muuea] (n) {comp} operating system firmware [Add to Longdo]
オペレーティングマージン[, opere-teinguma-jin] (n) operating margin [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] (n) {comp} operating environment [Add to Longdo]
ゲストOS[ゲストオーエス, gesutoo-esu] (n) {comp} guest Operating System [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作业环境[zuò yè huán jìng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] operating environment [Add to Longdo]
作业系统[zuò yè xì tǒng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] operating system [Add to Longdo]
操作台[cāo zuò tái, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, ] operating desk; control panel; console [Add to Longdo]
操作环境[cāo zuò huán jìng, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] operating environment [Add to Longdo]
操作系统[cāo zuò xì tǒng, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] operating system [Add to Longdo]
操作速率[cāo zuò sù lǜ, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, ] operating speed [Add to Longdo]
运算环境[yùn suàn huán jìng, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] operating environment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS) [Add to Longdo]
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
稼働率[かどうりつ, kadouritsu] operating ratio [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Operate \Op"er*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Operated}; p. pr. &
   vb. n. {Operating}.] [L. operatus, p. p. of operari to work,
   fr. opus, operis, work, labor; akin to Skr. apas, and also to
   G. ["u]ben to exercise, OHG. uoben, Icel. [ae]fa. Cf.
   {Inure}, {Maneuver}, {Ure}.]
   1. To perform a work or labor; to exert power or strength,
    physical or mechanical; to act.
    [1913 Webster]
 
   2. To produce an appropriate physical effect; to issue in the
    result designed by nature; especially (Med.), to take
    appropriate effect on the human system.
    [1913 Webster]
 
   3. To act or produce effect on the mind; to exert moral power
    or influence.
    [1913 Webster]
 
       The virtues of private persons operate but on a few.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       A plain, convincing reason operates on the mind both
       of a learned and ignorant hearer as long as they
       live.                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surg.) To perform some manual act upon a human body in a
    methodical manner, and usually with instruments, with a
    view to restore soundness or health, as in amputation,
    lithotomy, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To deal in stocks or any commodity with a view to
    speculative profits. [Brokers' Cant]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 operating \operating\ adj.
   1. pr. p. of {operate}; as, the operating conditions of the
    oxidation pond.
    [WordNet 1.5]
 
   2. having an effect or influence.
 
   Syn: at work(predicate), in operation, operant.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 operating
   adj 1: involved in a kind of operation; "the operating
       conditions of the oxidation pond"
   2: being in effect or operation; "de facto apartheid is still
     operational even in the `new' African nations"- Leslie Marmon
     Silko; "bus service is in operation during the emergency";
     "the company had several operating divisions" [syn:
     {operational}, {in operation(p)}, {operating(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top