ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on schedule

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on schedule-, *on schedule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on schedule[IDM] ตามตาราง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well done, Passepartout. We're still on schedule despite those dogged thieves.เก่งมาก ถึงเจอโจร ก็ยังอยู่ในกำหนดเวลา Around the World in 80 Days (2004)
But this swimming pool as you can see was completed on schedule in top class fashion.แต่สระว่ายน้ำที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ ได้สร้างเสร็จในเวลาที่กำหนดด้วยสไตล์ที่เริดที่สุด Slumdog Millionaire (2008)
Your prosedure is still on schedule Tomorrow, be sure to getกำหนดการผ่าตัดของคุณยังอยู่ในตารางนัด พรุ่งนี้นะ The Eye (2008)
Because you want this picture on schedule and on budget?เพราะว่าคุณอยากให้หนังตรงกำหนด แล้วก็งบไม่บานไงล่ะ Loyal and True (2008)
3D, are we on schedule ?ทรีดี ยังทำตามกำหนดการรึเปล่า? Hostage Crisis (2009)
His next surgery is due in two days, right on schedule with when the next boat's due to arrive.การผ่าตัดเขาครั้งต่อไป คืออีกสองวันข้างหน้า นั่นคือตามกำหนดการ ที่เรือลำต่อไปจะเข้ามาถึง Snakehead (2009)
Right on schedule and all being recorded as ordered.เป็นไปตามแผนและทั้งหมดจะถูกบันทึกตามคำสั่ง Airiseu: Deo mubi (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on scheduleEverything is on schedule.
on scheduleI believe the ship will arrive on schedule.
on scheduleIs the flight on schedule?
on scheduleIs the plane on schedule?
on scheduleIs this plane on schedule?
on scheduleOverall we are on schedule.
on scheduleRight on schedule, that contractor came around today, begging for more time.
on scheduleThe blast-off took place on schedule.
on scheduleThe lecture started on schedule.
on scheduleThe opening ceremony took place on schedule.
on scheduleThe plane arrived at New York on schedule.
on scheduleThe ship arrived at the port on schedule.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกำหนด[ADV] on schedule, See also: according to schedule, according to a fixed time, Example: คณะนักท่องเที่ยวออกเดินทางตามกำหนดของตารางเวลาที่ตั้งไว้พอดี, Thai definition: อย่างเป็นไปตามลำดับที่ตั้งไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามกำหนด[adv.] (tām kamnot) EN: on schedule ; according to schedule ; as scheduled ; according to a fixed time   FR: d'après l'horaire ; comme prévu

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按期[àn qī, ㄢˋ ㄑㄧ, ] on schedule; on time, #18,227 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
生産計画[せいさんけいかく, seisankeikaku] (n) production schedule [Add to Longdo]
定刻通り;定刻どおり[ていこくどおり, teikokudoori] (n) on schedule; on time [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top