ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on active duty

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on active duty-, *on active duty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on active duty[IDM] พร้อมรบ (ทางทหาร), See also: ในสงคราม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't go on active duty like this.ชั้นออกไปทำงานในสภาพนี้ไม่ได้หรอก Appleseed Ex Machina (2007)
Then why isn't he on active duty?แล้วทำไมเขาถึงไม่ได้อยู่หน้าที่? MacGruber (2010)
My last night on active duty, and I see a light out in the jungle, I hear a noise, and when I go to check it out,วันสุดท้ายในหน้าที่ ผมเห็นแสง อยู่ในป่า แล้วก็ได้ยินเสียง Vs. (2011)
Thanks to that hard work you did in New York, you're back on active duty.ขอบคุณสำหรับการ ทำงานหนักในนิวยอร์ก คุณกลับมาปฏิบัติหน้าที่ I'm the Good Twin (2012)
It's good to see you back on active duty.ดีจังที่เห็นคุณกลับมาทำงานอีก Triggerman (2012)
I mean, I could say that I'm no longer on active duty, and I can be his 24 hours a day.ผมอาจไปบอกว่า ผมไม่ติดภารกิจอะไรแล้ว และผมอยู่กับเขาได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน O-Mouth (2013)
I'm no longer on active duty.ผมปลดประจำการแล้ว O-Mouth (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top