Search result for

ok

(184 entries)
(0.0531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ok-, *ok*
English-Thai: Longdo Dictionary
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
hooky(n jargon) |Amer.| การโดดเรียน, การขาดเรียน, S. truant (Brit.),
play hooky(jargon) |Amer.| โดดเรียน, ไม่ไปโรงเรียน, S. play truant (Brit.),
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)
bookstore(n) ร้านหนังสือ
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
acute stroke(n phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
OK[INT] เห็นด้วย, See also: ตกลง, Syn. yes, all right, okay, Ant. no
OK[INT] ใช้วางหลังประโยคบอกเล่าเพื่อถามว่าเห็นด้วยหรือตกลงหรือไม่
OK[ADJ] ที่พอให้ผ่านได้, See also: ที่ดีพอควร, พอใช้ได้
OK[ADJ] ที่ยอมให้ได้
OK[ADV] อย่างดีพอสมควร
OK[VT] ยินยอม, See also: อนุมัติ, ยอมรับ
OK[N] การเห็นด้วย, See also: การอนุมัติ, การยอมรับ
OK[SL] ตกลง, Syn. okay
okay[ADJ] ใช้ได้, See also: โอเค, ตกลง, Syn. all right, OK
okay[SL] ตกลง, Syn. OK

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ok buttonปุ่มตกลงหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีตัวอักษร OK อยู่ข้างใน มักจะปรากฏให้เห็นในกรอบสนทนา (dialog box) ในระบบวินโดว์ ถ้ากดปุ่มนี้ ก็เท่ากับเป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดไว้ในกรอบสนทนา หลังจากที่เลือกหรือกำหนดตัวเลขบางตัวตามที่ต้องการได้แล้ว ปุ่มนี้มักจะมีคู่มากับปุ่ม Cancel เพราะถ้าไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติ ก็กดปุ่ม Cancel แทน OK (ใช้ในแมคอินทอชด้วย)
okapi(โคคา'พี) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายยีราฟแต่คอสั้นกว่า
okay(โอ'เค) adj.,adv.,n.,vt. = O.K.
okeh(โอ'เค) adj.,adv.,n.,vt. = O.K.
okey(โอ'เค) adj.,adv.,n.,vt. = O.K.
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
afro lookชื่อทรงผมแบบขาวอาฟริกา
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly

English-Thai: Nontri Dictionary
okra(n) ผักกระเจี๊ยบ
awoke(vt) pt ของ awake
backstroke(n) การว่ายน้ำท่ากรรเชียง
betoken(vt) เป็นลาง,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนิมิต,ส่อแสดง
billhook(n) ง้าว,มีดขอ
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
bookcase(n) ตู้หนังสือ
bookie(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Okinawa Island (Japan)เกาะโอกินาวา (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]
Okra ; Abelmoschus esculentusกระเจี๊ยบมอญ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was hurt, okay?ก็ฉันเจ็บใจนี่ The Serena Also Rises (2008)
Laurel, it's gonna be okay.ลอเรลคะ มันจะต้องโอเคค่ะ The Serena Also Rises (2008)
- Okay.// โอเคฮะ The Serena Also Rises (2008)
Okay.โอเคค่ะ The Serena Also Rises (2008)
- Dad, please. I can explain, okay? - Why would I believe anything you say?พ่อคะ หนูอธิบายได้ // ทำไมพ่อต้องเชื่อทุกอย่างที่ลูกพูดหละ? The Serena Also Rises (2008)
She's counting on me, okay?เอลานอร์เชื่อใจหนูนะคะ โอเค๊? The Serena Also Rises (2008)
Okay, well, find out who bought it and make them a better offer.โอเค หาตัวให้ทีว่าใครซื้อมันไป แล้วยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าให้เค้า The Serena Also Rises (2008)
Oh. Uh, she might be okay with that. I'll ask her.โอ้ เอ่ออ แบลร์น่าจะโอเคกับมันนะ ฉันจะลองบอกแบลร์ดู The Serena Also Rises (2008)
- Okay, we'll do Eleanor's show, and then when we go to the Marc Jacobs after party, your friend Blair can come along.และหลังจากนั้นเราจะไปงานของ Marc Jacob กัน เพื่อนของเธอ แบลร์ก็จะไปกับเราด้วย The Serena Also Rises (2008)
Yeah? Okay. Come on.โอเค๊ ไปกันเถอะ The Serena Also Rises (2008)
Okay, so I go back out there,โอเคครับ ผมจะลองดูใหม่ The Serena Also Rises (2008)
Okay.ครับ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
okOK. I'll take a day off and treat you.
okAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
okOkay. Drive safely.
okI got the OK so I unthinkingly created the cliched 'grass runner thief/bard' character.
okDo you know which of okra and natto are more gooey?
ok"Mmmmn ... maybe I'll have a hair of the dog." "Whoa, hold up a mo! Here, I cooked roast fish for this morning. You ought to be able to eat this OK."
okWe'll help you, okay?
okOK, so that's it for me. Now I'll hand things over to the next speaker.
ok"I'm just popping out on a date, OK?" "Come home by 7, Sakura!"
okOK. I'm just next door so if you can get that assurance let me know.
okMy studies are going okay.
okThere's no time, so ready-made pack OK?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาละ[INT] ok, See also: all right, well, Example: ถ้าทุกคนเข้าใจกติกากันแล้ว เอาละ เรามาเริ่มเล่นกันได้เลย, Thai definition: คำเปล่งเสียงแสดงถึงการพอแล้ว, พร้อมแล้ว
ก็ได้[ADV] all right, See also: OK, fine, Syn. ตกลง, Example: ถ้าเธอจะตามฉันไปก็ได้, Thai definition: สามารถเป็นเช่นนั้น
เอาเถอะ[INT] okay, See also: all right, Example: เอาเถอะ รถเที่ยวนี้ผมจะเหมาคนเดียว, Thai definition: คำพูดแสดงความยินยอม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: yoke   
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred   
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: invoke   
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; well   FR: bon ! ; parfait !
เอาสิ[v. exp.] (ao si) EN: ok   FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.

CMU English Pronouncing Dictionary
OK    OW1 K EY1
OKA    OW1 K AH0
OKI    OW1 K IY0
OKIE    OW1 K IY0
OKDO    AO1 K D OW2
OKAZ    OW0 K AA0 Z
OKAY    OW1 K EY1
OKEN    OW0 K EY1 AH0 N
OKIN    OW1 K IH2 N
OKEY    OW1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
OK    (uh) (ou2 k ei1)
okay    (v) (ou2 k ei1)
okra    (n) (ou1 k r @)
okapi    (n) (ou1 k aa1 p ii)
okays    (v) (ou2 k ei1 z)
okapis    (n) (ou1 k aa1 p i z)
okayed    (v) (ou2 k ei1 d)
okaying    (v) (ou2 k ei1 i ng)
Oklahoma    (n) (ou2 k l @ h ou1 m @)
Oklahoma City    (n) - (ou2 k l @ h ou2 m @ - s i1 t ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
おかげ[おかげ, okage] (n) ความช่วยเหลือ-, ความสนับสนุน- (ของท่าน)
可笑しい[おかしい, okashii] (adj) แปลกๆ, พิลึก
起こる[おこる, okoru] (vt) เกิดขึ้น
[おく, oku] (n) หนึ่งร้อยล้าน (100,000,000)
屋上[おくじょう, okujou] (n) ดาดฟ้า, บนหลังคา
贈り物[おくりもの, okurimono] (n) ของขวัญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
置かない[Okanai, Okanai] อย่าวาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] Thai: ก่อ(อาชญากรรม) English: to commit
犯す[おかす, okasu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
犯す[おかす, okasu] Thai: ข่มขืน English: to rape
行う[おこなう, okonau] Thai: ดำเนินการ English: to perform
怒る[おこる, okoru] Thai: โกรธ English: to get angry
置き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับเปลี่ยนแทนที่ English: to replace
置き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: ย้าย English: to move
置き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับตำแหน่ง English: to change the position of
起こる[おこる, okoru] Thai: เกิดขึ้น English: to occur
遅れる[おくれる, okureru] Thai: (ไป)สาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Kokosnuß(n) |die, pl. Kokosnüsse| มะพร้าว, See also: Kokosmilch
Schokolade(n) |die| ช็อกโกแล็ต, See also: eine Tafel Schokolade
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Vokal(n) |der, pl. Vokale| สระ (ในภาษาเยอรมัน a, e, i, o, u, ä, ö, ü)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Okkultismus {m}occultism [Add to Longdo]
Okkultist {m}occultist [Add to Longdo]
Okra {f}; essbarer Eibisch; Ladyfinger {m} [bot.]okra; lady's-finger [Add to Longdo]
Okraschote {f}okra [Add to Longdo]
Okraschote {f}; scharfe Suppe mit Okraschoten [cook.]gumbo [Am.] [Add to Longdo]
Oktaeder {n} [math.]octahedron [Add to Longdo]
Oktan {n} [chem.]octane [Add to Longdo]
Oktant {m}; Achtelkreis {m} [naut.]octant [Add to Longdo]
Oktanzahl {f}octane number [Add to Longdo]
Oktavband {m} | Oktavbände {pl}octavo | octavos [Add to Longdo]
Oktave {f} [mus.]octave [Add to Longdo]
Oktober {m}October [Add to Longdo]
Oktoberfest {n}oktoberfest; Munich beer festival [Add to Longdo]
Oktonärbaum {m}octree [Add to Longdo]
Okular {n}eyepiece [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] OK (Emperor's interjection); to accede; to assent, #15,233 [Add to Longdo]
冲绳[Chōng shéng, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ, / ] Okinawa, #25,580 [Add to Longdo]
冲绳县[Chōng shéng xiàn, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Okinawa Prefecture, #68,922 [Add to Longdo]
冲绳岛[Chōng shéng dǎo, ㄔㄨㄥ ㄕㄥˊ ㄉㄠˇ, / ] Okinawa (island), #69,085 [Add to Longdo]
俄克拉何马州[É kè lā hé mǎ zhōu, ㄜˊ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, / ] Oklahoma, US state, #100,445 [Add to Longdo]
冈本[Gāng běn, ㄍㄤ ㄅㄣˇ, / ] Okamoto (Japanese name), #127,821 [Add to Longdo]
俄克拉何马[É kè lā hé mǎ, ㄜˊ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ, / ] Oklahoma, #150,495 [Add to Longdo]
俄克拉何马城[É kè lā hé mǎ chéng, ㄜˊ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ ㄔㄥˊ, / ] Oklahoma City, #191,352 [Add to Longdo]
奧克拉荷马州[Ào kè lā hé mǎ zhōu, ㄠˋ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, / ] Oklahoma [Add to Longdo]
霍加狓[huò jiā pī, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ ㄆㄧ, ] okapi (Okapia johnstoni) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
お菓子[おかし, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
[おか, oka] -Huegel [Add to Longdo]
侵す[おかす, okasu] einfallen (in_ein_Land), antasten, verletzen [Add to Longdo]
[おく, oku] 100 Millionen [Add to Longdo]
億万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] Millionaer [Add to Longdo]
億兆[おくちょう, okuchou] grosse_Menge, das_Volk [Add to Longdo]
冒す[おかす, okasu] -wagen, riskieren, befallen, schaden [Add to Longdo]
[おく, oku] Inneres [Add to Longdo]
奥さん[おくさん, okusan] Ehefrau, Frau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 OK
   adv 1: an expression of agreement normally occurring at the
       beginning of a sentence [syn: {very well}, {fine},
       {alright}, {all right}, {OK}]
   adj 1: being satisfactory or in satisfactory condition; "an all-
       right movie"; "the passengers were shaken up but are all
       right"; "is everything all right?"; "everything's fine";
       "things are okay"; "dinner and the movies had been fine";
       "another minute I'd have been fine" [syn: {all right},
       {fine}, {o.k.}, {ok}, {okay}, {hunky-dory}]
   n 1: a state in south central United States [syn: {Oklahoma},
      {Sooner State}, {OK}]
   2: an endorsement; "they gave us the O.K. to go ahead" [syn:
     {O.K.}, {OK}, {okay}, {okey}, {okeh}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 OK [ɔk]
   agreed; okay
   just; exactly; okay; right
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 barb
 
 1. olta çengeli
 2. ok ucu
 3. kanca
 4. kuş tüyünün bir kılı
 5. (bot.), (zool.) sakala benzer kısım
 6. kısa ve kalın gagalı güvercin
 7. rahibelerin kullandığı boynu ve göğsü örten keten örtü
 8. (eski.) sakal
 9. Mağrip atı
 10. ok, mızrak vb, ne uç takmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 missile
 
 1. mermi, kurşun
 2. ok, merak
 3. atılan şey
 4. güdümlü mermi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 shaft
 
 1. (ok, mızrak) ince sap
 2. ok gibi şey
 3. (mak.) mil, şaft
 4. sütun gövdesi
 5. dikili taş
 6. maden kuyusu
 7. aydınlık, hava bacası
 8. araba oku
 9. (A.B.D.), (argo.) penis, erkeklik uzvu
 10. (A.B.D.), (argo.) aldatmak. shaft bearing şaft yatağı. elevator shaft asansör boşluğu. get the shaft (A.B.D.), (argo.) aldanmak, (slang) kazığı yemek. main shaft ana şaft, kamalı mil. shaft'ed saplı, kollu
 11. oklu
 12. milli. shaft'ing (mak.) şaft tertibatı.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top