ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

numbness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -numbness-, *numbness*, numbnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, tān, ㄊㄢ] paralysis, palsy, numbness
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  难 [nán, ㄋㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 2823
[, huàn, ㄏㄨㄢˋ] numbness, paralysis
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  奂 [huàn, ㄏㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 3128
[, bì, ㄅㄧˋ] numbness, paralysis
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  卑 [bēi, ㄅㄟ]
Etymology: [pictophonetic] sickness
[, huàn, ㄏㄨㄢˋ] numbness, paralysis
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  奐 [huàn, ㄏㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] sickness
[, tān, ㄊㄢ] paralysis, palsy, numbness
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  難 [nán, ㄋㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] sickness

Japanese-English: EDICT Dictionary
麻痺(P);痲痺[まひ, mahi] (n, vs) paralysis; palsy; numbness; stupor; (P) #13,724 [Add to Longdo]
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness [Add to Longdo]
痺れ[しびれ, shibire] (n) numbness; limbs going to sleep [Add to Longdo]
痺れ感;しびれ感[しびれかん, shibirekan] (n) numbness [Add to Longdo]
頸肩腕症候群[けいけんわんしょうこうぐん, keikenwanshoukougun] (n) cervicobrachial syndrome; indicates pain, swelling, weakness and; or numbness in the neck; shoulder region. Used when specific diagnosis is not known. [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
numbnessDon't eat till the numbness wears off.
numbnessI have numbness my right hand.
numbnessI have some numbness in my left hand.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is there any sensation in this arm or numbness in the left hand?เจ็บจี๊ดๆ ตรงแขนหรือเปล่า มือซ้ายชามั้ย Punchline (1988)
Blood test confirms low potassium levels, explains the numbness in her hip.ผลเลือดยืนยัน ระดับโปตัสเซียมต่ำ อธิบายถึงnumbness ในสะโพกเธอ Lucky Thirteen (2008)
And staying in an unhappy marriage... now is not the time or the place... staying in an unhappy marriage, a marriage that I've outgrown, a marriage full of ultimatums and numbness and resentment...และอยู่ ในขีวิตสมรสที่ไม่มีความสุข ตอนนี้ไม่ใช่เวลา หรือสถานที่-- ที่จะต้องจมอยู่กับชีวิตคู่ที่ผิดหวัง ชีวิตคู่ที่หนูนิสัยไม่ดี Holidaze (2009)
Are you feeling any numbness or pain?ความรู้สึกเป็นไงบ้าง Avatar (2009)
"with numbness and tingling in his legs and a speech disorder, three--"ขาชาและไร้ความรู้สึก และมีความผิดปกติในการพูด สาม... Now What? (2010)
With these drops, you will feel a little numbness in your eye.สองสามหยด คุณจะรู้สึก ชาที่ตานะครับ Final Destination 5 (2011)
I believe our fascination with zombies is a cultural phenomenon, a commentary on the inner numbness of modern life.ผมเชื่อว่าการชื่นชมซอมบี้เป็น ปรากฏการณ์ล้ำเลิศ เป็นการแสดงถึงความด้านชา ต่อชีวิตที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน Undead Again (2012)
♪ A heart of numbness#หัวใจที่มันด้านชา# Naked (2013)
♪ A heart of numbness#หัวใจที่มันด้านชา# Naked (2013)
Y-you feeling numbness in your feet?รู้สึกชาตรงเท้าหรือเปล่า? Nothing Gold Can Stay (2015)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Numbness \Numb"ness\, n.
   The condition of being numb; that state of a living body in
   which it loses, wholly or in part, the power of feeling or
   motion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 numbness
   n 1: partial or total lack of sensation in a part of the body; a
      symptom of nerve damage or dysfunction
   2: the trait of lacking enthusiasm for or interest in things
     generally [syn: {apathy}, {indifference}, {numbness},
     {spiritlessness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top