ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

notwendig

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notwendig-, *notwendig*
German-Thai: Longdo Dictionary
Notwendigkeit(n ) |die, pl. Notwendigkeiten| ความจำเป็น เช่น Es ist keine Notwendigkeit die Waffe bei sich zu führen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
notwendig (adv ) จำเป็น มีความจำเป็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notwendigkeit {f} | Notwendigkeiten {pl} | drindende Notwendigkeitnecessity | necessities | dire necessity [Add to Longdo]
Notwendigkeitsregel {f}rule of necessitation [Add to Longdo]
notwendig; nötig; erforderlich {adj} | notwendiger | am notwendigsten; am allernotwendigstennecessary | more necessary | most necessary [Add to Longdo]
notwendigerweise {adv}necessarily [Add to Longdo]
notwendig {adj} [math.]necessary [Add to Longdo]
notwendignecessitative [Add to Longdo]
notwendig {adv}needfully [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
必至[ひっし, hisshi] notwendig, unvermeidlich [Add to Longdo]
必要[ひつよう, hitsuyou] notwendig, erforderlich [Add to Longdo]
必読[ひつどく, hitsudoku] notwendige_Lektuere, Pflichtlektuere [Add to Longdo]
必需品[ひつじゅひん, hitsujuhin] notwendige_Artikel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  notwendig /noːtvɛndiç/
   essential; necessary; necessitative; needfull; needfully

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top