ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noticeab

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noticeab-, *noticeab*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noticeable(adj) โดดเด่น, See also: สะดุดตา, ซี่งเห็นได้ชัด, Syn. eminent, manifest, prominent, Ant. unnoticeable, unclear
noticeably(adv) อย่างเห็นได้ชัด, See also: อย่างชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noticeable(โน'ทิสซะเบิล) adj. น่าสังเกต, See also: noticeably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
noticeably(adv) อย่างน่าสนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noticeabIt has become noticeably colder.
noticeabOne of the early noticeable symptoms is trouble with urination, but often there are no clear symptoms.
noticeabThere are noticeable differences between the two.
noticeabThe taste of sugar is too noticeable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกหน้าออกตา(adv) openly, See also: noticeably, Syn. เด่นชัด, Example: เขามิได้เลี้ยงดูเธออย่างออกหน้าออกตา, Thai Definition: แสดงให้ปรากฏเปิดเผย
น่าสังเกต(adj) noticeable, See also: spectacular, doubtful, Example: ปรากฏการณ์ที่น่าสังเกตคือ ฝนดาวตกมักไม่เกิดก่อนการกลับมาของดาวหาง, Thai Definition: เป็นที่น่าสะดุดใจหรือน่ากังขา
ออกนอกหน้า(adj) open, See also: noticeable, undisguised, Example: เขาแสดงพฤติกรรมออกนอกหน้าในการโจมตีรัฐบาล, Thai Definition: ที่ทำเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าสังเกต[nāsangkēt] (adj) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful  FR: marquant ; remarquable ; notable
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adj) EN: open ; noticeable ; undisguised
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adv) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably  FR: ouvertement
ผิดหูผิดตา[phit hū phit tā] (adv) EN: noticeably ; markedly ; remarkably
ผิดสังเกต[phitsangkēt] (adv) EN: noticeably ; remarkably ; unusually
สะดุดตา[saduttā] (v) EN: strike the eyes ; catch the eyes ; be noticeable ; be eye-catching  FR: sauter aux yeux
ตำตา[tamtā] (adv) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously  FR: sous les yeux

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTICEABLE N OW1 T AH0 S AH0 B AH0 L
NOTICEABLY N OW1 T IH0 S AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noticeable (j) nˈoutɪsəbl (n ou1 t i s @ b l)
noticeably (a) nˈoutɪsəbliː (n ou1 t i s @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] noticeable; large; clear; distinct, #46,704 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐんと[gunto] (adv) (on-mim) remarkably; noticeably [Add to Longdo]
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially [Add to Longdo]
見る可き成果[みるべきせいか, mirubekiseika] (n) noticeable (remarkable) result [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) [Add to Longdo]
目につく;目に付く;眼につく;眼に付く[めにつく, menitsuku] (v5k) to be noticeable; to notice; to catch one's eye [Add to Longdo]
目に見えて[めにみえて, menimiete] (exp,adv) remarkably; noticeably [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top