ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nose

N OW1 Z   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nose-, *nose*
Possible hiragana form: のせ
English-Thai: Longdo Dictionary
nosewheel(n) ล้อหน้าของเครื่องบิน เช่น Left and right main gear wheel speed signals are processed by a circuit which is a model of aircraft rigid body motion to provide a synthesized nose wheel.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nose[N] จมูก, Syn. nares, nostrils, snoot
nosey[ADJ] ซึ่งสอดรู้สอดเห็น, Syn. nosy, prying, snoopy, Ant. incurious
nosebag[N] กระเป๋าแขวนสำหรับใส่อาหารของม้า, Syn. feedbag
nosegay[N] ช่อดอกไม้ช่อเล็กๆ (ที่มีกลิ่นหอม), Syn. bouquet, corsage, posy
nose job[N] การผ่าตัดจมูก (คำไม่เป็นทางการ), See also: การทำศัลยกรรมจมูก
nose out[PHRV] (สัตว์) ดมกลิ่นหา (บางสิ่ง), Syn. smell out, sniff out
nose out[PHRV] ค้นพบ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. smell out, sniff out
nosedive[N] การไถลลงสู่เบื้องล่าง
nosedive[VI] ไถลลงสู่เบื้องล่าง, Syn. plummet
nose into[PHRV] เข้าไปยุ่งกับ (เรื่องของคนอื่น), Syn. poke into, pry into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nose(โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมูก,อวัยวะสูดอากาศหายใจ,หัวสูบ,พวยกา,หัวเครื่องบิน,หัวเรือ,หัวไม้ตีกอล์ฟ -v. ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ทิ่มหัว,สัมผัสหรือถูด้วยจมูก -Phr. (by a nose เส้นยาแดง) -Phr. (on the nose แม่นยำ ถูกต้อง)
nose diven. การจิกหัว (เครื่องบิน) ลง,การตกลงหรือบินลงมาอย่างรวดเร็ว, Syn. plunge
nose-dive(โนซ'ไดว) vi. จิกหัวลงมา, See also: nose-diving n.
nosebleed(โนซ'บลีด) n. เลือดกำเดา,เลือดจากจมูก
nosegay(โนซ'เก) n. ดอกไม้ช่อเล็ก ๆ, Syn. bouquet,posy
nosepiece(โนซ'พีซฺ) n. ส่วนที่คลุมจมูก,สายรั้งม้าหรือสุนัขที่รัดผ่านจมูก,ส่วนของกรอบแว่นที่ดั้งจมูก
nosey(โน'ซี) adj. สอดรู้สอดเห็น,เที่ยวค้น., See also: nosily adv. nosiness n.
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
arenose(อาร์'รีโนส) adj. เป็นทราย, มีทรายปนมาก (arenous, arenulous)
blue nose(บลู'โนส) n. ผุ้เคร่งครัดในหลักคือธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
nose(n) จมูก,งวงช้าง,หัวสูบ,หัวเรือ
nose(vt) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ค้นคว้า
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nose๑. ชั้นหินคดโค้งรูปจมูก๒. ยอดโค้งรูปจมูก๓. เขารูปจมูก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nose, saddle-back; nose, saddle; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nose, saddle; nose, saddle-back; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nose, swayback; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosebleed; epistaxis; rhinorrhagiaการตกเลือดกำเดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nose diseasesโรคจมูก [TU Subject Heading]
Nose neoplasmsเนื้องอกจมูก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ Pinocchio (1940)
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้ Rebecca (1940)
It's as plain as the nose on your face. So why don't we stop wastin' our time here?ก็เป็นธรรมดาที่จมูกบนใบหน้าของคุณ ดังนั้นทำไมเราไม่หยุดมาเสียเวลาของเราที่นี่? 12 Angry Men (1957)
The reason I asked that was because you were rubbing your nose like...The reason I asked that was because you were rubbing your nose like... 12 Angry Men (1957)
I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that.I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that. 12 Angry Men (1957)
Now, why were you rubbing your nose like that?Now, why were you rubbing your nose like that? 12 Angry Men (1957)
No wonder they turn up their noses at a mystical impulse...ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเปิดขึ้นจมูก ของพวกเขา แรงกระตุ้นที่ลึกลับ Help! (1965)
When I went to the hospital, her nose was broken, her jaw was shattered, held together by wire.เมื่อผมไปโรงพยาบาลที่จมูกของเธอถูกทำลาย ขากรรไกรของเธอถูกทำลาย, จัดขึ้นร่วมกันโดยใช้ลวด The Godfather (1972)
His nose is straight.จมูกท่านตรงครับ Oh, God! (1977)
Rats! This nose keeps interfering!จมูกหนูนี่มันเกะกะจริงๆ ! An American Tail (1986)
A nose by any other name... would smell as sweet.จมูก ไม่ว่าจะเรียกมันว่าอะไร... มันก็คือจมูก An American Tail (1986)
, I can see up your nose darling Never mind.มองหน้าฉันด้วยสิตอนที่นายพูดหนะ Full House (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noseAnd you said I didn't have a nose for what's popular.
noseAn elephant has a long nose.
noseAn offensive smell greets one's nose.
noseAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
noseAuto imports will take a nose-dive in the first quarter.
noseBlow your nose with this handkerchief.
noseBob is really a brown noser.
noseCarol has a nose for the best Thai cooking anywhere in town.
noseDon't cut off your nose to spite your face.
noseDon't nose about my room.
noseDon't pick your nose.
noseDon't stick your nose into my personal affairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลายจมูก[N] nose tip, Example: งวง คือ ปลายจมูกของช้าง ซึ่งย่นยาวออกมาจนใช้จับฉวยอะไรๆ ได้, Thai definition: ส่วนปลาย หรือส่วนยอดของจมูก
เลือดกำเดา[N] nosebleed, Example: นักมวยฝ่ายแดงมีเลือดกำเดาออกทางจมูก, Thai definition: เลือดที่ออกมาทางจมูก
นาสิก[N] nose, Syn. จมูก, นาสา, พระนาสิก, Notes: (ราชา)
กำเดา[N] nosebleed, See also: epistaxis, nasal catarrh, Syn. เลือดกำเดา, Example: เด็กคู่นั้นชกกันจนเลือดกำเดาทะลัก, Thai definition: เลือดที่ออกทางจมูก
จมูก[N] nose, See also: organ of smell, Example: จมูกประกอบด้วยจมูกส่วนนอก และโพรงจมูกซึ่งแบ่งเป็นซ้ายและขวา, Count unit: จมูก, Thai definition: อวัยวะส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมา อยู่เหนือปาก มีรู 2 รู สำหรับดมกลิ่นและหายใจเข้าหายใจออก
นัตถุ์[N] nose, See also: nasal organ, Syn. จมูก, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องจมูกวัวควาย[n. exp.] (chǿng jamūk wūa-khwāi) EN: hole in a nose of an ox/buffalo   
ดั้ง[n.] (dang) EN: bridge ; bridge of the nose   
ดั้งจมูก[n. exp.] (dang jamūk) EN: bridge of the nose   
จมูก[n.] (jamūk) EN: nose   FR: nez [m] ; pif [m] (fam.) ; tarin [m] (fam.)
จมูกแบน[n. exp.] (jamūk baēn) EN: flat nose   FR: nez épaté [m]
จมูกบี้[n. exp.] (jamūk bī) EN: flattened nose ; snub nose ; pug nose   
จมูกชี้ฟ้า[n. exp.] (jamuk chī fā) EN: tip-tilted nose ; turnup nose   
จมูกดั้งหัก[n. exp.] (jamūk dang hak) EN: crooked nose   
จมูกโด่ง[n. exp.] (jamūk dong) EN: prominent nose ; aquiline nose   FR: nez aquilin [m]
จมูกแหลม[n. exp.] (jamūk laēm) EN: sharp-pointed nose   

CMU English Pronouncing Dictionary
NOSE N OW1 Z
NOSED N OW1 Z D
NOSEK N OW1 S EH0 K
NOSES N OW1 Z IH0 Z
NOSEDIVE N OW1 Z D AY2 V
NOSEBLEED N OW1 Z B L IY2 D
NOSEDIVED N OW1 Z D AY2 V D
NOSEWORTHY N OW1 Z W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nose (v) nˈouz (n ou1 z)
nosed (v) nˈouzd (n ou1 z d)
noses (v) nˈouzɪz (n ou1 z i z)
nosey (j) nˈouziː (n ou1 z ii)
nosebag (n) nˈouzbæg (n ou1 z b a g)
nosegay (n) nˈouzgɛɪ (n ou1 z g ei)
nosebags (n) nˈouzbægz (n ou1 z b a g z)
nosecone (n) nˈouzkoun (n ou1 z k ou n)
nosedive (v) nˈouzdaɪv (n ou1 z d ai v)
nosegays (n) nˈouzgɛɪz (n ou1 z g ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄅㄧˊ, ] nose, #4,274 [Add to Longdo]
鼻子[bí zi, ㄅㄧˊ ㄗ˙, ] nose, #5,078 [Add to Longdo]
鼻咽[bí yān, ㄅㄧˊ ㄧㄢ, ] nose and throat [Add to Longdo]
鼻针疗法[bí zhēn liáo fǎ, ㄅㄧˊ ㄓㄣ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, / ] nose-acupuncture therapy [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ร่วมวงด้วย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nase {f} | Nasen {pl} | die Nase voll haben | die Nase voll haben von etw. | die Nase voll haben von allem | eine Nase drehen; eine lange Nase machen | jdn. an der Nase herumführen [übtr.] | jdn. an der Nase herumführen [übtr.]nose | noses | to be fed up with | to have a belly full of sth. | to be fed up with the whole shebang | to thumb one's nose; to cock a snook | to draw a red herring across the track [fig.] | to muck around with sb. [Add to Longdo]
Nasen-Finne {f} [techn.]nose fin [Add to Longdo]
Riecher {m} [ugs.] (Gespür) | einen guten (für etw.) Rieser habennose | to have a sixth sense (for sth.) [Add to Longdo]
Sturzflug {m} | einen Sturzflug machennose dive; nosedive | to nosedive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
この節;此の節[このせつ, konosetsu] (n-adv) these days; now; recently [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
その節;其の節[そのせつ, sonosetsu] (n-adv) at that time; that time [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
ナノ秒[ナノびょう, nano byou] nanosecond (ns) [Add to Longdo]
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime [Add to Longdo]
文献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents [Add to Longdo]
文脈上の選択字句[ぶんみゃくじょうのせんたくじく, bunmyakujounosentakujiku] contextually optional token [Add to Longdo]
文脈上の選択要素[ぶんみゃくじょうのせんたくようそ, bunmyakujounosentakuyouso] contextually optional element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
載せる[のせる, noseru] setzen, legen, stellen;, beladen, laden;, eintragen, veroeffentlichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nose \Nose\ (n[=o]z), n. [AS. nosu; akin to D. neus, G. nase,
   OHG. nasa, Icel. n["o]s, Sw. n[aum]sa, Dan. n[aum]se, Lith.
   nosis, Russ. nos', L. nasus, nares, Skr. n[=a]s[=a], n[=a]s.
   [root]261. Cf. {Nasal}, {Nasturtium}, {Naze}, {Nostril},
   {Nozzle}.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) The prominent part of the face or anterior
    extremity of the head containing the nostrils and
    olfactory cavities; the olfactory organ. See {Nostril},
    and {Olfactory organ} under {Olfactory}.
    [1913 Webster]
 
   2. The power of smelling; hence, scent.
    [1913 Webster]
 
       We are not offended with a dog for a better nose
       than his master.           --Collier.
    [1913 Webster]
 
   3. A projecting end or beak at the front of an object; a
    snout; a nozzle; a spout; as, the nose of a bellows; the
    nose of a teakettle.
    [1913 Webster]
 
   {Nose bit} (Carp.), a bit similar to a gouge bit, but having
    a cutting edge on one side of its boring end.
 
   {Nose hammer} (Mach.), a frontal hammer.
 
   {Nose hole} (Glass Making), a small opening in a furnace,
    before which a globe of crown glass is held and kept soft
    at the beginning of the flattening process.
 
   {Nose key} (Carp.), a fox wedge.
 
   {Nose leaf} (Zool.), a thin, broad, membranous fold of skin
    on the nose of many species of bats. It varies greatly in
    size and form.
 
   {Nose of wax}, (fig.), a person who is pliant and easily
    influenced. "A nose of wax to be turned every way."
    --Massinger
 
   {Nose piece}, the nozzle of a pipe, hose, bellows, etc.; the
    end piece of a microscope body, to which an objective is
    attached.
 
   {To hold one's nose to the grindstone}, {To put one's nose to
   the grindstone}, or {To bring one's nose to the grindstone}.
    See under {Grindstone}.
 
   {To lead by the nose}, to lead at pleasure, or to cause to
    follow submissively; to lead blindly, as a person leads a
    beast. --Shak.
 
   {To put one's nose out of joint}, to humiliate one's pride,
    esp. by supplanting one in the affections of another.
    [Slang]
 
   {To thrust one's nose into}, to meddle officiously in.
 
   {To wipe one's nose of}, to deprive of; to rob. [Slang]
 
   {on the nose},
    (a) exactly, accurately.
    (b) (racing) to win, as opposed to {to place} or {to
      show}.
      [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nose \Nose\, v. t. [imp. & p. p. {Nosed} (n[=o]zd); p. pr. & vb.
   n. {Nosing}.]
   1. To smell; to scent; hence, to track, or trace out.
    [1913 Webster]
 
   2. To touch with the nose; to push the nose into or against;
    hence, to interfere with; to treat insolently.
    [1913 Webster]
 
       Lambs . . . nosing the mother's udder. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A sort of national convention, dubious in its nature
       . . . nosed Parliament in the very seat of its
       authority.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter in a nasal manner; to pronounce with a nasal
    twang; as, to nose a prayer. [R.] --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   4. To confront; be closely face to face or opposite to; meet.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. To furnish with a nose; as, to nose a stair tread.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. To examine with the nose or sense of smell.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. To make by advancing the nose or front end; as, the train
    nosed its way into the station;
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Racing Slang) to beat by (the length of) a nose. Hence,
    to defeat in a contest by a small margin; also used in the
    form {nose out}.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nose \Nose\, v. i.
   To push or move with the nose or front forward.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
      A train of cable cars came nosing along. --Hamlin
                          Garland.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nose \Nose\ (n[=o]z), v. i.
   1. To smell; to sniff; to scent. --Audubon.
    [1913 Webster]
 
   2. To pry officiously into what does not concern one; to
    {nose around}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nose
   n 1: the organ of smell and entrance to the respiratory tract;
      the prominent part of the face of man or other mammals; "he
      has a cold in the nose" [syn: {nose}, {olfactory organ}]
   2: a front that resembles a human nose (especially the front of
     an aircraft); "the nose of the rocket heated up on reentry"
   3: the front or forward projection of a tool or weapon; "he
     ducked under the nose of the gun"
   4: a small distance; "my horse lost the race by a nose"
   5: a symbol of inquisitiveness; "keep your nose out of it"
   6: the sense of smell (especially in animals); "the hound has a
     good nose"
   7: a natural skill; "he has a nose for good deals"
   8: a projecting spout from which a fluid is discharged [syn:
     {nozzle}, {nose}]
   v 1: search or inquire in a meddlesome way; "This guy is always
      nosing around the office" [syn: {intrude}, {horn in},
      {pry}, {nose}, {poke}]
   2: advance the forward part of with caution; "She nosed the car
     into the left lane"
   3: catch the scent of; get wind of; "The dog nosed out the
     drugs" [syn: {scent}, {nose}, {wind}]
   4: push or move with the nose
   5: rub noses [syn: {nuzzle}, {nose}]
   6: defeat by a narrow margin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top