ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonprofessional

N AA2 N P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonprofessional-, *nonprofessional*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonprofessional(adj) ซึ่งไม่ไช่อาชีพ, Syn. amateur, Ant. expert, professional

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือสมัครเล่น(adj) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count Unit: คน
มือสมัครเล่น(n) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count Unit: คน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NONPROFESSIONAL N AA2 N P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L
NONPROFESSIONALS N AA0 N P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nonprofessional \Non`pro*fes"sion*al\, a.
   1. Not belonging to a profession.
    [1913 Webster]
 
   2. Not done by, or proceeding from, professional men;
    contrary to professional usage; unprofessional.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonprofessional
   adj 1: not professional; not engaged in a profession or engaging
       in as a profession or for gain; "the nonprofessional
       wives of his male colleagues"; "nonprofessional actors"
       [ant: {professional}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top