Search result for

nice

(97 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nice-, *nice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nice[ADJ] ดี, See also: นิสัยดี, น่าคบหา
nice[ADJ] สุภาพ, See also: มีมารยาท, Syn. polite, well-mannered, Ant. impolite, rude
nice[ADJ] สวย, See also: น่าดู, น่ามอง
nice[ADJ] ละเอียด, See also: พิถีพิถัน, ประณีต
nice[ADJ] แน่นอน, See also: เที่ยงตรง
nicely[ADV] อย่างดี, See also: อย่างสวยงาม, อย่างสุภาพ, Syn. amiably, pleasantly
nicety[N] ความแม่นยำ, See also: ความแน่นอน, Syn. justness, rightness
nicety[N] ความพิถีพิถัน, See also: ความละเอียด, Syn. nuance, refinement, shade, subtlety
niceness[N] ความดี, See also: ความสวยงาม, Syn. politeness, subtlety, Ant. nastiness
nice-looking[ADJ] น่ามอง, See also: น่าดึงดูดใจ, Syn. good-looking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nice(ไนสฺ) adj.ดี,อ่อนโยน,งาม,สวย,ซึ่งทำให้เพลินหรือเบิกบานใจ,มีมิตรไมตรี,กรุณา,ประณีต,ละเอียดละออ,พิถีพิถัน,แน่นอน., See also: nicely adv., Syn. fine,
nicety(ไน'ซิที) n. ความละเอียดละออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน,ความแม่นยำ,ความแน่นอน, Syn. exactness
cornice(คอร์'นิส) n. บัว,บัวเพดาน,กระบังลวดลายเหนือหรือใต้ประตูหน้าต่าง,ชายคา. vt. ใส่บัว,ใส่บัวเพดาน,ใส่ชายคา
unicefabbr. United Nations International Children's Emergency Fund องค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศ (ของสหประชาชาติ)
venice(เวน'นิส) n. กรุงเวนิส,เป็นเมืองท่าในภาคอีสานของอิตาลีสร้างอยู่บนเกาะเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
nice(adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน
nicety(n) ความดี,ความงาม,ความแม่นยำ,ความละเอียดลออ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is so nice to finally get to meet you, Mrs. Bass.ดีใจที่ได้เจอคุณค่ะ The Serena Also Rises (2008)
- Oh, my gosh. Is Poppy nice? - She looks so nice.โอ้พระเจ้า Popy นิสัยดีมั้ย เธอดูดีจัง The Serena Also Rises (2008)
Nice to meet you.ยินดีที่ได้รู้จัก The Ex-Files (2008)
I thought that should be a nice change.ฉันเลยคิดว่านี่คงเป็นโอกาสที่ดี The Ex-Files (2008)
Oh, I just thought it would be nice to, um, to say hello, maybe catch up.ฉันก็แค่คิดว่า มันน่าจะดีถ้า... มาทักทายและพูดคุยกัน The Ex-Files (2008)
Just be nice. I'm sure this isn't easy for Serena either.ทำตัวดีๆ หน่อย ฉันคิดว่านี่คงไม่ง่าย สำหรับเซรีน่าเหมือนกัน The Ex-Files (2008)
Well, it's nice to meet you, and I'm sorry.ดีใจที่ได้รู้จักนะค่ะ แต่หนูขอโทษนะค่ะ The Dark Night (2008)
Did I say you look nice?ผมบอกรึยังว่าคุณดูสวยมาก The Dark Night (2008)
It's just as your plans go, it's kinda nice.ก็คงคลายกับแผนของเธอนั่นแหละ The Dark Night (2008)
I just wanted to do something nice.ฉันก็แค่อยากจะทำอะไรให้บ้าง The Dark Night (2008)
I mean it would be kind of nice to have someone who could actually be there.ผมหมายถึง มันคงจะรู้สึกดีมากๆ ที่จะมีใครซักคนที่จะอยู่ด้วยกันตรงนั้น Never Been Marcused (2008)
Hey, mom. It's looking really nice out here.เฮ้ แม่ ข้างนอกดูดีมาเลยครับ Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
niceHer husband is a nice-looking man who is a little on the lean side.
niceWhat a nice day it is!
niceHe is a very nice student.
niceYou're considerate but don't you think you might not need to work a little more at understanding the niceties of the human sprit.
niceShe made me a nice dress.
niceIt looks as if it's going to be a nice day.
niceThis situation requires nice handling.
niceHe's a nice guy - that's unanimous.
niceHave a nice trip.
niceYour father seems very nice.
niceThat'd be nice. What about inviting Jon and Mary?
niceHe bought me a nice camera.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นระเบียบเรียบร้อย[ADV] nice and tidy, See also: nice and orderly, Syn. เรียบร้อย, Ant. รก, Example: ทุกๆ วันโต๊ะทำงานของเขาจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ, Thai definition: อย่างมีลักษณะที่สะอาดตา
พริ้งเพรา[ADJ] pretty, See also: nice-looking, beautiful, charming, graceful, attractive, fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: สาวๆ ที่หมู่บ้านนี้หน้าตาพริ้งเพราน่ามองกันทุกคนเชียว, Thai definition: ที่งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
รวยรื่น[ADV] pleasantly, See also: nicely, Syn. ชื่นใจ, สบายใจ, Example: บริเวณนั้นมีหมู่นกขับขานบทเพลงอันเพราะพริ้ง ส่วนลมหนาวอันสดชื่นก็พัดรวยรื่นมาตลอดเวลา
ดี[ADJ] nice, See also: good, beautiful, handsome, Syn. สวย, งาม, สวยงาม, Example: ดาราส่วนใหญ่มีหน้าตาดี ถึงเล่นละครได้
ดี[ADJ] fine, See also: nice, pleasant, Syn. เพราะ, ไพเราะ, Example: นักร้องร้านนี้เสียงดีมาก
ดี[ADJ] nice, See also: good, perfect, satisfactory, Syn. เยี่ยม, ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Ant. ร้าย, Example: เขามีนิสัยดีเป็นคนน่ารัก เพื่อนๆ ชอบคุยกับเขาเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine   FR: bon ; agréable ; bienfaisant
ดีจัง[adj.] (dī jang) EN: how good! ; how nice!   FR: merveilleux
ดีจริง[adj.] (dī jing ) EN: how good! ; how nice!   FR: exquis ; délicieux
หอมดี[v. exp.] (høm dī) EN: have a nice smell   FR: sentir bon ; dégager une odeur agréable
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign   FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ[xp] (khø hai doēn thāng dōi sawatdiphāp) EN: have a nice trip ; have a good trip ; have a safe trip   FR: bon voyage !
ขอให้สนุกกับการไปเที่ยว[xp] (khø hai sanuk kap kān pai thīo) EN: have a nice trip ; have a good trip   FR: bon voyage !
คนที่น่ามอง[n. exp.] (khon thī nāmøng) EN: nice-looking person   FR: jolie personne [f]
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Chukchoēn Songkhrǿ Dek Haeng Sahaprachāchāt) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF   FR: UNICEF

CMU English Pronouncing Dictionary
NICE    N AY1 S
NICE    N IY1 S
NICEN    N AY1 S AH0 N
NICER    N AY1 S ER0
NICELY    N AY1 S L IY0
NICEST    N AY1 S IH2 S T
NICENESS    N AY1 S N AH0 S
NICETIES    N AY1 S AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nice    (n) (n ii1 s)
nice    (j) (n ai1 s)
nicer    (j) (n ai1 s @ r)
nicely    (a) (n ai1 s l ii)
nicest    (j) (n ai1 s i s t)
nicety    (n) (n ai1 s @ t ii)
niceness    (n) (n ai1 s n @ s)
niceties    (n) (n ai1 s @ t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nett; lieb; freundlich {adj} | netter | am nettestennice | nicer | nicest [Add to Longdo]
schön warmnice and warm [Add to Longdo]
Gut gemacht!Nice going! [Add to Longdo]
Niceforozaunkönig {m} [ornith.]Niceforo's Wren [Add to Longdo]
Nizza (Stadt in Frankreich)Nice (town in France) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
かみのけ座[かみのけざ, kaminokeza] (n) (constellation) Coma Berenices [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]
しっくり[, shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting [Add to Longdo]
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.) [Add to Longdo]
よい旅を[よいたびを, yoitabiwo] (exp) bon voyage!; have a nice trip! [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受听[shòu tīng, ㄕㄡˋ ㄊㄧㄥ, / ] nice to hear; worth listening to [Add to Longdo]
尼斯[Ní sī, ㄋㄧˊ ㄙ, ] Nice (city in France) [Add to Longdo]
凉快[liáng kuai, ㄌㄧㄤˊ ㄎㄨㄞ˙, / ] nice and cold; pleasantly cool [Add to Longdo]
热乎乎[rè hū hū, ㄖㄜˋ ㄏㄨ ㄏㄨ, / ] nice and warm [Add to Longdo]
顺气[shùn qì, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˋ, / ] nice; pleasant [Add to Longdo]
咸津津[xián jīn jīn, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, / ] nice and salty (taste) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nice \Nice\ (n[imac]s), a. [Compar. {Nicer} (n[imac]"s[~e]r);
   superl. {Nicest}.] [OE., foolish, fr. OF. nice ignorant,
   fool, fr. L. nescius ignorant; ne not + scius knowing, scire
   to know. Perhaps influenced by E. nesh delicate, soft. See
   {No}, and {Science}.]
   1. Foolish; silly; simple; ignorant; also, weak; effeminate.
    [Obs.] --Gower.
    [1913 Webster]
 
       But say that we ben wise and nothing nice.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Of trifling moment; unimportant; trivial. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The letter was not nice, but full of charge
       Of dear import.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Overscrupulous or exacting; hard to please or satisfy;
    fastidious in small matters.
    [1913 Webster]
 
       Curious not knowing, not exact but nice. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       And to taste
       Think not I shall be nice.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Delicate; refined; dainty; pure.
    [1913 Webster]
 
       Dear love, continue nice and chaste. --Donne.
    [1913 Webster]
 
       A nice and subtile happiness.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Apprehending slight differences or delicate distinctions;
    distinguishing accurately or minutely; carefully
    discriminating; as, a nice taste or judgment. "Our author
    happy in a judge so nice." --Pope. "Nice verbal
    criticism." --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   6. Done or made with careful labor; suited to excite
    admiration on account of exactness; evidencing great
    skill; exact; fine; finished; as, nice proportions, nice
    workmanship, a nice application; exactly or fastidiously
    discriminated; requiring close discrimination; as, a nice
    point of law, a nice distinction in philosophy.
    [1913 Webster]
 
       The difference is too nice
       Where ends the virtue, or begins the vice. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Pleasing; agreeable; gratifying; delightful; good; as, a
    nice party; a nice excursion; a nice day; a nice sauce,
    etc. [Loosely & Colloquially]
    [1913 Webster]
 
   8. Pleasant; kind; as, a nice person.
    [PJC]
 
   9. Hence: Well-mannered; well-behaved; as, nice children.
    [PJC]
 
       He's making a list, checking it twice.
       Gonna find out who's naughty or nice
       Santa Claus is coming to town.    --Song.
 
   {To make nice of}, to be scrupulous about. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Dainty; delicate; exquisite; fine; accurate; exact;
     correct; precise; particular; pleasant; kind;
     scrupulous; punctilious; fastidious; squeamish; finical;
     effeminate; silly; well-mannered; well-behaved.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nice
   adj 1: pleasant or pleasing or agreeable in nature or
       appearance; "what a nice fellow you are and we all
       thought you so nasty"- George Meredith; "nice manners";
       "a nice dress"; "a nice face"; "a nice day"; "had a nice
       time at the party"; "the corn and tomatoes are nice
       today" [ant: {awful}, {nasty}]
   2: socially or conventionally correct; refined or virtuous;
     "from a decent family"; "a nice girl" [syn: {decent}, {nice}]
   3: done with delicacy and skill; "a nice bit of craft"; "a job
     requiring nice measurements with a micrometer"; "a nice shot"
     [syn: {nice}, {skillful}]
   4: excessively fastidious and easily disgusted; "too nice about
     his food to take to camp cooking"; "so squeamish he would
     only touch the toilet handle with his elbow" [syn: {dainty},
     {nice}, {overnice}, {prissy}, {squeamish}]
   5: exhibiting courtesy and politeness; "a nice gesture" [syn:
     {courteous}, {gracious}, {nice}]
   n 1: a city in southeastern France on the Mediterranean; the
      leading resort on the French Riviera

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NICE
     Network Information and Control Exchange (DECNET)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top