ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neologisms

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neologisms-, *neologisms*, neologism
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neologisms (n) nˈiːˈɒləʤɪzəmz (n ii1 o1 l @ jh i z @ m z)
neologism (n) nˈiːˈɒləʤɪzəm (n ii1 o1 l @ jh i z @ m)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neologism(n) คำศัพท์ใหม่หรือความหมายใหม่ของคำ, Syn. coinage, neology

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neologismคำสร้างใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a neologism in the third stanza.มีศัพท์เป็น ในบทที่สาม Young & Beautiful (2013)
There's a neologism in the third stanza.In der dritten Strophe gibt es einen Neologismus. Young & Beautiful (2013)
Neologism!Neologismus. The Riot Club (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำใหม่[kham mai] (n, exp) EN: new vocabulary ; neologism  FR: mot nouveau [ m ] ; néologisme [ m ] ; vocabulaire nouveau [ m ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neologismus { m }; sprachliche Neubildung { f }; neugebildetes Wortneologism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネオレジズム[neorejizumu] (n) neologism [Add to Longdo]
ネオロジズム[neorojizumu] (n) neologism [Add to Longdo]
ハングル語[ハングルご, hanguru go] (n) (See 韓国語) Hangul language (improper neologism for the Korean language) [Add to Longdo]
現代用語[げんだいようご, gendaiyougo] (n) (See 新語) word of recent origin; neologism; recent word; modern term [Add to Longdo]
新語[しんご, shingo] (n) new word; neologism; word of recent origin; recent word; modern term; (P) [Add to Longdo]
新造語[しんぞうご, shinzougo] (n) neologism [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top