ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

narcotize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narcotize-, *narcotize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
narkotisieren | narkotisierend | narkotisiert | narkotisiertto narcotize | narcotizing | narcotizes | narcotized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Narcotize \Nar"co*tize\ (n[aum]r"k[-o]*t[imac]z), v. t. [imp. &
   p. p. {Narcotized} (n[aum]r"k[-o]*t[imac]zd); p. pr. & vb. n.
   {Narcotizing} (n[aum]r"k[-o]*t[imac]*z[i^]ng).]
   To imbue with, or subject to the influence of, a narcotic; to
   put into a state of narcosis.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 narcotize
   v 1: administer narcotics to [syn: {narcotize}, {narcotise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top