ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

musicianship

M Y UW0 Z IH1 SH AH0 N SH IH0 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -musicianship-, *musicianship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
musicianship(n) ความสามารถทางดนตรี, See also: ทักษะทางดนตรี
musicianship(n) ความเป็นนักดนตรี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, in terms of pure musicianship I would put them up against any current band you can name.พ่อเทียบชั้นได้ทุกวงดนตรี ทุกวงในปัจจุบันที่แกฟัง พ่อไม่รู้จักวงดนตรีวัยรุ่นสมัยใหม่หรอก Down (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MUSICIANSHIP M Y UW0 Z IH1 SH AH0 N SH IH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
musicianship (n) mjˈuːzˈɪʃənʃɪp (m y uu1 z i1 sh @ n sh i p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
音楽性[おんがくせい, ongakusei] (n) musicianship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  musicianship
      n 1: artistry in performing music

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top