หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

mss

(13 entries)
(0.5419 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mss-, *mss*, ms
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mss.[ABBR] คำย่อของ menuscripts

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MSS (mobile satellite service)เอ็มเอสเอส (บริการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you don't work for the MSS, then, why are you here?ถ้าคุณไม่ได้ทำงานให้กับ MSS,\ งั้น, ทำไมคุณถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะ Dead Reckoning (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MSSRS    M EH1 S ER0 Z
MSSRS.    M EH1 S ER0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Datumsstempel(n) |der, pl. Datumsstempel| ตราประทับวันที่, ตรายางที่ใช้ประทับตราวันที่

Japanese-English: EDICT Dictionary
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
大容量記憶システム[だいようりょうきおくシステム, daiyouryoukioku shisutemu] (n) {comp} MSS; Mass Storage System [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
大容量記憶システム[だいようりょうきおくシステム, daiyouryoukioku shisutemu] MSS, Mass Storage System [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MSS
     Maximum Segment Size (TCP, ADSL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MSS
     Microsoft Speech Server (MS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MSS
     MIMOLA Software System (MIMOLA)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top