ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

move on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -move on-, *move on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
move on(phrv) เคลื่อนย้ายออกไป, Syn. move along
move on(phrv) เลื่อนไปข้างหน้า
move on(phrv) ดำเนินการต่อไป, Syn. pass on
move on(phrv) ทำให้ก้าวหน้า (งาน, ชีวิต ฯลฯ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Move on in, please.เดินเข้าไปเลยครับ Jaws (1975)
What say, shall we move on to the sale to Illustra?เอาล่ะ, ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องของการเสนอซื้อจากทางห้างอิลลัสทรา Mannequin (1987)
Come on, men. Let's get a move on it.เร็วเข้า ไปกันได้แล้ว Of Mice and Men (1992)
I can't believe how fast things move on the outside.ฉันไม่สามารถเชื่อว่าวิธีที่รวดเร็วย้ายสิ่งที่อยู่ข้างนอก The Shawshank Redemption (1994)
If I'm going to move on this, there can't be the least little shred of doubt.ถ้าผมจะย้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีไม่สามารถฉีกอย่างน้อย ๆ หน่อย ๆ ของข้อสงสัย The Shawshank Redemption (1994)
Why don't we move on to something else?ทำไมเราไม่ทำอย่างอื่นล่ะ Don Juan DeMarco (1994)
- Move on in.- เข้าไปข้างใน James and the Giant Peach (1996)
I think we're ready to move on to your final statement.ฉันคิดว่าเราก็พร้อมที่จะย้าย ไปยังคำสั่งสุดท้ายของคุณ Contact (1997)
Timeout. I'm gonna have to bust a little move on them Harvard hotties down there at the bar.ชั้นเจอของดีที่ในฮาเวิร์ดแล้วโว้ย Good Will Hunting (1997)
We have to study foreign music so we can move on as Chairman Mao said.เราต้องศึกษาดนตรีต่างชาติ เพื่อให้เราได้ก้าวหน้าไป -อย่างที่ท่านประธานเหมาบอกไว้ไง The Red Violin (1998)
Yeah, well... lt was the smart move on her part.อย่ามาเปลี่ยนเรื่อง, ฉันอยากคุยเรื่องนี้ ไม่ได้พูดเรื่องฉันอยู่ใช่มั้ย? เปล่า, อะไรนะ? Fight Club (1999)
This is none of my business, which makes me more interested, but if you wanna make a move on Isabella, you may wanna learn about Brazilian women.นี่ ม่ใช่กงการของฉัน แต่ฉันสนใจอยากจะช่วย แต่ถ้าจะจีบอิซาเบลล่า Woman on Top (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
move onArchie made a move on her.
move onGet a move on!
move onHow kind of him to help us move on such a rainy day!
move onOooh, get a move on. We'll end up late! Come on, I'll tie your shoelaces for you.
move onThe general commanded them to move on.
move onWe'd better get a move on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปวดอุจจาระ(v) move one's bowels, See also: crap (sl.), shit, take a shit, defecate, Syn. ปวดขี้, ปวดหนัก, ปวดท้องขี้, Example: เด็กปวดอุจจาระมากแต่ไม่กล้าบอกครูเพื่อขอไปห้องน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่ายอุจจาระ[thāi-utjāra] (v) EN: defecate ; move one's bowels ; poop ; do a poo ; evacuate  FR: déféquer
ถอดรองเท้า[thøt røngthāo] (v, exp) EN: take off one's shoes ; remove one's shoes  FR: se déchausser

Japanese-English: EDICT Dictionary
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s, vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) #11,421 [Add to Longdo]
靴脱ぎ;沓脱ぎ;沓脱(io)[くつぬぎ, kutsunugi] (n) (See 靴脱ぎ石) place where one can remove one's shoes before entering a house [Add to Longdo]
手を出す[てをだす, tewodasu] (exp, v5s) (1) to turn one's hand to; to reach out one's hand; (2) to get involved in; to make a move on; (3) to start a fight; to make a move in violence [Add to Longdo]
乗り換える(P);乗り替える;乗りかえる[のりかえる, norikaeru] (v1, vt) (1) to transfer (trains); to change (bus, train); (2) to change one's mind; to move on to (e.g. a new love interest); to change methods; to change one's way of thinking; (P) [Add to Longdo]
心を動かす[こころをうごかす, kokorowougokasu] (exp, v5s) to impress; to move one's heart; to touch (a person's heart) [Add to Longdo]
肌脱ぐ;はだ脱ぐ[はだぬぐ, hadanugu] (v5g, vi) (1) to remove one's shirt thus revealing the skin; to remove the upper part of one's garments; (2) (See 片肌脱ぐ・1, 一肌脱ぐ) to work with great effort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 move on
   v 1: move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches
      on" [syn: {advance}, {progress}, {pass on}, {move on},
      {march on}, {go on}] [ant: {draw back}, {move back}, {pull
      away}, {pull back}, {recede}, {retire}, {retreat},
      {withdraw}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top