ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mouth

M AW1 TH   
136 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mouth-, *mouth*
English-Thai: Longdo Dictionary
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mouth[N] ปาก, See also: ช่องปาก, ช่องปาก
mouth[N] การพูดโอ้อวด, See also: การคุยโต, การคุยเขื่อง, Syn. sass, backtalk
mouth[VI] พูด, See also: คุย, ออกเสียง, Syn. talk, speak, utter, verbalize, vocalize, Ant. silence
mouth[VT] กดด้วยปาก, See also: กัด, ถูด้วยปาก
mouth[N] การพูด, See also: การเอ่ยปาก, คำพูด
mouthy[ADJ] พูดมาก, See also: พูดหยาบคาย
mouthy[SL] พูดมาก, See also: พล่ามไม่หยุด
mouthful[N] เต็มปาก
mouthful[N] (อาหาร) คำหนึ่ง, Syn. bite, morsel, bit, Ant. heap, hunk
mouthful[N] ถ้อยคำที่ยาวและยากที่จะพูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mouth(เมาธฺ) n. ปาก,ช่องปาก,โพรงปาก,
mouthpiece(เมาธฺ'พีส) n. ส่วยที่ทำหน้าที่เป็นปาก,หลอดลมของแตร ไม้ซาง,ส่วนที่ปากของท่อ,ผู้พูดแทน,โฆษก,ปากกระบอกเสียงของคนอื่น
mouthwash(เมาธฺ'วอช) n. น้ำยาบ้วนหรือล้างปากที่ใส่ยาฆ่าเชื้อและยาดับกลิ่นปาก, Syn. collutory
badmouth(แบด'เมาธฺ) vt. วิจารณ์,ต่อว่า
bigmouthn. คนปากมาก,คนปากบอน,คนพูดปากมาก
close-mouthedadj. เงียบ,ปิดปาก,ไม่ชอบพูด
foot-and-mouth diseaseโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยของสัตว์
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย.
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
hand-to-mouthadj. หาเช้ากินค่ำ,หากินไปวัน ๆ หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
mouth(n) ปาก,ปากแม่น้ำ,ปากท้อง
mouth(vi) พูดวางโต,พูดชัดเจน
mouth(vt) ใช้ปากคาบ,อม,เคี้ยว
mouthful(n) เต็มปาก,คำหนึ่ง,เต็มคำ
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mouth guard; bite guard; occlusal guardสิ่งกันฟันกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mouth rehabilitation; oral rehabilitationการฟื้นฟูสภาพช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mouthปาก [TU Subject Heading]
Mouthปาก, ช่องปาก [การแพทย์]
Mouth Abnormalitiesปากผิดรูป, ปากผิดปกติ [การแพทย์]
Mouth Breathingอ้าปากหายใจ [การแพทย์]
Mouth Brushesปากมีขนที่เรียงตัวกันคล้ายแปรง [การแพทย์]
Mouth Careการรักษาความสะอาดของปาก [การแพทย์]
Mouth diseasesโรคปาก [TU Subject Heading]
Mouth Diseasesโรคปากเปื่อย; ปาก, โรค [การแพทย์]
Mouth Floorพื้นปาก [การแพทย์]
Mouth Hygeine, Poorไม่รักษาปากให้สะอาด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mouthwash (n ) น้ำยาบ้วนปาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's apple pies that make the menfolks' mouths water.มันเป็นพายแอปเปิ้ล ที่ทำให้น้ำปาก menfolks ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He only opens his mouth when he's eating.เขาเปิดปากของเขาเมื่อเขากิน Pinocchio (1940)
Here, you take on the responsibility. I'll just keep my mouth shut.ที่นี่คุณใช้ในความรับผิดชอบ ฉันเพิ่งจะเก็บปากของฉันปิด 12 Angry Men (1957)
Now, sit down and don't open your mouth again.Now, sit down and don't open your mouth again. 12 Angry Men (1957)
Now he has it sideways in his mouth and he's going away with it.และเขาจะไปกับมัน The Old Man and the Sea (1958)
"He must have his mouth shut tight on the wire.ปิดแน่นบนลวด The Old Man and the Sea (1958)
No thanks, I'm rhythm guitar and mouth organ.ไม่ขอบคุณฉันกีตาร์และออร์แกน ปาก Help! (1965)
I took care to talk as far back in the mouth as possible, being a grammar school lad...ฉันเอาการดูแลที่จะพูดคุยไกล กลับ ในปากที่เป็นไปได้เป็น ไวยากรณ์เด็กหนุ่มที่โรงเรียน ซึ่งทำให้ไม่แตกต่างกัน How I Won the War (1967)
Think of it, gentlemen. Hoof-and- mouth disease a thing of the past!ลองคิดดูสิ โรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยเป็นอดีตไป Blazing Saddles (1974)
You still got a hell of a fish out there with a mouth about this big.คุณยังมืปลายักษ์อยู่ในทะเล ที่ปากใหญ่ประมาณนี้ Jaws (1975)
Now, you just keep your mouth shut, and stay away from reporters.คุณแค่เงียบ ๆ และอยู่ห่าง ๆ พวกนักข่าว Oh, God! (1977)
I got a right hook in the mouth this morning.ฉันได้เบ็ดขวาในปากในเช้า วันนี้ Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mouthA fly does not fly into a shut mouth.
mouthA lot of children live from hand to mouth in this country.
mouthA whistle involves blowing out of your mouth in a certain way.
mouthBy opening my mouth at the wrong time, I'm always putting myself and my pals behind the eight ball.
mouthCough syrup. If I don't drink a mouthful before going on stage I can't settle down!
mouthCover your mouth when you cough, sneeze, or yawn.
mouthDid you take your temperature with a thermometer in your mouth?
mouthDonna was born with a silver spoon in one's mouth.
mouthDo not talk with your mouth full.
mouthDon't look a gift horse in the mouth.
mouthDon't speak with your mouth full!
mouthDon't speak with your mouth full.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ่ง[V] mouth the word, Syn. ตะเบ็ง, Example: เธอเบ่งเสียงให้เพื่อนของเธอได้ยินคำพูดของเธอ
กระบอกโทรศัพท์[N] mouthpiece
ปลายน้ำ[N] river mouth, See also: mouth of the stream, source of stream or river, end of the river, Example: เด็กๆ เล่นปล่อยเรือใบไม้กัน แล้วก็วิ่งแข่งกันไปที่ปลายน้ำเพื่อไปเก็บเรือของตน แล้วนำมาลอยใหม่, Thai definition: สุดลำน้ำ
ปาก[CLAS] mouth, Example: ชาวประมงนำแหไปลงเรือหลายปาก, Thai definition: ใช้เป็นลักษณนามของสิ่งบางอย่าง
ปาก[N] mouth, See also: lip, Example: อาหารบางประเภท เช่น ข้าวเหนียว ส้มตำ ลาบ เหมาะที่จะใช้มือป้อนเข้าปาก, Count unit: ปาก, Thai definition: ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ อยู่ที่บริเวณใบหน้า มีลักษณะเป็นช่องสำหรับกินอาหารและใช้สำหรับเปล่งเสียงได้ด้วย
ปากอ่าว[N] estuary, See also: mouth of a river, Example: การขนส่งลำเลียงไม้จะล่องซุงตามน้ำลงมาจนถึงปากอ่าวเจ้าพระยาหรือขึ้นบกที่ปากน้ำโพ, Thai definition: ปากของส่วนทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดิน
ปากตรอก[N] mouth of the lane, See also: entrance to the road, Syn. ปากซอย, Example: ร้านของเขาตั้งอยู่ที่ปากตรอก มองเห็นเด่นชัด
ปากน้ำ[N] estuary, See also: mouth of a river, Example: ฝรั่งเศสได้นำเรือรบเข้ามาบุกรุกอธิปไตยของไทยถึงลำน้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ช่องแม่น้ำที่ติดต่อกับทะเล
โป่งน้ำ[N] mouth of a spring, Example: เสือมักนั่งซุ่มรอดักเหยื่อที่โป่งน้ำเพื่อจะได้เห็นเงาของเหยื่อที่สะท้อนในน้ำอย่างชัดเจน, Thai definition: ช่องดินที่มีน้ำพุขึ้นมา
อานน[N] mouth, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปาก[v. exp.] (ā pāk) EN: open the mouth   FR: ouvrir la bouche ; être bouché bée
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja phūt) EN: open one's mouth ; begin to speak   FR: commencer à parler
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
บ้วนปาก[v. exp.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle   FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth   
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth   FR: verbalement ; de vive voix
หีบเพลง[n.] (hīpphlēng) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina   FR: harmonica [m] ; accordéon [m]
หุบปาก[v. exp.] (hup pāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; keep quit   
จูบปาก[v. exp.] (jūp pāk) EN: kiss on the mouth ; kiss and make up   FR: embrasser sur la bouche
แคน[n.] (khaēn) EN: bamboo mouth organ ; Lao reed mouth organ ; panpipe   FR: orgue en bambou [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUTH    M AW1 TH
MOUTHS    M AW1 DH Z
MOUTHY    M AW1 TH IY0
MOUTHED    M AW1 DH D
MOUTHING    M AW1 DH IH0 NG
MOUTHFUL    M AW1 TH F UH2 L
MOUTHPART    M AW1 TH P AA2 R T
MOUTHWASH    M AW1 TH W AA2 SH
MOUTHPIECE    M AW1 TH P IY2 S
MOUTHPARTS    M AW1 TH P AA2 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mouth    (v) mˈauð (m au1 dh)
mouth    (n) mˈauθ (m au1 th)
mouths    (v) mˈauðz (m au1 dh z)
mouthed    (v) mˈauðd (m au1 dh d)
mouthful    (n) mˈauθfʌl (m au1 th f uh l)
mouthing    (v) mˈauðɪŋ (m au1 dh i ng)
mouthfuls    (n) mˈauθfʌlz (m au1 th f uh l z)
mouthpiece    (n) mˈauθpiːs (m au1 th p ii s)
mouth-organ    (n) mˈauθ-ɔːgən (m au1 th - oo g @ n)
mouthpieces    (n) mˈauθpiːsɪz (m au1 th p ii s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǒu, ㄎㄡˇ, ] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc), #520 [Add to Longdo]
[zuǐ, ㄗㄨㄟˇ, ] mouth, #1,717 [Add to Longdo]
嘴巴[zuǐ bā, ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ, ] mouth, #5,988 [Add to Longdo]
口感[kǒu gǎn, ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ, ] mouthfeel; texture (of food), #11,857 [Add to Longdo]
喉舌[hóu shé, ㄏㄡˊ ㄕㄜˊ, ] mouthpiece; spokesperson, #44,953 [Add to Longdo]
口齿[kǒu chǐ, ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] mouth and teeth; enunciation; to articulate; diction; age (of cattle, horses etc), #45,118 [Add to Longdo]
口疮[kǒu chuāng, ㄎㄡˇ ㄔㄨㄤ, / ] mouth ulcer, #70,672 [Add to Longdo]
[zuǐ, ㄗㄨㄟˇ, ] mouth, #157,318 [Add to Longdo]
口鼻[kǒu bí, ㄎㄡˇ ㄅㄧˊ, ] mouth and nose [Add to Longdo]
别嘴[biè zuǐ, ㄅㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] mouthful (awkard speech); tongue-twister [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maul {n}mouth (of an animal) [Add to Longdo]
Mund {m} | Münder {pl} | den Mund halten | den Mund halten | den Mund spitzenmouth | mouthes | to hold one's tongue; to wrap up | to keep mum; to stay mum | to purse one's lips [Add to Longdo]
Mundharmonika {f} [mus.]mouth organ [Add to Longdo]
Kopf {m} (Extruder)mouth (extruder) [Add to Longdo]
Ventileingang {m}mouth (valve) [Add to Longdo]
Ventilmund {m}mouth (valve) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんぐり[, anguri] (adv,adj-f) open-mouthed [Add to Longdo]
うがい薬;嗽薬[うがいぐすり, ugaigusuri] (n) mouthwash [Add to Longdo]
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
ぐぶぐぶ[, gubugubu] (n) sound of rinsing one's mouth [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
ぱくぱく[, pakupaku] (adv,n,vs) (on-mim) flapping open and closed (e.g. mouth) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mouth \Mouth\ (mou[th]), v. t. [imp. & p. p. {Mouthed}
   (mou[th]d); p. pr. & vb. n. {Mouthing}.]
   1. To take into the mouth; to seize or grind with the mouth
    or teeth; to chew; to devour. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter with a voice affectedly big or swelling; to speak
    in a strained or unnaturally sonorous manner; as, mouthing
    platitudes. "Mouthing big phrases." --Hare.
    [1913 Webster]
 
       Mouthing out his hollow oes and aes. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To form or cleanse with the mouth; to lick, as a bear her
    cub. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. To make mouths at. [R.] --R. Blair.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mouth \Mouth\ (mouth), n.; pl. {Mouths} (mou[th]z). [OE. mouth,
   mu[thorn], AS. m[=u][eth]; akin to D. mond, OS. m[=u][eth],
   G. mund, Icel. mu[eth]r, munnr, Sw. mun, Dan. mund, Goth.
   mun[thorn]s, and possibly L. mentum chin; or cf. D. muil
   mouth, muzzle, G. maul, OHG. m[=u]la, Icel. m[=u]li, and Skr.
   mukha mouth.]
   1. The opening through which an animal receives food; the
    aperture between the jaws or between the lips; also, the
    cavity, containing the tongue and teeth, between the lips
    and the pharynx; the buccal cavity.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: An opening affording entrance or exit; orifice;
    aperture; as:
    (a) The opening of a vessel by which it is filled or
      emptied, charged or discharged; as, the mouth of a jar
      or pitcher; the mouth of the lacteal vessels, etc.
    (b) The opening or entrance of any cavity, as a cave, pit,
      well, or den.
    (c) The opening of a piece of ordnance, through which it
      is discharged.
    (d) The opening through which the waters of a river or any
      stream are discharged.
    (e) The entrance into a harbor.
      [1913 Webster]
 
   3. (Saddlery) The crosspiece of a bridle bit, which enters
    the mouth of an animal.
    [1913 Webster]
 
   4. A principal speaker; one who utters the common opinion; a
    mouthpiece.
    [1913 Webster]
 
       Every coffeehouse has some particular statesman
       belonging to it, who is the mouth of the street
       where he lives.            --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. Cry; voice. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Speech; language; testimony.
    [1913 Webster]
 
       That in the mouth of two or three witnesses every
       word may be established.       --Matt. xviii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   7. A wry face; a grimace; a mow.
    [1913 Webster]
 
       Counterfeit sad looks,
       Make mouths upon me when I turn my back. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Down at the mouth} or {Down in the mouth}, chapfallen; of
    dejected countenance; depressed; discouraged. [Obs. or
    Colloq.]
 
   {Mouth friend}, one who professes friendship insincerely.
    --Shak.
 
   {Mouth glass}, a small mirror for inspecting the mouth or
    teeth.
 
   {Mouth honor}, honor given in words, but not felt. --Shak.
 
   {Mouth organ}. (Mus.)
    (a) Pan's pipes. See {Pandean}.
    (b) An harmonicon.
 
   {Mouth pipe}, an organ pipe with a lip or plate to cut the
    escaping air and make a sound.
 
   {To stop the mouth}, to silence or be silent; to put to
    shame; to confound.
 
   {To put one's foot in one's mouth}, to say something which
    causes one embarrassment.
 
   {To run off at the mouth}, to speak excessively.
 
   {To talk out of both sides of one's mouth}, to say things
    which are contradictory.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The mouth of them that speak lies shall be stopped.
                          --Ps. lxiii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       Whose mouths must be stopped.     --Titus i. 11.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mouth \Mouth\, v. i.
   1. To speak with a full, round, or loud, affected voice; to
    vociferate; to rant.
    [1913 Webster]
 
       I'll bellow out for Rome, and for my country,
       And mouth at Caesar, till I shake the senate.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To put mouth to mouth; to kiss. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make grimaces, esp. in ridicule or contempt.
    [1913 Webster]
 
       Well I know, when I am gone,
       How she mouths behind my back.    --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mouth
   n 1: the opening through which food is taken in and
      vocalizations emerge; "he stuffed his mouth with candy"
      [syn: {mouth}, {oral cavity}, {oral fissure}, {rima oris}]
   2: the externally visible part of the oral cavity on the face
     and the system of organs surrounding the opening; "she wiped
     lipstick from her mouth"
   3: an opening that resembles a mouth (as of a cave or a gorge);
     "he rode into the mouth of the canyon"; "they built a fire at
     the mouth of the cave"
   4: the point where a stream issues into a larger body of water;
     "New York is at the mouth of the Hudson"
   5: a person conceived as a consumer of food; "he has four mouths
     to feed"
   6: a spokesperson (as a lawyer) [syn: {mouthpiece}, {mouth}]
   7: an impudent or insolent rejoinder; "don't give me any of your
     sass" [syn: {sass}, {sassing}, {backtalk}, {back talk},
     {lip}, {mouth}]
   8: the opening of a jar or bottle; "the jar had a wide mouth"
   v 1: express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This
      depressed patient does not verbalize" [syn: {talk},
      {speak}, {utter}, {mouth}, {verbalize}, {verbalise}]
   2: articulate silently; form words with the lips only; "She
     mouthed a swear word"
   3: touch with the mouth

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top