ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moats

M OW1 T S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moats-, *moats*, moat
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What did you expect, coffins and dungeons and moats?สว่างและเปิดมากรู้มั้ย คุณคิดว่าจะเจออะไรล่ะ Twilight (2008)
(CHUCKLES) No, not the moats.โลงศพ คุกใต้ดิน แล้วก็คูน้ำรอบเมือง Twilight (2008)
Not the moats.ไม่ๆๆ ไม่มีคูน้ำแน่ๆ Twilight (2008)
- Moats?- คูเมือง? We Bought a Zoo (2011)
- My moats!- คูเมืองของฉัน! We Bought a Zoo (2011)
The best moats are made of good manners and filled with congeniality.คูน้ำที่ดี ต้องทำขึ้นด้วยมารยาทที่งดงาม และเต็มไปด้วยความเป็นมิตร Mockingbird Lane (2012)
Where the castles are made of gingerbread and the moats are filled with blackberry wine.ที่ซึ่งปราสาททำจากขนมปังขิง และคูเมืองเป็นเหล้าแบล็กเบอรี่ The Wars to Come (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOATS    M OW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moats    (n) mˈouts (m ou1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
子供扱い[こどもあつかい, kodomoatsukai] (n,vs) treating someone like a child [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top