Search result for

menu

(106 entries)
(0.0659 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menu-, *menu*
Possible hiragana form: めぬ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
menu[N] รายการอาหาร, See also: เมนู, รายการ, รายการสำหรับเลือก, รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์, Syn. carte, cuisine table
menu[N] อาหารที่อยู่ในรายการหรือเมนู, Syn. food

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
menu barแถบรายการเลือกหมายถึง แถบบรรจุชื่อรายการที่แต่ละโปรแกรมสำเร็จบนระบบวินโดว์มีไว้ให้เลือก ปกติจะอยู่ส่วนบนของจอภาพ เราสามารถเลือกคำสั่งจากรายการเหล่านี้ได้โดยกดเมาส์ที่รายการใดรายการหนึ่งเลย
menu-driven systemระบบทำงานด้วยเมนูหมายถึงระบบการทำงานของโปรแกรมที่ใช้เมนูเป็นหลัก กล่าวคือ มีรายการคำสั่งต่าง ๆ ปรากฏบนจอภาพให้เลือก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำคำสั่งเลย เพียงแต่ใช้เมาส์เลื่อนไปที่คำสั่งที่ต้องการแล้วกด คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ ระบบดังกล่าวนี้ทำให้การทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
drop-down menuรายการเลือกแบบดึงลงหมายถึง รายชื่อเมนูที่เมื่อใช้เมาส์กดแล้วจะมีรายการแสดงให้เลือก เช่น ถ้ากดเมาส์ที่เมนู Edit จะมีรายการเลือก copy, cut, paste ฯ เรียงลงมาให้เลือก
pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้นหมายถึง รายการเลือกที่จะผุดขึ้น เมื่อกดเมาส์ที่ลูกศรหลังรายการนั้น มักจะเป็นรายการที่ให้เลือกในกรอบสนทนาอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่รายการเลือกที่มาจากบาร์เมนู (menu bar) เมื่อเลือกรายการใดแล้ว ก็จะแสดงรายการที่เลือกนั้นให้เห็นอยู่ตลอด
pull down menuในระบบวินโดว์ หมายถึง รายการเลือก (menu) ที่จะมองเห็นบนจอภาพ เมื่อกดเมาส์ที่บาร์เมนู ก็จะมีรายการคำสั่งต่าง ๆ มาให้เลือก เช่น ถ้ากดเมนู File จะมีรายการเลือก New Open Close Save Save as ให้เลือก เป็นต้น
start menuเมนูเริ่มแรกในระบบวินโดว์ 95 และ 98 เมนูเริ่มแรกนี้จะมองเห็นได้ทันทีที่กดเมาส์ที่ปุ่ม Start มีคำสั่งให้เลือกใช้ดังนี้ Programs, Documents, Settings, Find , Help, Run และ Shut downดู Start button ประกอบ
submenuรายการย่อยหมายถึง รายการย่อยที่อยู่ใต้รายการใหญ่ (menu) เช่น มีรายการย่อยอยู่อีก 7-8 รายการ ภายใต้รายการใหญ่ที่มีลูกแอปเปิลเป็นสัญลักษณ์ (เครื่องแมคอินทอช)
tear-off menusเมนูดึงออกได้หมายถึง เมนูที่เราสามารถดึงออกมาจากแถบเมนู (menu bar) มาวางไว้ที่ตำแหน่งใหม่ที่เราประสงค์

English-Thai: Nontri Dictionary
menu(n) รายการอาหาร,บัญชีอาหาร,เมนู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
menuรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
menuรายการเลือก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menu barแถบรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
menu barแถบรายการเลือก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menu-driven interfaceส่วนต่อประสานรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
menu-driven systemระบบทำงานด้วยรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Menu รายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
Menuรายการอาหาร [การแพทย์]
Menu bar แถบรายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
Menu designการออกแบบเมนู [TU Subject Heading]
Menu Planningการจัดรายการอาหาร [การแพทย์]
Menusรายการอาหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take-out menus.เอาออกไป The Itch (2008)
Here's the menu.นี่เมนู Akai ito (2008)
Press F10 and go to the second menu from the top.กด F10 และไปที่เมนูที่สองด้านบน Heartbreak Library (2008)
Excuse me. Can I see a menu?ขอโทษค่ะ ขอเมนูด้วยค่ะ Cyborg Girl (2008)
Oh, hey, Chad. They have Tuna Surprise on the menu. It's good.โอ้ ไง แชด เมนูมีทูน่าเซอร์ไพรซ์ด้วยนะ อร่อยมากเลยล่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
You need to see a menu?ต้องการเมนูมั้ยค่ะ? Chapter Ten '1961' (2009)
Philip didn't ask for a menu and had the chef serve us a five-course meal, a different wine with each course.เราดินเนอร์กันที่บลู ฮิล ฟิลลิปให้พ่อครัวเสริฟเราด้วยอาหาร 5 จาน The Girlfriend Experience (2009)
Time to clean the menudo out from between your ears.เดินทางมาที่นี่ในตอนนี้ เพื่อมารับพวกเราลักลอบเข้าประเทศ และพวกเขาจะมาถึงที่นี่ตอนพระอาทิตย์ตกดิน Grilled (2009)
So what's on the menu tonight?แล้วคืนนี้มีเมนูอะไรล่ะ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
And if you get hungry, there's food in the fridge, or there are some menus by the phone in the kitchen if you want to order in.ถ้าเธอหิว หาดูในตู้เย็นนะ ไม่ก็ใช้เมนูโทรสั่งอาหาร อยู่ในครัว ถ้าต้องการสั่ง Bound (2009)
"they don't even show the prices on the menu" the Palm?เขาไม่โชว์ราคาบนเมนูน่ะเหรอ Mama Spent Money When She Had None (2009)
All I did was order him off the menu. You didn't say not to order off the menu. I would no more allow you to feed on that young man than to watch the pornography on television.ฉันต้องการเขา ฉันไม่ต้องการเมนู ฉันไม่อนุญาตให้เธอกินจากชายหนุ่ม Never Let Me Go (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
menuIs it too early to order from the luncheon menu?
menuIt's today's packed-lunch as well, but aren't menus prepared by you and Itsuki low in beta-carotene-rich vegetables?
menuLet me see a menu.
menuI'm sure you'll love what we have on the menu (tonight).
menuThere was a great variety of dishes on the menu.
menuBring two breakfasts, please. No 2 on the menu, and two teas with milk.
menuDo you have any questions about the menu?
menuYou are very fond of the lunch menu of this restaurant.
menuMay I see a menu, please?
menuDo you have a special menu for vegetarians?
menuCan I order from the breakfast menu?
menuCan I have the menu again, please?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมนู[N] menu, Syn. รายการอาหาร, Example: เมนูเด็ดของร้านนี้คือต้มยำกุ้ง, Notes: (อังกฤษ)
รายการอาหาร[N] menu, See also: bill of fare, list of food, Syn. เมนู, เมนูอาหาร, Example: คนไทยทานอาหารวันละ 3 มื้อ จำนวนมื้อและรายการอาหารจะแตกต่างไปตามฐานะและความเป็นอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างไม้[n.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker   FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
คลิกเมนู[v. exp.] (khlik mēnū) FR: cliquer dans le menu
เครื่องมือช่างไม้[n. exp.] (khreūangmeū chang māi) EN: carpenter's tool   FR: outil de menuisier [m]
แกลบ[n.] (klaēp) EN: husk ; paddy husk ; chaff   FR: balle de riz [f] ; menue paille [f]
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square   FR: équerre (de menuisier) [f] ; équerre en T [f] ; té [m]
เล็ก[adj.] (lek) EN: little, small   FR: petit ; menu
เล็ก ๆ น้อย ๆ[adj.] (lek-lek nøi-nøi) EN: small ; little ; tiny ; slight ; trivial   FR: insignifiant ; menu
เมนู[n.] (mēnū) EN: menu   FR: menu [m]
เมนู[n. exp.] (mēnū āhān) EN: menu   FR: menu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MENU    M EH1 N Y UW0
MENUS    M EH1 N Y UW0 Z
MENUHIN    M AH0 N UW1 HH IH1 N
MENUHIN    M EH0 N Y UW1 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
menu    (n) (m e1 n y uu)
menus    (n) (m e1 n y uu z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
メニュー[めにゅー, menyu-] Thai: รายการอาหาร English: menu

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benutzerführung {f} durch Menü [comp.]menu prompt [Add to Longdo]
Menükarte {f}menu card [Add to Longdo]
Menüleiste {f} [comp.]menu bar [Add to Longdo]
Menüpunkt {m}; Menüeintrag {m} [comp.]menu item [Add to Longdo]
Menuett {n} | Menuette {pl}minuet | minuets [Add to Longdo]
Programmtafel {f}menu caption [Add to Longdo]
menügesteuert; menügeführt {adj}menu driven [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップルメニュー[, appurumenyu-] (n) {comp} Apple menu [Add to Longdo]
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
ウインドウメニュー[, uindoumenyu-] (n) {comp} window menu [Add to Longdo]
カスケードメニュー[, kasuke-domenyu-] (n) {comp} cascading menu [Add to Longdo]
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu [Add to Longdo]
サブメニュー[, sabumenyu-] (n) {comp} sub-menu [Add to Longdo]
システムメニュー[, shisutemumenyu-] (n) system menu [Add to Longdo]
ジョブメニュー[, jobumenyu-] (n) job menu [Add to Longdo]
セットメニュー[, settomenyu-] (n) set menu [Add to Longdo]
トップメニュー[, toppumenyu-] (n) {comp} top for menu [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功能表[gōng néng biǎo, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄅㄧㄠˇ, ] menu [Add to Longdo]
菜单[cài dān, ㄘㄞˋ ㄉㄢ, / ] menu [Add to Longdo]
菜单条[cài dān tiáo, ㄘㄞˋ ㄉㄢ ㄊㄧㄠˊ, / ] menu bar (of a computer application) [Add to Longdo]
菜谱[cài pǔ, ㄘㄞˋ ㄆㄨˇ, / ] menu (in restaurant); recipe; cookbook [Add to Longdo]
餐牌[cān pái, ㄘㄢ ㄆㄞˊ, ] menu [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウインドウメニュー[ういんどうめにゅー, uindoumenyu-] window menu [Add to Longdo]
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu [Add to Longdo]
サブメニュー[さぶめにゅー, sabumenyu-] sub-menu [Add to Longdo]
プルダウンメニュー[ぷるだうんめにゅー, purudaunmenyu-] pulldown menu [Add to Longdo]
ヘルプメニュー[へるぷめにゅー, herupumenyu-] help menu [Add to Longdo]
ポップアップメニュー[ぽっぷあっぷめにゅー, poppuappumenyu-] popup menu [Add to Longdo]
メインメニュー[めいんめにゅー, meinmenyu-] main menu [Add to Longdo]
メニュー[めにゅー, menyu-] menu [Add to Longdo]
メニューアイテム[めにゅーあいてむ, menyu-aitemu] menu item [Add to Longdo]
メニューオプション[めにゅーおぷしょん, menyu-opushon] menu option [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
定食[ていしょく, teishoku] Menue, Gedeck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 menu \men"u\ (m[e^]n"y[=oo]), n. [F., slender, thin, minute. See
   4th {Minute}.]
   1. The details of a banquet; a list of the dishes served at a
    meal, whether or not one has a choice.
    [PJC]
 
   2. Any list of objects, activities, etc. from which to
    choose; a selection of alternatives.
    [PJC]
 
   3. Hence:A list of dishes form which to choose at a
    restaurant; a bill of fare.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: (Computers) A list displayed on the computer
    screen, by which a program provides the user with
    different options for processing by the program. It
    usually includes a mechanism, such as pointing by a mouse
    or selection by arrow keys, to select the desired option
    from those on the list. Depending on how the menu is
    displayed, it may be a {pop-up menu} or {pull-down menu}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 menu
   n 1: a list of dishes available at a restaurant; "the menu was
      in French" [syn: {menu}, {bill of fare}, {card}, {carte du
      jour}, {carte}]
   2: the dishes making up a meal
   3: (computer science) a list of options available to a computer
     user [syn: {menu}, {computer menu}]
   4: an agenda of things to do; "they worked rapidly down the menu
     of reports" [syn: {menu}, {fare}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 menu
   menu
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 menu [məny]
   menu
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 menu
   menu
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 menu [meny]
   menu
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top