ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maybe they

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maybe they-, *maybe they*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe they have no mother.บางทีพวกเขาไม่มีแม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then maybe they'll let me stay.จากนั้นพวกเขาอาจจะให้ฉันอยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There are questions I'd have liked to ask. Maybe they wouldn't mean anything but...มีคำถามที่ผมชอบที่จะถามคือ บางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงอะไร แต่ ... 12 Angry Men (1957)
Maybe those things happened, but maybe they didn't.บางทีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น แต่บางทีพวกเขาไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
Maybe they were sunglasses!Maybe they were sunglasses! 12 Angry Men (1957)
Maybe they want to hear it in your own words.เขาอาจจะอยากฟังคำพูดของท่าน Oh, God! (1977)
Maybe they got together this morning and went off on their own.บางทีพวกเขาอาจเจอกันเมื่อเช้านี้ แล้วเลยไปที่ยวด้วยกัน ผมรู้จักเธอดี. Suspiria (1977)
- Maybe they blew a fuse. - I don't think so.บางทีฟิวส์ขาด ผมไม่คิดแบบนั้น The Blues Brothers (1980)
Maybe they could even subdue him.อาจทำให้สงบลงได้ด้วยซ้ำ Gandhi (1982)
Maybe they found a fossil, the remains of some animal buried in the ice,บางทีพวกเราอาจจะพบซากฟอสซิล The Thing (1982)
Maybe they'll just go away.บางที เดี๋ยวเขาก็ไปเอง Clue (1985)
Maybe they changed Fievel's name to Fillie.บางทีเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อไฟเวิล เป็นฟิลลี่ก็ได้ An American Tail (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maybe theyMaybe they are somewhere around the pond.
maybe theyMaybe they will come and maybe they won't.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top