ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

matinee

M AE1 T IH0 N EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matinee-, *matinee*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matinee(n) การแสดงมหรสพในเวลาบ่าย, See also: การแสดงละครรอบบ่าย, การเล่นดนตรีรอบบ่าย, ภาพยนตร์รอบบ่าย, งานรื่นเริงที่จัดขึ้นตอนกลางว, Syn. early show, play show, show
matinee idol(n) ดาราชายที่ผู้หญิงชื่นชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
matinee(แมททะเน', แมท'ทะเน) n. การรื่นเริงหรือการแสดงมหรสพในเวลากลางวัน (โดยเฉพาะในตอนบ่าย)

English-Thai: Nontri Dictionary
matinee(n) การแสดงรอบเช้าหรือบ่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do matinee shows. I get introduced by a cockatoo.ฉันจะแสดงให้เห็นถึงการแสดงรอบเช้าหรือบ่าย ฉันจะได้รับการแนะนำให้รู้จัก โดยนกแขกเต้า Balls of Fury (2007)
Jack took the day off to see a matinee with me.แจ๊คหยุดงานวันนึง เพื่อจะไปดูหนังกับฉัน All in the Family (2008)
The general feeling, David, is that I have been wasting my matinee idol looks on radio.ความรู้สึกทั่วๆไปนะเดวิท คือผมเสียเวลาหลังไมค์ กับพวกบันเทิงในวิทยุ Frost/Nixon (2008)
Here's a flyer. Matinees are half-off.เอาใบปลิวไปสิ่\ มาตินี่ลดครึ่งราคา The Glamorous Life (2010)
"3:15 matinee of The movie."การแสดงรอบบ่าย 3 โมง 15 "เอลโม่ เดอะมูฟวี่" Kill Jill (2010)
Matinee would get us out of the cold.มาตินี่ก็จะทำให้เราไม่หนาว While You Weren't Sleeping (2011)
So I thought maybe we'd catch a matinee at the Ziegfeld before heading over to Blondies to watch Villanova whup ass on Notre Dame.ผมคิดว่าเราน่าจะไปดื่มมาตินี่ที่ซิกเฟลด์ ก่อนจะตรงไปที่บลอนดี้ ไปดูวิลลาโนว่า จัดการกับทีมนอร์ทเทอดาม Empire of the Son (2011)
You like matinees in empty theaters, and you hate runny eggs.ดูหนังรอบบ่าย ที่คนว่างๆ และเกลียดไข่ที่ไหลเยิ้ม ออกมาเปลือก Love Machine (2011)
You'll get your well-deserved standing ovations on Saturday matinees and Sunday mornings for the Retiredเธอสมควรที่ได้รับการยืนปรบมือ ในรอบบ่ายวันเสาร์ และเช้าวันอาทิตย์ ในบททหารผ่านศึก Lima Asian F (2011)
And so without further ado, the Rain Theater proudly continues that great tradition in this very special matinee performance of "The robbery."และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรนเธียเตอร์ภูมิใจที่จะสืบสาน ประเพณีอันยิ่งใหญ่ ด้วยการแสดงสุดพิเศษนี้ The Lesson (2012)
Paul and Elizabeth Garrett had a standing matinee they went to every Sunday.พอลและอลิซาเบ็ธ การ์เร็ทท์ ไปดูโรงละครเหมือนอย่างเคย ที่พวกเขาไปดูทุกวันอาทิตย์ #6 (2013)
Mycroft promised to take them to a matinee of Les Mis.- ไมครอฟท์สัญญาว่าจะพาพวกเขาไปดูเล มิเซราบล์ The Empty Hearse (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาย[sāi] (x) EN: late ; late in the morning ; later in the morning  FR: tard (dans la matinée)
ตอนเช้า[tønchāo] (n) EN: morning ; in the morning  FR: matin [ m ] ; matinée [ f ] ; dans la matinée
ตอนเช้า[tønchāo] (adv) FR: dans la matinée
ตอนสาย[tønsāi] (adv) EN: late in the morning  FR: en fin de matinée
เวลาเช้า[wēlā chāo] (n) EN: morning ; in the morning  FR: matin [ m ] ; matinée [ f ] ; dans la matinée

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MATINEE M AE1 T IH0 N EY2
MATINEES M AE2 T IH0 N EY1 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matinee { f }matinee; matinée [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
マチネ;マチネー[machine ; machine-] (n) matinee (fre [Add to Longdo]
昼の部[ひるのぶ, hirunobu] (exp, n) daytime; noon period of the day; matinee [Add to Longdo]
昼興行[ひるこうぎょう, hirukougyou] (n) matinee [Add to Longdo]
昼席[ひるせき, hiruseki] (n) matinee (performance) [Add to Longdo]
通し券[とおしけん, tooshiken] (n) (See 通し切符・2) ticket good for multiple performances (e.g. a whole day, including matinee and evening performances); season ticket; through ticket [Add to Longdo]
通し切符[とおしきっぷ, tooshikippu] (n) (1) through ticket (e.g. rail, air); (2) (See 通し券) ticket good for multiple performances (e.g. both matinee and evening shows); all-day ticket; season ticket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levee \Lev"ee\ (l[e^]v"[-e]; often l[e^]v*[=e]" in U. S.), n.
   [F. lever, fr. lever to raise, se lever to rise. See {Lever},
   n.]
   1. The act of rising. " The sun's levee." --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. A morning assembly or reception of visitors, -- in
    distinction from a {soir['e]e}, or evening assembly; a
    {matin['e]e}; hence, also, any general or somewhat
    miscellaneous gathering of guests, whether in the daytime
    or evening; as, the president's levee.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England a ceremonious day reception, when attended
      by both ladies and gentlemen, is called a
      {drawing-room}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 matin'ee \mat`i*n['e]e"\, n. [F., from matin. See {Matin}.]
   A reception, or a musical or dramatic entertainment, held in
   the daytime. See {Soir['e]e}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 matinee
   n 1: a theatrical performance held during the daytime
      (especially in the afternoon)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top