ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

market share

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -market share-, *market share*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
market share[N] เปอร์เซ็นต์การขายสินค้า, See also: ส่วนแบ่งตลาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Market shareส่วนครองตลาด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's about competition it's about market share it's about being aggressive and it's about shareholder value.มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด มันเป็นเรื่องการโจมตี และมันเป็นเรื่องของมูลค่าหุ้น The Corporation (2003)
Anyway, 1 0 years ago, the market share for healthy food snacks was imperceptible among 6- to 12-year-olds.เอาล่ะ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว การกระจายของตลาดขนมเพื่อสุขภาพ นั้นน้อยมาก ประมาณช่วงอายุี่ 6-12 ปี Alvin and the Chipmunks (2007)
I'm looking to increase my market share here, Mike.ฉันกำลังมองหาส่วนแบ่งการตลาด ของฉันที่นี่เพิ่ม ไมค์ Buyout (2012)
The company's market share went from 35 to 8.ทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของ บริษัทยานี้ลดลงจาก 35% เหลือ 8% Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
They're in trouble, dragged down by a 48% drop in the market share of their largest division.พวกเขากำลังมีปัญหา เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดลดลงถึง 48% จากที่เคยครองตลาดอันดับหนึ่ง Gina Zanetakos (No. 152) (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
market shareThe company's immediate priority is to expand the market share.
market shareThis is a great opportunity to increase our market share.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนแบ่งการตลาด[N] market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งตลาด, Example: ปีนี้สินค้าของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น 20%, Thai definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
ส่วนแบ่งตลาด[N] market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งการตลาด, Example: ธนาคารและสถาบันการเงินต่างแย่งส่วนแบ่งตลาดกันด้วยการปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น, Thai definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนแบ่งในตลาด[n. exp.] (suanbaeng nai talāt) EN: market share ; slice of the market   FR: part de marché [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
占有率[zhàn yǒu lǜ, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, ] market share, #9,387 [Add to Longdo]
市占率[shì zhàn lǜ, ㄕˋ ㄓㄢˋ ㄌㄩˋ, / ] market share; abbr. for 市場佔有率|市场占有率 [Add to Longdo]
市场占有率[shì chǎng zhàn yǒu lǜ, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, / ] market share [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーケットシェア[, ma-kettoshiea] (n) market share [Add to Longdo]
市場シェア[しじょうシェア, shijou shiea] (n) market share [Add to Longdo]
市場占有率[しじょうせんゆうりつ, shijousenyuuritsu] (n) market share [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top