ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

many a time

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -many a time-, *many a time*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
many a time[ADV] บ่อย, See also: ถี่, หลายครั้ง, Syn. often

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Been there many a time, my friend.- ฉันก็เจอบ่อย Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Aye, many a time that monster has been the difference between life and death for our Rangers.ใช่ แต่หลายคราที่ อสูรร้ายนั่นคือสิ่งที่เป็น ความเป็นความตาย ของหน่วยลาดตระเวนของเรา What Is Dead May Never Die (2012)
I've seen it many a time. I mean...ไม่คิดจะเฮฮาบ้างเลยเหรอ Office Christmas Party (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
many a timeMany a time did he give me good advice.
many a timeShe called me many a time.
many a timeSuch a thing has happened many a time to me.

Japanese-English: EDICT Dictionary
幾度となく[いくどとなく, ikudotonaku] (adv) on countless occasions; many a time [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top