ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

managerial

M AE2 N IH0 JH IH1 R IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -managerial-, *managerial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
managerial(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ, Syn. administrative, executive
managerially(adv) ทางการจัดการ
managerialism(n) การจัดการ, See also: งานของผู้จัดการ, ลักษณะของการจัดการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ, เกี่ยวกับการจัดการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
managerial staffคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managerial accountingการบัญชีบริหาร [TU Subject Heading]
Managerial Conclusionการสรุปเชิงบริหาร [การแพทย์]
Managerial economicsเศรษฐศาสตร์การบริหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which doesn't speak very highly of my managerial skills.ซึ่งไม่ดีเลย สำหรับการบริหารงานของผม Crash (2004)
Just use your managerial pull to move Keefe from 3825 to suite 4080.มันง่ายมาก แค่ใช้อำนาจของคุณ ย้ายคีฟ จากห้อง 3825 ไปห้องสวีท 4080 Red Eye (2005)
Our stocks have never been higher. -Yes, from a managerial standpoint.หุ้นเราไม่เคยสูงขนาดนี้ Iron Man 2 (2010)
All right, look, with just me at the helm, this is it, dude; my managerial Bushido test, okay?โอเค ฟังนะ มีแต่ฉันที่ถือหางเสืออยู่ นี่มันคือทดสอบการบริหารงานแบบบูชีโดขอฉันนะเพื่อน เข้าใจนะ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
This Saturday I'm taking one of you to a managerial seminar in Indianapolis.เสาร์นี้ฉันจะพาสักคน ไปสัมมนาที่อินเดียนาโปลิส Super Sunday (2011)
Of course, Mr. Norburg understands the terms of his managerial and public relations responsibilities should he leave.ตกลง คุณนอรเบิร์ก ได้รับทราบถึงความรับผิดชอบ ในด้านการจัดการและประชาสัมพันธ์แล้ว Event Horizon (2013)
And more recently, Curtis had been making claims of managerial incompetence.ไม่นานมานี้ เคอร์ติสตั้งข้อกล่าวหา ถึงการขาดคุณสมบัตของการจัดการ Red Lacquer Nail Polish (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
managerialHe has managerial talent.
managerialHe was advanced to a managerial post.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบัญชีบริหาร[kān banchī børihān] (n, exp) EN: management accounting ; managerial accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ[kān banchī pheūa] (n, exp) EN: managerial accounting
ทักษะในการจัดการ[thaksa nai kān jatkān] (n, exp) EN: managerial skills

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MANAGERIAL M AE2 N IH0 JH IH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
managerial (j) mˌænɪʤˈɪəʳrɪəʳl (m a2 n i jh i@1 r i@ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
役職[やくしょく, yakushoku] (n) post; managerial position; official position; (P) #4,482 [Add to Longdo]
管理会計[かんりかいけい, kanrikaikei] (n) managerial accounting [Add to Longdo]
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability [Add to Longdo]
経営上[けいえいじょう, keieijou] (adj-no) administrative; managerial; operational [Add to Longdo]
職制[しょくせい, shokusei] (n) office organization; office organisation; managerial post [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top