ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malerin

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malerin-, *malerin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา malerin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *malerin*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's an American painter who lives in Rome.Eine Malerin aus Amerika, die jetzt in Rom lebt. Fühlt sich wie in den Kolonien. La Dolce Vita (1960)
OH, YES, DEAR. YES, WELL, I'M SURE IT'S VERY ORIGINAL.Vielleicht wirst du später mal eine berühmte MalerinThe Innocents (1961)
Well, Judy, I think you're a natural born painter.Judy, du bist ein Naturtalent als MalerinBorn to Die (1966)
You're very talented.Sie sind eine begabte MalerinLes Biches (1968)
An article about women painters brought CIaude a thank-you note.Er schrieb einen Artikel über Malerinnen. Eine von ihnen bedankte sich, und er besuchte sie in ihrem Atelier. Two English Girls (1971)
The painter, huh?Die Malerin, hm? Only the Wind Knows the Answer (1974)
Tell me your story, and about the scroll's author.Erzähl mir von dir und der Malerin dieser Gazellen. Arabian Nights (1974)
You say your girlfriend paints?Du sagtest, deine Freundin wäre Malerin? Ja, warum? Spasmo (1974)
- She's a fully qualified painter, you know.Sehr intelligent. Sie ist auch eine sehr begabte Malerin, müssen Sie wissen. - Ach, wirklich? The Hotel Inspectors (1975)
I said I was a painter and my work was good, and that I wanted to improve.Ich sagte, ich bin Malerin, meine Bilder sind gut und ich will noch besser werden. Love and Cool Water (1976)
You know, I never thought I'd tell you this, but you're a pretty fine painter.Ich gebe es ungern zu, aber du bist eine gute MalerinThe Pony Cart (1976)
I feel like a-- Like an artist... About to part with a painting That she doesn't want to sell...So fühlt sich eine Malerin, die sich vom Werk trennt, das sie nicht verkaufen will. California Suite (1978)
Hey, see him, that's Professor D'Arcangelo,Hast Du den gesehen? Das war Professor D'Archangelo. Er kommt aus dem Haus der jungen MalerinThe Bloodstained Shadow (1978)
I should go to New York and live in a loft, become a painter.Ich sollte in New York als Malerin in einem Loft leben. Foxes (1980)
"Prominent West Coast artist Rina Casselas, the victim of a brutal slaying.""Die bekannte Malerin Rina Casselas wurde brutal ermordet!" Steele Among the Living (1983)
- For a painter, more like tragic.- Bei einer Malerin eher tragisch. Steele Among the Living (1983)
A successful but waning artist is broke.Überleg doch mal: Eine erfolgreiche Malerin ist pleite. Steele Among the Living (1983)
Yeah, I'll say. I'm still looking for the payoff. Let's see if we can't learn something, shall we, gentlemen?Die Malerin betreibt hier eine Art ästhetischen Mystizismus. The Lost Madonna (1989)
When I was your age, I'd already decided to become an artist.Ich War ungefähr so alt wie du, als ich beschloss, Malerin zu Werden. Kiki's Delivery Service (1989)
The spirit of witches.Eine geborene Hexe, eine geborene Malerin, ein geborener Bäcker... Kiki's Delivery Service (1989)
-She's an artist in her own right, right?Sie ist selbst MalerinNew York Stories (1989)
Are you an artist?- Sind Sie MalerinNew York Stories (1989)
Still the artist, huh?Immer noch eine MalerinJerico Games (1991)
- You're a painter.- Sie sind MalerinThe Player (1992)
You're an artist?Sind Sie MalerinWhite Sands (1992)
She's a painter.- Was fr eine? Sie ist MalerinShort Cuts (1993)
Hermine, my oldest sister, was an amateur painter.Hermine, meine älteste Schwester, war HobbymalerinWittgenstein (1993)
A new woman artist.Es gibt Bilder einer neuen MalerinEat Drink Man Woman (1994)
My mother was an icon painter from Dahkur Province.Meine Mutter war Ikonenmalerin aus der Provinz Dahkur. Second Skin (1994)
I'm a painter.- Ich bin Malerin. - Sie malen? Surviving Picasso (1996)
They're painters.Malerinnen. Surviving Picasso (1996)
I don't have one, but I'm very much a painter.- Ich habe keinen. - Aber ich bin trotzdem MalerinSurviving Picasso (1996)
I'm not going on to law school, but I shall try and be a painter!Ich studiere auf keinen Fall Jura. Ich setze alles daran, Malerin zu werden. Surviving Picasso (1996)
We need to see the paintings.Man muss die Bilder sehen. Sie ist MalerinThe Horse Whisperer (1998)
The artist that painted this was a witch.Die Malerin des Bildes war eine Hexe. The Painted World (1999)
Remember Blanca Romero, the painter? She lives in the Hotel Clarita, next to the convent of Santa Clara.Blanca Romero, die Malerin, wohnt im Hotel Clarita beim Kloster Santa Clara. Before Night Falls (2000)
"If need be she would say I'm a painter."Wenn nötig, würde sie sagen, ich wäre eine MalerinThe Girl (2000)
"The idea that I could be a failure as a painter doesn't occur to Bu Save."Dass ich als Malerin ein Versager bin, kommt Bu Save gar nicht in den Sinn. The Girl (2000)
What do you think, painter?Was meinst du, MalerinThe Girl (2000)
Where's the painter?Wo ist die MalerinThe Girl (2000)
This year we gave it to Lupe, the Mexican finger painter.Dieses Jahr haben sie es an Lupe vergeben, eine FingerfarbenmalerinNot Another Teen Movie (2001)
She's a wonderful painter.Sie ist eine wunderbare MalerinFrida (2002)
- I'm a painter.- Ich bin MalerinFrida (2002)
- A painter.- MalerinFrida (2002)
A beautiful painter lives in your building, and you haven't asked her out. Why?Wieso führst du nicht die hübsche Malerin aus? Remnants (2003)
I don't know, maybe when I get back, I'll ask out that painter.Vielleicht frage ich die hübsche Malerin, ob sie mal mit mir ausgeht. Remnants (2003)
Please, you have a "decorator"...Du hast eine MalerinThe Perfect Present (2003)
I could only hope he was referring to his ex-decorator's name.Ich hoffte, damit meinte er den Namen seiner Ex-MalerinThe Perfect Present (2003)
That is not the way you talk to your ex-decorator.So spricht man nicht mit seiner Ex-MalerinThe Perfect Present (2003)
This is the painter.Das ist die MalerinSummer in Berlin (2005)

German-Thai: Longdo Dictionary
Malerin(n) |die, pl. Malerinnen| จิตรกรที่เป็นผู้หญิง, นักวาดรูป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maler {m}; Malerin {f} | Maler {pl}painter | painters [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top