ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make of

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make of-, *make of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make of[PHRV] ทำจาก, See also: สร้างจาก, สร้างด้วย, Syn. fashion from, form from, make from, make out of, produce from
make of[PHRV] ทำให้เป็น, See also: สร้าง
make off[PHRV] รีบออกไป, See also: รีบผละไป, Syn. make away
make off with[PHRV] ฉกหนีไป, See also: ขโมยและรีบหนีไป, Syn. fly off with, get away with
make off with[PHRV] ทำให้สูญเสีย, Syn. make away with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, what do you make of it? They were looking for something.มันกำลังตามหาบางอย่าง The Six Thatchers (2017)
What do you make of miss weathers?คุณคิดยังไงกับคุณเวทเธอร์ส Morgan (2016)
So, what do you make of all this doll stuff?แล้วคุณคิดยังไง เกี่ยวกับเรื่องตุ๊กตา The Boy (2016)
What do you make of it?คุณไม่ทำอะไรมันได้หรือไม่ Arrival (2016)
- Not a good joke. So now, what am I to make of the likes of you?ต้องทำไฉนถึงจะเข้าใจ นกแบบคุณ The Angry Birds Movie (2016)
- Well, what do you make of it?- แล้วเธอคิดว่าไง Fallen (2016)
I didn't know what to make of it until tonight,I didn't know what to make of it until tonight, Haunted (2015)
Well, I cannot wait to see what you make of it.แหม ฉันชักจะรอที่จะ เห็นเธอทำมันไม่ไหวแล้ว Checking In (2015)
Make of the message what you will.เอาข้อความไปใช้ได้ The Blind Fortune Teller (2015)
He has two previous hits with the same make of bullet.เขาเคยลงมือ 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ด้วยกระสุนแบบเดียวกัน The Whites of His Eyes (2015)
Not sure what to make of them.เราไม่แน่ใจว่าอะไรสร้างมันขึ้นมา Godzilla (2014)
I didn't know what to make of all this.และทันใดนั้น ชั้นก็ไม่รู้ทำยังไงต่อ Renaissance (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make ofFinancial experts don't know what to make of this trend.
make ofI don't know what to make of your actions.
make ofIf a fire should break out, I would make off with my flute.
make ofThe colour and make of your company president's car are?
make ofWhat do you make of him?
make ofWhat do you make of his attitude towards us these days?
make ofWhat do you make of it?
make ofWhat do you make of my pie?
make ofWhat do you make of this?
make ofWhat make of computer do you use?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซ่นผี[V] propitiate the spirits, See also: make offerings or sacrifice to the spirits, Syn. ไหว้ผี, Example: ชาวบ้านนำของไปเซ่นผี ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของพิธี, Thai definition: เอาอาหารเป็นต้นไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า
เซ่นไหว้[V] make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits, Syn. เซ่นสรวง, เซ่นสังเวย, Example: ลูกหลานจะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ยเป็นประจำ, Thai definition: บูชาเทวดาหรือเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น
ประกอบ[V] make of, Syn. ทำจาก, Example: กล่องใส่ดินสอนี้ประกอบจากวัสดุเหลือใช้
เซ่น[V] make offerings, See also: worship, sacrifice to the spirits, Syn. สังเวย, บวงสรวง, Example: อาหารที่เสร็จจากเซ่นผีแล้ว ถือกันว่าเป็นอาหารที่หมดรสแล้ว, Thai definition: เอาอาหารเป็นต้นไปไหว้หรือสังเวยผีหรือเจ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings ; worship ; sacrifice to the spirits ; propitiate the spirits by a sacrifice/offerings of food   
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
เซ่นผี[v. exp.] (sen phī) EN: propitiate the spirits make offerings to the spirits ; sacrifice to the spirits   
เซ่นไหว้[v.] (senwāi) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits   FR: honorer les esprits

Japanese-English: EDICT Dictionary
カバー曲[カバーきょく, kaba-kyoku] (n) remake of another artist's song (a "cover") [Add to Longdo]
手を掛ける[てをかける, tewokakeru] (exp,v1) (1) to lay hands on; to touch; (2) to care for; to look after; (3) to make off with; to steal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top