ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mainstream

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mainstream-, *mainstream*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mainstream(เมน'สทรีม) n. ทางสำคัญ, ทางหลัก, แนวโน้มที่สำคัญ, แม่น้ำที่มีสาขา

English-Thai: Nontri Dictionary
mainstream(n) ทางสำคัญ, ทางหลัก, หลักสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mainstreamกระแสหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mainstreaming in educationการเรียนร่วม [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
mainstream(n) the prevailing current of thought
mainstreamed(adj) (of the handicapped) placed in regular school classes

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
mainstream

n. The prevailing opinion or practise; as, the doctor avoided using therapies outside the mainstream of modern medical practice. [ PJC ]

mainstream

v. t. (Education) TO place (a student) in regular school classes; -- used especially of mentally or physically handicapped children. [ WordNet 1.5 ]

mainstreamed

adj. (Education) Placed in regular school classes; -- of the handicapped. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Agent Mulder has developed a consuming devotion to an unassigned project outside the Bureau mainstream.Spooky Mulder "ผี" มัลเดอร์ Agent Mulder ได้เริ่มอุทิศตัวเองให้กับ Deep Throat (1993)
I don't know, maybe we mainstream-schooled you too soon.ไม่รู้เหมือนกัน บางที เราอาจจะให้ลูกเรียนในโรงเรียนเร็วเกินไป Mean Girls (2004)
$60 barrels of oil would be obsolete if that thing ever hit the mainstream.น้ำมันบาร์เรลละ60ดอลลาร์จะตกยุคไปเลยถ้าไอ้นี่ออกสู่ตลาด Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
And here we have dreams of settling these little ones in the mainstream.ส่วนฝันเรานั้นก็คือการดูแลเด็ก ตัวน้อยเหล่านี้ให้ไปถึงัฝ่งฝัน Like Stars on Earth (2007)
We just wanna be part of mainstream society.เราอยากมีชีวิตปกติแบบคนอื่นๆบ้าง Strange Love (2008)
I'm mainstreaming.ผมกินทรูบลัดแล้ว Escape from Dragon House (2008)
- Mainstreaming.- กินเลือดปลอม Escape from Dragon House (2008)
I'm doing my best to mainstream.แวมไพร์ชอบทำแบบนั้นล่ะสิ Sparks Fly Out (2008)
Suckin' the blood from a police officer is not mainstreaming.ผมพยายามเป็นคนธรรมดาที่สุดแล้ว Sparks Fly Out (2008)
Yeah, mainstreaming's for pussies.เข้าใจมั้ย ไปพูดกันทีหลัง Burning House of Love (2008)
You are gonna mainstream, like I do.อุเบกขาเอาไว้ อย่างที่ผมทำ To Love Is to Bury (2008)
If you're their poster boy, the mainstreaming movement is in very deep trouble.มีอะไร ? ถ้าเกิดนายเป็นนายแบบพวกนั้นล่ะก็ Plaisir d'amour (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mainstreamOutside the mainstream of orthodox Judaism the apocalyptic books were more successful with certain movements.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mainstream
mainstreaming

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mainstream

Japanese-English: EDICT Dictionary
主流[しゅりゅう, shuryuu] (n, adj-no) (1) mainline; mainstream; (2) main current (stream); (P) #6,244 [Add to Longdo]
反主流[はんしゅりゅう, hanshuryuu] (n, adj-no) anti-mainstream; fringe [Add to Longdo]
反主流派[はんしゅりゅうは, hanshuryuuha] (n) anti-mainstream faction; fringe group; dissident group [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
主流[しゅりゅう, shuryuu] mainline (a-no), mainstream [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top