ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mager

M AE1 G ER0   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mager-, *mager*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ,ภาพในใจ,ความนึกคิด,มโนภาพ,รูปภาพ,จินตนาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
imagery(n) รูปปั้น,รูปภาพ,ความฝัน,อุปมาอุปไมย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One time I brought a wheelbarrow, and when the mager tried to stop me from filling it up,มีครั้งนึงฉันเคยซื้อรถเข็นล้อเดียว และมีผู้จัดการพยายามห้ามไม่ให้ฉันนั่งมัน Duets (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้โทษ[v. exp.] (hai thōt) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging   FR: nuire ; endommager
คนขายเนยแข็ง[n. exp.] (khonkhāi noēikhaeng) FR: fromager [m] ; fromagère [f]
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย[org.] (Phiphitthaphan Hun Khīpheung Thai ) EN: Thai Human Imagery Museum   
พร่า[v.] (phrā) EN: destroy ; kill ; damage   FR: détruire ; endommager ; abîmer
โรงทำเนยแข็ง[n. exp.] (rōng tham noēikhaeng) FR: fromagerie [f]
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: scar ; mark ; flaw   FR: endommager
ทำให้เสียหาย[v. exp.] (thamhai sīahāi) FR: abîmer ; endommager
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate   FR: indemniser ; dédommager
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return   FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGER    M AE1 G ER0
MAGER    M EY1 G ER0
MAGERS    M AE1 G ER0 Z
MAGERMAN    M AE1 G ER0 M AH0 N

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曲げる[まげる, mageru] Thai: ดัดให้งอ English: to bend
曲げる[まげる, mageru] Thai: ทำให้โก่ง English: to crook

German-Thai: Longdo Dictionary
mager(adj) ที่มีไขมันน้อย เกือบไร้ไขมัน, See also: fettarm, dünn

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magerdruck {m}roman typeface; roman letters [Add to Longdo]
Magerjoghurt {m}; Magerjogurt {m}lowfat plain yogurt [Add to Longdo]
Magerkeit {f}leanness [Add to Longdo]
Magerkeit {f}meagerness [Add to Longdo]
Magerkeit {f}spareness [Add to Longdo]
Magermilch {f}skim milk [Add to Longdo]
Magermilchpulver {n}nonfat dry milk [Add to Longdo]
Magerquark {m} [cook.]lowfat quark [Add to Longdo]
Magerton {m}short clay [Add to Longdo]
mager {adv}leanly [Add to Longdo]
mager; dünn {adj} | magerer; dünner | am magersten; am dünnstenskinny | skinnier | skinniest [Add to Longdo]
mager; knapp {adj} | magerer | am magerstenmeagre; meager | more meager | most meager [Add to Longdo]
mager {adj}scrawny [Add to Longdo]
magerfatless [Add to Longdo]
magergaunt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
圧し曲げる[へしまげる, heshimageru] (v1) to bend [Add to Longdo]
音画[おんが, onga] (n) (1) Tonmalerei (musical imagery); (2) (See トーキー) sound film [Add to Longdo]
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn [Add to Longdo]
曲げる[まげる, mageru] (v1,vt) to bend; to crook; to lean; to yield (a point); to depart (from a principle); (P) [Add to Longdo]
熊啄木鳥[くまげら;クマゲラ, kumagera ; kumagera] (n) (uk) black woodpecker (Dryocopus martius) [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
曲げる[まげる, mageru] biegen, verdrehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  mager /maːgr/
   fatless; gaunt; lean; leanly; meager; meagre; skinnily; skinny

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  mager /maɤ°ər/
   1. gaunt; lean; meager; skimpy; skinny; thin
   2. gaunt; lean; slender; thin
   3. gaunt; thin
   4. gaunt

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  mager
   1. gaunt; lean; meager; skimpy; skinny; thin
   2. gaunt; lean; slender; thin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top