ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luxuriates

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luxuriates-, *luxuriates*, luxuriate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา luxuriates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *luxuriates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luxuriate[VI] เจริญงอกงาม, See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. thrive
luxuriate[VI] อยู่อย่างสุขสบาย, See also: อยู่อย่างเพลิดเพลิน, Syn. revel
luxuriate in[PHRV] มีความปิติยินดีอย่างยิ่ง, See also: รื่นเริงอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luxuriate(ลักซู' ริเอท') vi. อยู่อย่างเพลิดเพลิน,อยู่อย่างฟุ่มเฟือย,เจริญงอกงาม,รุ่งเรือง,มีความปีติยินดีมาก, See also: luxuriation n., Syn. revel

English-Thai: Nontri Dictionary
luxuriate(vi) อยู่อย่างฟุ่มเฟื่อย,อยู่อย่างสุขสบาย,เจริญงอกงาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the moment one happens upon Shibden abruptly with... no time to luxuriate in anticipation.มาที่ชิบเดน ในทันที ไม่ต้องมีเวลายินดีกับการรอคอย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luxuriate (v) lˈʌgʒˈuəʳrɪɛɪt (l uh1 g zh u@1 r i ei t)
luxuriated (v) lˈʌgʒˈuəʳrɪɛɪtɪd (l uh1 g zh u@1 r i ei t i d)
luxuriates (v) lˈʌgʒˈuəʳrɪɛɪts (l uh1 g zh u@1 r i ei t s)
luxuriating (v) lˈʌgʒˈuəʳrɪɛɪtɪŋ (l uh1 g zh u@1 r i ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwelgen into luxuriate [Add to Longdo]
schwelgendluxuriating [Add to Longdo]
schwelgtluxuriates [Add to Longdo]
schwelgteluxuriated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
茂る(P);繁る[しげる, shigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be in full leaf; to be rampant; to luxuriate; to be luxurious; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top