ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lubricated

L UW1 B R AH0 K EY2 T IH0 D   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lubricated-, *lubricated*, lubricat, lubricate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lubricated มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lubricated*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lubricate[VI] ทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่น
lubricate[VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, คลาย, Syn. ease
lubricate[VT] หยอดน้ำมันหล่อลื่น, See also: ทำให้ลื่น
lubrication[SL] เหล้า, See also: สุรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lubricate(ลู'บริเคท) vt. หล่อลื่น,ทำให้ลื่น. vi. เป็นตัวหล่อลื่น,ใส่สารหรือน้ำมันหล่อลื่น, See also: lubrication n. ดูlubricate lubricational adj. ดูlubricate lubricative adj. ดูlubricate lubricator n. ดูlubricate

English-Thai: Nontri Dictionary
lubricate(vt) หยอดน้ำมันเครื่อง,ทำให้ลื่น,หล่อลื่น
lubrication(n) การหล่อลื่น,การใช้น้ำมัน
lubricator(n) ผู้หยอดน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่อง,เครื่องพ่นน้ำมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lube oil; lubricating oilน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lubricating oil; lube oilน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lubricationการหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lubrication systemระบบหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splash lubricationการหล่อลื่นแบบวิดสาด (น้ำมัน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry sump; dry sump lubricationการหล่อลื่นแบบอ่างแห้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry sump lubrication; dry sumpการหล่อลื่นแบบอ่างแห้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet-sump lubrication; wet sumpการหล่อลื่นแบบอ่างน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wet sump; wet-sump lubricationการหล่อลื่นแบบอ่างน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lubricating Oilน้ำมันหล่อลื่น
เป็นน้ำมันที่ใช้เคลือบช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส เพื่อลดความเสียดทานและการสึกหรอ นอกจากนี้ยังช่วยระบายความร้อน ถ่ายทอดกำลัง ทำความสะอาดคราบเขม่าและเศษโลหะที่เกิดจากการสึกหรออีกด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Lubricationการหล่อลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lubrication and lubricantsการหล่อลื่นและตัวหล่อลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lubricating oilนำ้มันหล่อลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lubricating oilsน้ำมันหล่อลื่น [TU Subject Heading]
Lubrication and lubricantsการหล่อลื่นและสารหล่อลื่น [TU Subject Heading]
Lubrication and lubricants industryอุตสาหกรรมการหล่อลื่นและสารหล่อลื่น [TU Subject Heading]
lubricating oilน้ำมันหล่อลื่น, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนของปิโตรเลียม มีสถานะเป็นของเหลว มีจุดเดือดระหว่าง 305°C - 405°C  ในแต่ละโมเลกุลจะมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่ 18 - 25 อะตอม เป็นน้ำมันที่ใช้ลดความเสียดทานระหว่างวัตถุต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lubricatingหล่อลื่น [การแพทย์]
Lubricationการหล่อลื่น, หล่อลื่น [การแพทย์]
Lubricative Action, Highตัวหล่อลื่นอย่างดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tear ducts operate on a normal basis to lubricate and protect the eye.ต่อมน้ำตาทำงานตามธรรมชาติ / เพื่อหล่อลื่นและป้องกันดวงตา City of Angels (1998)
'Lubricator', signed by all five band members with the original cover.'ลูบริเคเตอร์' ฉบับแท้ เซ็นต์ครบทั้ง 5 คนในวง Rock Star (2001)
The water goes down to the bottom and it lubricates where the ice meets the bedrock.น้ำไหลลงไปถึงก้นด้านล่าง หล่อลื่นจุดที่น้ำแข็งต่อกับพื้นหินที่รองรับ An Inconvenient Truth (2006)
Bumblebee, stop lubricating the man.บัมเบิ้ล บี หยุดหล่อลื่นเจ้าคนนี้ได้แล้ว Transformers (2007)
Next, she'll need to be well lubricated.ต่อไปเธอจะต้องกึ่มให้ได้ที่ Chuck Versus the Seduction (2008)
We've been lubricating his eyes by hand.เราเพิ่งหล่อลื่นตาเค้าด้วยมือไปแล้ว Adverse Events (2008)
Same kind used to lubricate a bicycle chain.แบบเดียวกับที่ใช้ใน การหล่อลื่นโซ่จักรยาน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Dr.Hodgins found microscopic fragments of steel and traces of lubricating oil.ด็อกเตอร์ฮอดจินส์ พบอนุภาคขนาดเล็ก ของเหล็กกล้าและร่องรอย ของน้ำมันหล่อลื่น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
And then I need to lubricate the end of the tube that i'm going to thrust about four inches.เราก็จะรู้ความยาว ของปลายท่อ Insidious (2010)
There is some indication of increased lubrication.มีข้อบ่งชี้ว่าจะมีสารหล่อลื่นธรรมชาติเพิ่มขึ้น Love & Other Drugs (2010)
The rubbing together of your vocal cords at above-average rates without proper lubrication.เป็นการที่เส้นเสียงถูกันและมีความถี่มากกว่าปกติ โดยที่ไม่มีสารหล่อลื่น Pitch Perfect (2012)
The already overly sexualized minstrel show featuring teen pregnancy and the ridiculously unnecessary lubrication of lightning.เป็นโชว์ที่มีความสุดยอดทางเพศ แสดงกับวัยรุ่นที่ท้อง และกับมุกไร้สาระโง่ๆ หล่อลื่นจากฟ้าผ่า The Role You Were Born to Play (2012)
It's a non-lubricated condom, but it'll collect your pearls.มันเป็นถุงยางอนามัยที่ไม่หล่อลื่น แต่จะเก็บไข่มุกของคุณ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Also, garlic, hairspray, and lubricating oil.และก็ กระเทียม สเปรยฉีดผม น้ำยาหล่อลื่น Confaegion (2013)
That tiger blood will lubricate it.เลือดของเสือนั่น จะหล่อลื่นมันอย่างดี The Interview (2014)
As a majority shareholder of British Imperial Lubrication and Coolant Co., limited, Alexander Grayson is now your employer.- Als Mehrheitseigner des British Imperial Lubrication and Coolant Co., Limited, ist Alexander Grayson jetzt Euer Auftraggeber. Goblin Merchant Men (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lubricatTea is like the lubricating oil of work to allow it to proceed smoothly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อเลี้ยง[V] moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
หล่อ[V] protect (with water or oil), See also: lubricate, Example: คุณแม่หล่อน้ำมันไว้ที่ฐานของตู้กับข้าว เพื่อป้องกันมด, Thai definition: ขังน้ำ หรือน้ำมันไว้ เพื่อรักษาหรือป้องกันสิ่งอื่น
อัดฉีด[V] lubricate, See also: grease, Syn. อัดจาระบี, Example: น้ำมันประเภทจาระบีใช้สำหรับอัดฉีดล้อรถ, Thai definition: อัดจาระบีเข้าที่ข้อต่อรถยนต์
หล่อลื่น[V] lubricate, Example: น้ำตาช่วยหล่อลื่นไม่ให้เยื่อหุ้มตาแห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
หล่อ[v.] (lø) EN: lubricate ; protect with oil/water   FR: lubrifier
หล่อลื่น[v.] (løleūn) EN: lubricate   FR: lubrifier
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: moisten ; nourish ; lubricate   
น้ำมันหล่อลื่น[n. exp.] (nāmman løleūn) EN: lubricating oil   FR: lubrifiant [m]
หยอดน้ำมัน[v. exp.] (yøt nāmman ) EN: lubricate ; oil ; grease   FR: lubrifier ; huiler ; graisser

CMU English Pronouncing Dictionary
LUBRICATE    L UW1 B R IH0 K EY2 T
LUBRICATED    L UW1 B R AH0 K EY2 T IH0 D
LUBRICATING    L UW1 B R AH0 K EY2 T IH0 NG
LUBRICATION    L UW2 B R IH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lubricate    (v) lˈuːbrɪkɛɪt (l uu1 b r i k ei t)
lubricated    (v) lˈuːbrɪkɛɪtɪd (l uu1 b r i k ei t i d)
lubricates    (v) lˈuːbrɪkɛɪts (l uu1 b r i k ei t s)
lubricating    (v) lˈuːbrɪkɛɪtɪŋ (l uu1 b r i k ei t i ng)
lubrication    (n) lˌuːbrɪkˈɛɪʃən (l uu2 b r i k ei1 sh @ n)
lubrications    (n) lˌuːbrɪkˈɛɪʃənz (l uu2 b r i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
润滑[rùn huá, ㄖㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] smooth; oily; sleek; to lubricate, #20,834 [Add to Longdo]
润滑油[rùn huá yóu, ㄖㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˊ ㄧㄡˊ, / ] lubricating oil, #21,206 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dochtschmierung {f}wick lubrication [Add to Longdo]
Druckölschmierung {f}pressure oil lubrication [Add to Longdo]
Druckschmierung {f}pump-fed lubrication [Add to Longdo]
Einölung {f}lubrication [Add to Longdo]
ohne Fettunlubricated [Add to Longdo]
Fettschmierung {f}grease lubrication [Add to Longdo]
Ölbadschmierung {f} [techn.]oil-bath lubrication [Add to Longdo]
Schmiermittel {n}lubricative [Add to Longdo]
Schmiernippel {n}lubricating nipple [Add to Longdo]
Schmieröl {n} | Schmieröle {pl}lubricating oil; lube | lubricants [Add to Longdo]
Schmierölkühlung {f}lubricating oil cooler [Add to Longdo]
Schmierring {m}lubrication ring [Add to Longdo]
Schmierstelle {f}lubricating point; monk [Add to Longdo]
Schmierung {f}lubrication [Add to Longdo]
Schmiervorrichtung {f}lubricator [Add to Longdo]
Zentralschmierung {f}central lubrication [Add to Longdo]
ölen | geölt | ölend | ölt | ölteto lubricate | lubricated | lubricating | lubricates | lubricated [Add to Longdo]
schmieren; abschmieren; ölen | schmierend | geschmiertto lubricate; to lube | lubricating | lubricated [Add to Longdo]
schmiertlubricates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルブリケーション[, ruburike-shon] (n) lubrication [Add to Longdo]
減摩;減磨[げんま, genma] (n,vs,adj-no) reduction in friction; lubrication [Add to Longdo]
差し油[さしあぶら, sashiabura] (n) (lubricating) oil; oiling a machine [Add to Longdo]
潤滑[じゅんかつ, junkatsu] (adj-na,n) smoothness; lubrication [Add to Longdo]
潤滑ゼリー[じゅんかつゼリー, junkatsu zeri-] (n) lubricating jelly [Add to Longdo]
潤滑油[じゅんかつゆ, junkatsuyu] (n) lubricating oil; (P) [Add to Longdo]
注油[ちゅうゆ, chuuyu] (n,vs) oiling; lubrication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lubricated \lubricated\ adj.
   smeared with oil or grease to reduce friction.
 
   Syn: greased.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lubricated
   adj 1: smeared with oil or grease to reduce friction [syn:
       {lubricated}, {greased}] [ant: {ungreased},
       {unlubricated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top