ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

love each other

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -love each other-, *love each other*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You truly love each other, and so you might have been truly happy.เจ้ารักกันอย่างลึกซึ้งจริงๆ และแม้ว่าเจ้าจะมีความสุขเพียงใด The Princess Bride (1987)
They don't think we love each other enough to do this. But they're wrong about me.พระไม่คิดว่าเรารักกันพอที่จะทำงั้นได้ แต่พระคิดผิดเกี่ยวกับข้า Rapa Nui (1994)
I know we both said some things we didn't mean but that doesn't mean we still don't love each other.ผมรู้เราต่างก็พูดบ้างอย่างที่ ไม่ตั้งใจ แต่ ไม่ได้แปลว่า เราไม่รักกันนี่ The One with George Stephanopoulos (1994)
They love each other more and more each dayพวกเขารักกันมากขึ้นๆทุกวัน James and the Giant Peach (1996)
"This is ridiculous. We love each other.นี่มันพิลึกนะ เรายังรักกันอยู่ The Story of Us (1999)
... butMommyandDaddy don't love each other anymore.... แต่แม่จ๋าและพ่อจ๋า ไม่รักกันอีกต่อไปแล้ว The Story of Us (1999)
should I be thrilled about how we love each other in a different way?คุณจะให้ผมทำให้ตื่นเต้น ตอนบอกลูก ว่าเรารักกันแบบอื่นแล้ว ด้วยหรือเปล่าล่ะ? The Story of Us (1999)
"This is ridiculous. We love each other."นี่มันพิลึกนะ เรายังรักกันอยู่ The Story of Us (1999)
Let's love each other for about 50 years.แล้วแต่งหน้าแปลกเหรอ Something About 1% (2003)
Do you guys love each other?คุณจะเห็นว่ามันตลกมั้ย / ที่ความรักคือกันและกัน? The Notebook (2004)
- You guys do love each other. - Don't do anything I wouldn't do.แฟนคุณรักในกันและกัน / อย่าทำสิ่งที่ฉันไม่อยากทำ The Notebook (2004)
The two of you who love each other to deathคุณสองคนรักกันจนวันตาย Sorry, I Love You (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
love each otherAs long as we love each other, we'll be all right.
love each otherBoth of my parents love each other.
love each otherDo you love each other very much?
love each otherFrom that time on, they came to love each other.
love each otherIt is quite natural the couple should love each other.
love each otherThey came to love each other.
love each otherThey love each other?
love each otherThey love each other.
love each otherTom and Sue love each other.
love each otherWe love each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชอบพอ[V] love, See also: love each other, Ant. เกลียด, Example: เด็กสองคนนี้ชอบพอกันมาหลายสิบปีแล้ว, Thai definition: ถูกอัธยาศัยกัน, รักใคร่กัน, พอใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other   FR: être intime avec

Japanese-English: EDICT Dictionary
相知る[あいしる, aishiru] (v5r) (1) to know each other; (2) to exchange vows; to love each other [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top