ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loslegen

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loslegen-, *loslegen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา loslegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *loslegen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's get this show on the road.Lass uns loslegenQueen of Outer Space (1958)
After 6: OO, we can move about.Nach 1 8:00 Uhr können wir loslegenThe Diary of Anne Frank (1959)
Right, now we can get cracking.- Jetzt können wir loslegenCarry On Constable (1960)
All right. Then let's start tonight.Okay, dann lass uns heute Abend loslegenThe Sun's Burial (1960)
Let's get on with it.Lass uns loslegen101 Dalmatians (1961)
We hope there won't be any shooting, but if there is think before you make a move.Hoffentlich gibt es keine Schießerei, aber wenn doch... denken Sie daran, bevor Sie loslegenExperiment in Terror (1962)
Oh, hon, we are on our way.Schatz, wir können loslegenHow the West Was Won (1962)
You've got to saddle it and get me off and running, that's all, Cathy.Wenn du mir jetzt hilfst, kann ich loslegen, Cathy. Shock Corridor (1963)
What do you say? Shall we shatter tradition and really let go?Sollen wir mal richtig loslegenThe Moon-Spinners (1964)
When you get your steam up you do some powerful preachifying.Wenn Sie erst mal richtig loslegen, halten Sie gewaltige Predigten. The Outrage (1964)
The timetableshows that the freight train should becomingthrough at 3:21.Nach Plan müsste er genau um 3.21 Uhr an dem Punkt sein, an dem wir loslegenRoom 13 (1964)
I'll get a special pass and be the first one to have a go.Ich habe eine besondere Eintrittskarte, damit kann ich loslegenStory of a Prostitute (1965)
Shall we... Shall we make it?Sollen wir loslegenMovie Star Munster (1965)
Say, where's Dad? He took Marilyn to the museum, and now he's down with Grandpa in the lab... working on an experiment.Marilyn, ich habe 6-7 Anzeigen eingekreist und will früh loslegenMummy Munster (1965)
Well, Paula, shall we simply plunge into it?Und, Paula, sollen wir einfach mal loslegenReturn of the Killer: Part 1 (1966)
When we make our move, there won't be time for guessing.Wenn wir loslegen, ist keine Zeit zum Raten. The Professionals (1966)
Don't you think you ought to start now, Tony?Meinen Sie nicht, Sie sollten jetzt loslegen, Tony? Watch the Birdie (1966)
I gotta work before the other lions come back.Ich muss loslegen, bevor die anderen Löwen zurück sind. House of Lions (1967)
Every time I start rolling, you make sense.Wenn ich loslegen will, sagst du was Vernünftiges. Praise the Fuhrer and Pass the Ammunition (1967)
Before you start anything, I can't afford to lose another man.Bevor Sie hier loslegen... Ich kann nicht noch einen verlieren. El Dorado (1967)
C'mon, let's go!- Lasst uns loslegenThe Graduate (1967)
So I think we can pick up our platinum and go.Ich denke, wir können unser Platin nehmen und loslegenSweet Charity (1967)
First secure the beachhead, then you can be a wildcat.ist der Brückenkopf gesichert, kann man richtig loslegenAnzio (1968)
When we get going, Mr. Jones, we don't futz around.Wenn mir mal loslegen, Mr. Jones, meinen wir es ernst. Ice Station Zebra (1968)
We' d have been set to go now instead of having to start from scratch!Wir könnten jetzt loslegen anstatt von vorne anfangen zu müssen! Rosemary's Baby (1968)
You open up and you'll be scragged from every window on the street.Wenn Sie hier loslegen, kommt aus jedem Fenster 'ne Portion Blei. A Piece of the Action (1968)
All right, let's get organized.Lasst uns loslegenThe Well (1969)
- I'm raring to go.Ich möchte loslegen, Sir. Midnight Cowboy (1969)
This high ground here we'll use for observation before we move in.- Klar. Diese Anhöhe nutzen wir zur Observation, bevor wir loslegenOne Army at a Time (1970)
All right, one other important detail before we start.Noch ein wichtiges Detail, bevor wir loslegenStanding Room Only (1970)
If the ploughs go in, I'll give the order. No one else. Right.Wenn die Pflüge loslegen, gebe nur ich die Order. Airport (1970)
- Get a move on then!Man muss einfach nur loslegenA Swedish Love Story (1970)
Let's go to Yuma!Ihr werdet staunen, wenn wir loslegenCompaneros (1970)
It would take about 200,000 marks to get it started.Man bräuchte ungefähr 200.000 Reichsmark zum Loslegen. Gut. Easy Come, Easy Go (1971)
If the lords in Brussels or at the local Council think... they can ruin Waterhoek with a bridge, they've got it wrong.Wenn die Herren in Brüssel meinen, sie könnten loslegen... und Waterhoek mit einer Brücke verschandeln, irren sie sich. Mira (1971)
If he flushes that nigger, you could really show us some fancy shooting.Wenn er den Nigger da rauskriegt, kannst du richtig loslegenValdez Is Coming (1971)
Well, we're going to kick straight off this week with our mortuary quiz, so have your pens and pencils ready.Also, diese Woche wollen wir gleich richtig loslegen... mit unserem Leichenhallen-Quiz. Halten Sie was zum Schreiben bereit. The Nude Man (1972)
Them don't know, sir!Sie wollen wieder loslegenThe Harder They Come (1972)
And now, the fun begins!Auf, lasst uns loslegenThose Dirty Dogs (1973)
All right, I think we can begin.Also gut, ich glaube wir können loslegenA Wrongful Death (1973)
Well, let's get going, huh?Dann lassen Sie uns loslegen, ok? Before I Die (1973)
I want to go over to my place and start, you know, getting it on, 'cause I'm just tired of this all.Ich möchte rüber gehen, zu mir und... du weißt schon, nochmal richtig loslegenThe Conversation (1974)
Win or lose, nobody loses when they wind up there.Gewinnen oder verlieren. Keiner verliert, wenn die dort loslegenThe Prisoner of Second Avenue (1975)
Do you think we should move?Sollen wir loslegenLosing Streak (1976)
Thank you. Let's get this circus on the road.Jimmy, lass uns mal loslegen mit dem Zirkus. Empire of the Ants (1977)
You got some joint, here.Dann werde ich gleich loslegenHigh Anxiety (1977)
Because if we're going to start about our private lives... I've got a few for you too.Wenn wir mit dem Privatleben loslegen, hab ich zwei, drei Hiebe auf Lager. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
We'd better get to work.Wir sollten mal loslegen, Señor. Hitch-Hike (1977)
The patient's yours, Dr. Richards.Sie dürfen loslegen, Dr. Richards. Coma (1978)
- Go, go!Komm, lass uns loslegenDawn of the Dead (1978)

German-Thai: Longdo Dictionary
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anstoßen; los legen; loslegen; losgehen; beginnento kick off [Add to Longdo]
loslegento jump off [Add to Longdo]
losziehen; loslegen; sich aufmachen | allein losziehen; eigene Wege gehento strike out | to strike out on one's own [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top