ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look forward to

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look forward to-, *look forward to*
English-Thai: Longdo Dictionary
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look forward to[IDM] ตั้งตาคอย, See also: รอคอย
look forward to[PHRV] ตั้งตาคอย, See also: รอคอย
look forward to[PHRV] ตั้งหน้ารอคอย, Syn. anticipate

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if you want my personal opinion, I wouldn't look forward to it.แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผม ผมคงไม่รอวันนั้นหรอก Oh, God! (1977)
You'll want to contact Agent Mulder. We look forward to your reports.พวกเรา เชื่อมั่นในตัวคุณ ว่ามี การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม Deep Throat (1993)
- I look forward to it.ผมจะคอยนะ Don Juan DeMarco (1994)
Oh, that's nice. I look forward to play tennis with him.อ้อ ดีมากเลย ผมอยากเล่นเทนนิสกับท่านน่ะ The Jackal (1997)
- Can we look forward to some exciting new developments?เราจะได้ตื่นเต้นกับอะไรใหม่ๆ มั้ย The Truman Show (1998)
You can look forward to itคุณสามารถมองไปข้างหน้า GTO (1999)
Anyway, I look forward to more teamwork in the future. Hmm.อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการทำงาน เป็นทีมด้วยในอนาคต Inspector Gadget 2 (2003)
Assuming you accept the conditions, we look forward to your continuing to be a part of our Wellesley tradition.หากคุณยอมรับเงื่อนไข เราจะรอคุณ... เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในประเพณีเก่าแก่ของเวลส์ลี่ย์ Mona Lisa Smile (2003)
Good. I look forward to it.ดี ผมจะรอ Yankee White (2003)
I'll look forward to your return, big boy.จะตั้งตาคอยเธอกลับมานะจ๊ะ หนุ่มน้อย Howl's Moving Castle (2004)
Much smoother. Great, I look forward to coming back and working with you.ดี คงดีที่จะได้กลับไปร่วมงานกับนายอีก I Heart Huckabees (2004)
Well, we look forward to seeing you tomorrow.เราตั้งตารอที่จะเจอเธอนะ Shaun of the Dead (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look forward toIf we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.
look forward toI hope this letter interests you and look forward to your reply.
look forward toI'll look forward to it.
look forward toI look forward to corresponding with you.
look forward toI look Forward to hearing from you.
look forward toI look forward to hearing from you soon.
look forward toI look forward to meeting you again soon.
look forward toI look forward to my birthday.
look forward toI look forward to receiving your reply as soon as possible.
look forward toI look forward to seeing them this spring.
look forward toI look forward to seeing you again.
look forward toI look forward to seeing you again very soon.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect   FR: attendre
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴望[bā wàng, ㄅㄚ ㄨㄤˋ, ] look forward to, #68,240 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you [Add to Longdo]
楽しみにする[たのしみにする, tanoshiminisuru] (exp,vs-i) to look forward to something [Add to Longdo]
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow [Add to Longdo]
期する[きする;ごする, kisuru ; gosuru] (vs-s,vi) (See 期す) to expect; to look forward to [Add to Longdo]
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) [Add to Longdo]
心待ちにする[こころまちにする, kokoromachinisuru] (exp,vs-i) to look forward to [Add to Longdo]
待ち設ける;待設ける[まちもうける, machimoukeru] (v1,vt) to expect; to look for; to look forward to; to anticipate; to wait for [Add to Longdo]
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t,vt,vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top