ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look to

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look to-, *look to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look to[PHRV] มองไปที่, See also: จ้องไปทาง, ดูที่, Syn. look towards
look to[PHRV] ระมัดระวัง, See also: เฝ้าระวัง, เฝ้ายาม, เฝ้าดู, คอยดูแล
look to[PHRV] พึ่งพา, See also: อาศัย, พึ่ง
look to[PHRV] หวังพึ่ง (ความช่วยเหลือ, คำแนะนำ), See also: คาดหวัง, Syn. rely on, expect, hope
look to[PHRV] เอาใจใส่, See also: ใส่ใจ, ระมัดระวัง
look towards[PHRV] มองไปทาง, See also: จ้องไปทาง, ดูที่, Syn. look to
look towards[PHRV] หันไปทาง, See also: เผชิญหน้ากับ, ประจันหน้ากับ, Syn. look to
look towards[PHRV] ทบทวน, See also: คิดอย่างรอบคอบ, Syn. look to, see about, see to
look to it that[IDM] ทำให้มั่นใจว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The other lords of the Reach look to you for guidance, now more than ever.การชี้นำของท่านจำเป็นต่อขุนนางแคว้นรีช อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน Stormborn (2017)
The imperial forces look to be withdrawing, sir.ดูเหมือนพวกจักรวรรดิ จะถอนทัพแล้วครับ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
I know how this must look to you, Miss Evans, and to be completely honest,ฉันรู้ว่าเธอสับสนงงงวย คุณอีแวน และขอพูดตามตรงเลย The Boy (2016)
And when we look to the futureจะมอบความหวังชีวิตวันหน้า Moana (2016)
My whole life, I ain't done nothing but look to see Friday coming, and you got to tell me it's Friday.ทั้งชีวิต ฉันไม่ได้ทำอะไรได้แต่รอให้ถึงวันศุกร์ แล่วเธอมาบอกฉันว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ Fences (2016)
but you ain't gonna look to see where she got that money from.แต่แกไม่ยอมมองสักนิดว่าเธอได้เงินมาจากใคร Fences (2016)
So I plead with you, do not look to him to save you on the battlefield, because he will undoubtedly be too busy wrestling with his conscience to assist.ดังนั้นฉันจึงสารภาพกับคุณ ไม่ได้ดูกับเขาเพื่อช่วยให้คุณ ประหยัดในสนามรบ เพราะเขาไม่ต้องสงสัยจะมวย ปล้ำยุ่งอยู่กับจิตสำนึกของเขาจะให้ความช่วยเหลือ Hacksaw Ridge (2016)
People look to you for leadership.ทุกคนหวังจะให้เธอเป็นผู้นำ Insurgent (2015)
The nuclear clock goes on ticking, keeping an absolute standard of time that does not look to the sun and the stars.นาฬิกานิวเคลียร์ไปในฟ้อง การรักษามาตรฐาน แน่นอนของเวลา ที่ไม่ได้มองไปที่ ดวงอาทิตย์และดาว The Clean Room (2014)
They all look to their brave captain, waiting for his usual command.ทุกคนหันหน้าไปหา กัปตันผู้กล้าหาญ รอให้เขาออกคำสั่งเดิมๆ The Laws of Gods and Men (2014)
Hey, what am I to do when 24 million people look to me as their leader, their god?เฮ้ แล้วจะให้ผมทำอย่างไรหล่ะ ในเมื่อประชาชนกว่า 24ล้านคน มองผมกับราวเป็น พระเจ้า? The Interview (2014)
My Lord Thranduil, we did not ... look to see you here.ไม่มีฉันคิดว่าฉันดูที่นี่ ฉันได้ยินมาว่าคุณต้องการความช่วยเหลือ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look toDo not look too much to other for help.
look toDon't look to me for any help except in case of emergency.
look toDon't look to much to others for help.
look toHe can look to his uncle for advice.
look toHer stern look told the boys that they were in trouble.
look toI look to him for direction in everything.
look toI look to him for help.
look toI look to you for help.
look toLook to right and left in crossing the street.
look toLook to the left and right before crossing the street.
look toParents have responsibilities to look to their children's health.
look toThese windows look to the south.

Japanese-English: EDICT Dictionary
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up [Add to Longdo]
仰ぎ望み[あおぎのぞみ, aoginozomi] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence [Add to Longdo]
仰望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence [Add to Longdo]
見向く[みむく, mimuku] (v5k,vi) to look around; to look towards (us) [Add to Longdo]
目をやる[めをやる, mewoyaru] (exp,v5r) to look towards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 look to
   v 1: turn one's interests or expectations towards; "look to the
      future"; "this method looks to significant wavings"
   2: be excited or anxious about [syn: {anticipate}, {look for},
     {look to}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top